|

De top 7 van de beste boeken om Latijns te leren in 2024

Latijns is een Italische taal die oorspronkelijk werd gesproken door de Latijnen, onder wie de Romeinen. Het Latijns is nu een dode taal maar wordt nog steeds aangeleerd op scholen en gebruikt in de Rooms-katholieke kerk. Maar Latijns wordt ook nog zeker gebruikt in het onderwijs, de wetenschap en de diplomatie.

Daarnaast heeft het Latijns ook een grote invloed gehad op de woordenschat van vele andere talen. .De Romaanse talen die worden gesproken zijn rechtstreeks ontstaan uit het Latijns.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom jij de Latijns taal wilt leren. Dit kan eenvoudig met de boeken op deze pagina. De 7 beste boeken om Latijns te leren worden uitgebreid beschreven. Naast een boekomschrijving vind je ook een link van Bol.com. De link geeft veel extra informatie over het boek, via de link kun je het boek ook eenvoudig en snel bestellen.

BoekenBoeken

Latijn: een eerste kennismaking

Dit boek probeert op, geheel eigen wijze de 1ezer wegwijs te maken in het Latijn. In deel 1 schetsen de auteurs in korte lijnen een profiel van de Latijnse taal: hoe, waar en wanneer deze is ontstaan. Verder beschrijven zij de belangrijkste grammaticale kenmerken van het klassieke Latijn. In aansluiting hierop wordt ook enige aandacht besteed aan de ontwikkeling van het Latijn tot wat nu de Romaanse talen zijn.

In het tweede, praktische deel bieden de auteurs een zoekstrategie aan die de lezer in staat moet stellen om met behulp van een woordenboek de betekenis van eenvoudige zinnen te achterhalen. Met veel aansprekende voorbeelden wordt de constructie van het Latijn blootgelegd. Tot slot volgt nog een beknopt overzicht van de Latijnse letterkunde, waarin een beeld gegeven wordt van deze literatuur, die een belangrijke invloed heeft gehad op de literaire ontwikkelingen in Europa.

Het boek is bedoeld voor diegenen die geen of slechts: een elementaire kennis van het Latijn bezitten, maar in studie of beroep deze kennis toch nodig hebben.


Latijn Leren Lezen 1

Dit is het eerste deel van de serie Latijn Leren Lezen, een methode die gebaseerd is op de principes van ‘Hoe taal werkt’.

De complete methode bestaat uit 36 lessen verdeeld over drie boeken.


Latijn Leren Lezen II

Dit is het tweede deel van de serie Latijn Leren Lezen, een methode die gebaseerd is op de principes van ‘Hoe taal werkt’.

De complete methode bestaat uit 36 lessen verdeeld over drie boeken.


Latijn leren lezen

Dit is het derde deel van de serie Latijn Leren Lezen, een methode die gebaseerd is op de principes van ‘Hoe taal werkt’.

De complete methode bestaat uit 36 lessen verdeeld over drie boeken


Latinitas

Deze cursus Latijn – speciaal gericht op volwassenen – is zo samengesteld dat alle hoofdzaken van de Latijnse taal worden behandeld: de vormen waarin Latijnse woorden optreden; de manier waarop die vormen in een zin worden gebruikt, en de betekenissen die zinnen daardoor krijgen.

De taallessen zijn volgens een vast patroon opgebouwd: elke taalles begint met een uitleg, waarin enkele zaken uit de Latijnse grammatica worden verteld en met voorbeeldzinnen worden geïllustreerd. Deze voorbeelden zijn per les genummerd; dit heeft als voordeel dat men later, als men het grammatica-overzicht uit het vademecum raadpleegt, via deze zelfde nummering gemakkelijk de uitvoerige uitleg in de desbetreffende taalles kan terugvinden.

De uitleg in elke les wordt regelmatig onderbroken door korte oefeningen waarmee gecontroleerd kan worden of de behandelde stof is begrepen.

De ideale cursus voor klassikaal onderwijs, voor zelfstudie of voor zelfstudie onder begeleiding. Bij dit boek hoort een vertaalhulp: www.latinitaslatijnleren.nl.


Latijnse werkwoorden met hun verwanten in beeld

Dit boekje helpt je om op een aangename manier je Latijnse woordenschat uit te breiden en je geheugen te trainen.


Leuk Latijn leren met stripjes

Met dit boekje kan je op een simpele, eenvoudige manier Latijn leren. De methode wijkt af van de traditionele schoolboeken en wie weet is het iets voor jou?


BoekenBoeken

Vergelijkbare berichten