|

De top 10 van de beste boeken over de archeologie 2024

Archeologie is de wetenschappelijke studie van oude culturen door het onderzoeken en analyseren van hun overblijfselen. Het woord “archeologie” is afgeleid van de Oudgriekse woorden “archaios” wat “oud” betekent en “logos” wat “doctrine” of “studie” betekent.

Het doel van archeologie is het verleden te reconstrueren en te begrijpen door artefacten, structuren en andere materiële overblijfselen te bestuderen die zijn achtergelaten door oude beschavingen.

Archeologie speelt een cruciale rol bij het verschaffen van inzicht in de menselijke geschiedenis en cultuur, waardoor we kunnen begrijpen hoe samenlevingen zich in de loop van de tijd hebben ontwikkeld.

Op deze pagina vind je de 10 beste boeken over de archeologie. Om je een goed beeld te geven over de archeologie heb ik naast een boekomschrijving ook een link van Bol.com geplaatst. De link geeft veel extra informatie en via de link kun je het boek eenvoudig en snel bestellen.

BoekenBoeken

Archeologie voor Dummies

De belangstelling voor archeologie neemt de laatste jaren toe. Mensen zijn gefascineerd door de overblijfselen van het verleden en de media besteden regelmatig aandacht aan nieuwe vondsten. In Archeologie voor Dummies komt alles over dit interessante vakgebied aan bod. Op een complete en heldere manier leer je alles over de achtergronden, theorie en opgraafpraktijken.

Bovendien bevat het boek ook informatie over amateurarcheologie, zodat je ook zelf aan de slag kunt.Dit boek biedt een gedegen introductie voor iedereen die in de achtergrond van het vakgebied geïnteresseerd is, maar ook voor de mensen die zelf naar archeologische vondsten op zoek gaan. Nancy Marie White is archeologe en doceert het vak aan de universiteit van Zuid-Florida. Naast prehistorische en historische archeologie specialiseert zij zich in theoretische kwesties en archeologie door overheidsdiensten.


Het groot profielenboek

In de archeologische praktijk wordt veel van de archeoloog in het veld gevraagd. Hij/zij is het welbekende schaap met de vijf poten. Naast de dagelijkse bureaucratische rompslomp blijft helaas vaak te weinig tijd over voor de archeologische inhoudelijke kant van het werk en dan dient de veldarcheoloog zich ook nog eens bezig te houden met “het profiel”.

Dit boek beoogt de veldarcheoloog enig houvast te bieden bij de documentatie en interpretatie van “het profiel” en probeert een antwoord te geven op vragen die veel in het veld worden gesteld. Waarom is de bepaling van het koolzure kalkgehalte van een sediment zo belangrijk? Wat is het verschil tussen een rivierduin en een donk? Hoe en hoe snel ontstaat een podzol? Is een eerdlaag hetzelfde als een esdek? Bevat het profiel nog voldoende stuifmeelkorrels voor een zinvolle analyse? Wat zegt een EZ23 op de bodemkaart nu eigenlijk?

In dit boek vind je het antwoord op bovenstaande en vele andere vragen. De schrijvers van het boek zijn beiden werkzaam als fysisch geograaf bij EARTH Integrated Archaeology. Wilko van Zijverden begon zijn carrière in de archeologie in 1993 en verzorgt daarnaast sinds 2007 onderwijs in de aardwetenschappen bij de opleiding Archeologie van SAXION in Deventer. Jos de Moor werkt sinds 2001 als fysisch geograaf in het archeologisch werkveld.


Doggerland – Verdwenen wereld in de Noordzee

Dit publieksboek (3de druk) vertelt het verhaal van één van de belangrijkste, maar minst bekende archeologische vindplaatsen van Europa: Doggerland. Slechts weinigen weten dat onze stranden aan de rand liggen van een enorm verdwenen landschap. Een prehistorische wereld die bijna een miljoen jaar menselijke bewoning documenteert en die gedurende het grootste deel van die tijd droog lag.

Het is de plek waar meer dan 900.000 jaar geleden de eerste voetstappen van vroege mensachtigen in Noord-Europa werden achtergelaten. Daarna was het honderdduizenden jaren lang het toneel van ijstijden: de wereld van wolharige mammoeten en neushoorns, paarden en rendieren en de succesvolle Neanderthalers, waaronder Krijn – de eerste van Nederland, die erop jaagden. De eerste moderne mensen aan het eind van de laatste ijstijd lieten hier eveneens hun sporen achter, waaronder een schedelfragment van de oudste mens van Nederland en de vroegste kunst uit onze streken.

Doggerland was vooral ook het gebied dat met het aanbreken van het Holoceen, ons huidige tijdperk, in toenemende mate werd geconfronteerd met klimaatverandering en zeespiegelstijging, net als nu. De mesolithische jager-verzamelaars leefden er in een rijke, maar constant veranderende wereld, waarbij een enorme tsunami rond 6150 voor Christus een eerste genadeklap vormde. Enkele eeuwen later verdwenen de laatste eilanden onder water en daarmee ook Doggerland. Dit boek haalt deze verdwenen wereld weer boven water.


Van bodemvondst tot database. Handboek voor de amateurarcheoloog

Binnen de archeologie is de laatste jaren veel veranderd door nieuwe wet- en regelgeving. De werelden van de professionele archeologie en de amateurarcheologie zijn in de praktijk steeds meer uit elkaar gegroeid. Maar met de juiste voorbereiding is er voor amateurarcheologen nog steeds een centrale rol weggelegd in de archeologie.

Amateurarcheologen beschikken over waardevolle historische en archeologische kennis van de streek. Bovendien hebben zij vaak veel ervaring en deskundigheid. Zij kunnen hiermee een belangrijke rol spelen bij opgravingen en onderzoek. Bovendien zijn ze een essentiële schakel tussen de archeologie en het publiek.

Van bodemvondst tot database maakt de lezer wegwijs in de mogelijkheden die er voor de amateurarcheoloog zijn. Het behandelt niet alleen de nieuwste stand van kennis en de huidige situatie in wet- en regelgeving, maar ook de praktische kant van de archeologie. Zo komen onder andere de voorbereidingen, het veldwerk, informatie over materialen en technieken, het uitwerken van de verkregen gegevens en de voorlichting van het publiek aan bod


Onder de Amstel

De grote beeldatlas SPUL/STUFF, met 15.000 voorwerpen die tijdens de aanleg van de Noord-Zuidlijn waren gevonden, werd uitverkoren tot mooiste boek ter wereld en was binnen no time nergens meer te krijgen. Het is inmiddels een collector’s item. In vervolg hierop verschijnt nu Onder de Amstel.

Hierin begeven 31 auteurs – variërend van historici, archeologen en materiaaldeskundigen tot journalisten, conservatoren en onderzoekers – zich op een historisch-archeologische speurtocht die heeft geresulteerd in 107 verhalen, ieder gebaseerd op een specifieke vondst of functionele groep vondsten. Het resultaat is een rijkgeschakeerde bloemlezing van de vele verhalen die in de bodemvondsten van de Noord/Zuidlijn Amsterdam verborgen liggen.


Elementaire Deeltjes 21 – Archeologie

Dit Elementaire Deeltje reflecteert de langdurige populariteit van archeologie. Voor de één is het een hobby, voor de ander een carrière, maar in alle gevallen omvat het ruim tweeënhalf miljoen jaar wereldgeschiedenis. En archeologie is meer dan alleen romantisch opgraven: ook theorievorming, technologie en wetenschap spelen een belangrijke rol. Paul Bahn geeft een pakkend kijkje in de keuken van de hedendaagse archeoloog.


Natuurwetenschappen en archeologie

Natuurwetenschappen en archeologie brengt een overzicht van de analysemethoden die gebruikt worden binnen ecologisch-archeologisch onderzoek. Die invalshoek is in het Nederlandstalig taalgebied uniek. Archeologie bestudeert het menselijk handelen in het verleden aan de hand van opgegraven stoffelijke resten. Sinds de jaren zestig kregen natuurwetenschappelijke benaderingen daarbij steeds meer aandacht.

Een reconstructie van de mens in zijn omgeving is niet mogelijk zonder een studie van planten, dieren, klimaat, landschap en materialen. Interactie met de omgeving bepaalt het menselijk denken en doen. In deze tweede editie van Natuurwetenschappen en archeologie zijn verschillende gevalstudies opgenomen. Daarbij wordt telkens een natuurwetenschappelijke techniek geïllustreerd. Op die manier wordt duidelijk hoe natuurwetenschappelijk onderzoek bij draagt tot de reconstructie van het gedrag van de mens in zijn omgeving.


De zaak Vermaning

In 1965 ontdekte de amateurarcheoloog Tjerk Vermaning (1929-1987) vlakbij zijn woonplaats Smilde twee kampementen uit de tijd van Neanderthalers. In de jaren daarna vond hij er nog enkele, in Hijken en Eemster. De wetenschap reageerde enthousiast.

Vermaning kreeg de Culturele Prijs van Drenthe en een jaarlijkse toelage om te kunnen blijven zoeken. De vinder wilde echter meer: een eredoctoraat en een baan bij het Drents Museum. De verhouding met de officiële wetenschap verslechterde gaandeweg. Nader onderzoek van zijn vondsten leidde tot de conclusie dat ze recent vervaardigd waren.

In 1977 werd Vermaning door de rechtbank in Assen veroordeeld wegens oplichting, maar een jaar later sprak het Hof in Leeuwarden hem vrij omdat het niet bewezen werd geacht dat hij de stenen zelf had vervaardigd. Medestanders van Vermaning zetten zich decennialang in voor rehabilitatie. Steentijddeskundigen echter zijn ervan overtuigd dat de stenen vervalst zijn.


Minibijbel – Archeologie

Een bijzondere reis langs de grote vindplaatsen, van Stonehenge tot de piramiden van Gizeh en van Tenochtitlán tot de grot van Lascaux in Frankrijk.

  • Met ruim 500 foto’s, kaarten,illustraties en afbeeldingen.
  • Een breed overzicht van enkele van de belangrijkste oude vindplaatsen ter wereld uit alle perioden van de geschiedenis, van de prehistorie tot de moderne tijd
  • Biedt informatie over de laatste vondsten en doorbraken in de archeologie en een fascinerend inzicht in de geschiedenis en cultuur van oude beschavingen over de hele wereld
  • Een informatieve, vlot leesbare tekst, geschreven door een team van internationale specialisten en geïllustreerd met meer dan 500 kleurenfoto’s en speciaal vervaardigde kaarten met de vindplaatsen
  • Lees over de grootste archeologische ontdekkingen en over de mensen die ze deden, met meer dan 500 afbeeldingen

Dit boek maakt deel uit van een serie Minibijbels en is eerder verschenen onder de titel Archeologie


Handboek voor Metaaldetector Zoekers

Dit ‘Handboek voor Metaaldetector Zoekers’ bevat alle metaaldetectorkennis, zoekgeheimen en foto’s van vondsten die de auteur in vier decennia bijeen wist te brengen.

Dit rijk geïllustreerde handboek bevat alle kennis, ervaring en kostelijke verhalen van metaaldetector-hobbyisten, zoekgeheimen en foto’s die de auteur in vier decennia bijeen wist te vergaren. Het boek zelf is daarom een rijk gevulde schatkist: vanaf het eerste tot het laatste hoofdstuk vindt de lezer waardevolle ideeën, kostbare informatie en nooit gepubliceerde zoektips. Honderden foto’s van metaalvondsten, vindplaatsen en zoekers verduidelijken de teksten en maken het lezen van dit boek tot een spannend avontuur. Alleen te overtreffen door zelf met een metaaldetector op pad te gaan en de kick van de eerste vondst te ervaren.

Gesink hoopt met dit nieuwe boek opnieuw een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling en een bredere waardering van deze prachtige hobby. Dat de juiste weg is ingeslagen, bewijzen berichten uit officiële recente bronnen. Zo meldt de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed tegenwoordig het volgende op hun site: ‘Vondsten metaaldetector-amateurs leiden tot nieuwe historische inzichten’. De afgelopen vier jaar zijn via het project PAN door 750 zoekers 75.000 nieuwe archeologische vondsten gemeld’.


BoekenBoeken

Vergelijkbare berichten