|

Top 7 van de beste boeken over de armoede in Nederland 2024

Bijna dagelijks is het wel op het nieuws dat de armoede in Nederland groeit. Dit heeft ook zeker met de inflatie en de hoge gasprijzen te maken. In 2020 leefden ruim 900.000 mensen in Nederland in een huishouden onder de lage-inkomensgrens en dit loopt alleen maar op. Door de hoge kosten krijgen ook mensen met gemiddelde inkomens het steeds lastiger. (Bron: Armoedefonds.nl)

Dat armoede een belangrijk thema wordt in onze samenleving zie je ook terug in het aantal boeken dat is geschreven over dit onderwerp. De beste en meest informatie en indrukwekkende boeken over armoede heb ik voor je in een top 7 geplaatst. De boeken zijn heel divers van waargebeurde verhalen tot informatie boeken.

Om je een goed beeld te geven van de boeken, heb ik naast een boekomschrijving ook een link van Bol.com geplaatst. De link geeft veel extra informatie over het boek, waaronder de waardering en de recensies van de lezers. Via de link kun je het boek eenvoudig en snel bestellen. Een goed alternatief voor Bol.com is Bookspot.nl

BoekenBoeken

Armoede krijg je gratis

Jarenlang leidt Stella een gelukkig leven. Ze heeft een mooi huis, twee geweldige kinderen en een succesvolle carrière. Helaas verandert alles als ze haar baan verliest en ook haar relatie eindigt. Door een samenloop van omstandigheden komt ze in grote financiële problemen. Haar gevecht tegen de bureaucratie is een gevecht van jaren, waarbij ze ten strijde trekt om er het beste van te maken voor haar twee kinderen.

Stella raakt verstrikt in het web van ambtelijke regels en formulieren. Dit leidt uiteindelijk zelfs tot schuldsanering. Ze moet leven van een paar tientjes per week en voordat ze het weet, staat ze zelf met schaamte in de rij voor de voedselbank. “Ik wil dit niet, ik hoop dat niemand me ziet! Erger kan bijna niet”, denkt Stella, maar het noodlot slaat nogmaals hard toe als ze moet vechten tegen baarmoederhalskanker. Maar ze houdt moed en blijft ook nu positief!

Stella de Swart is spreker en adviseur op het gebied van armoede, schulden en ernstige geldnood.

Annemarie van Gaal: ondernemer, auteur, televisiepersoonlijkheid. “Een boek over armoede, maar vooral ook over de strijd die een onvermoeibare en sterke vrouw moet leveren om eruit te komen.” Mariska Komproe: directeur en oprichter Talentcoach Nederland. “Knap hoe Stella je ogen opent hoe het is om arm te zijn in een rijk land. Herkenbaar voor 1 miljoen mensen in Nederland, een must-read voor alle beleidsmakers.”

Marjolein Moorman: Wethouder Amsterdam Onderwijs, Armoede en Inburgering. “Ik ben er trots op dat Amsterdam mensen kent zoals Stella die bereid zijn, hoe moeilijk dat ook is, ons een inkijk te geven in wat armoede betekent en wat je er tegen kunt doen.” Arre Zuurmond: Ombudsman Amsterdam, Almere, Diemen, Waterland Zaanstad. “Het verhaal van Stella is inspirerend. Het geeft hoop. Stella geeft hoop. Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk mensen haar boek lezen.”


Armoede en bestaansonzekerheid

Armoede is samen met bestaansonzekerheid en sociale ongelijkheid een complex vraagstuk dat in vele vormen tot uiting komt. Werkloosheid, eenzaamheid of bijvoorbeeld een zwakke gezondheid treft zowel volwassenen als jongeren en grijpt diep in op hun leven. De aanpak ervan is een sociale, economisch en politieke uitdaging waar sociaal professionals een belangrijke rol in spelen.

Armoede en bestaansonzekerheid biedt kennis en inzichten vanuit wetenschappelijke perspectieven en theoretische concepten voor duurzame armoedebestrijding. De uitgave beschrijft de achtergrond en brede context van het armoedevraagstuk. Daarnaast gaat het dieper in op verschillende domeinen, dimensies en interventies.

Armoede en bestaansonzekerheid bespreekt alle factoren die de kwaliteit van leven bepalen: financiën, gezondheid, wonen, (betaald) werk en opleiding. Aan de orde komt armoede in gezinnen, bij ouderen, dak- en thuislozen en vluchtelingen. Daarnaast is er aandacht armoede in steden en wijken, de rol van scholen, de (geestelijke) gezondheidszorg en de schuldhulpverlening.

Door de combinatie van theorie en praktijkvoorbeelden en online studiemateriaal in de vorm van activerende opdrachten, reflectievragen en tools, worden het inzicht, de kennis en vaardigheden van sociaal professionals rondom dit complexe vraagstuk vergroot.

Het boek is geschreven voor de hogere sociale studies en hogere gezondheidszorgopleidingen. Daarnaast is het interessant voor professionals in het brede sociale domein, (beleids)ambtenaren en sociale wijkteams. Dr. Toby Witte is lector Maatschappelijke Zorg bij het kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam. Hij is co-auteur van het boek Jeugdprofessionals en transformerend jeugdbeleid en Dynamiek van sociaal werk en gemeentelijk beleid.


Kinderen in armoede

at er kinderen zijn die in armoede leven, is een jammerlijke vaststelling. Maar het is een situatie die veranderd kan worden. Sociale mobiliteit – uit de armoede geraken – is mogelijk, al is het niet altijd gemakkelijk.

Daarom is dit boek tegelijk ook hoopgevend en bemoedigend. Want er zijn redenen te over om zich te laten inspireren door de hier aangegeven zeven sporen die samen leiden naar gestructureerde oplossingen voor kinderarmoede. Bovendien werken talrijke concrete good practices in het boek en op de bijhorende website ondersteunend voor wie daadwerkelijk aan de slag gaat.

Meteen roept het boek op om een ‘burgerparticipatie’ in de (lokale) gemeenschap in het leven te roepen. Vele mensen staan immers klaar om de hand aan de ploeg te slaan om het aantal kinderen dat in armoede moet leven, terug te dringen. Hopelijk lukt het voor allemaal.


Armoede in Nederland

Naar schatting worstelen twee miljoen Nederlanders met armoede. Dit werk brengt de situatie rondom die armoede in Nederland zo compleet mogelijk in beeld.

Samen met geïnterviewden en gastschrijvers wordt gezocht naar oorzaken en oplossingen, omdat armoede, zoals het vroeger was, nooit meer mag gebeuren. En om te zorgen dat de armoede-van-nu wordt gestopt. Alle partijen die met armoede en schulden te maken hebben komen aan het woord. Uiteraard is er gesproken met mensen die arm mogen worden genoemd. Er is gesproken met de mensen die er zonder hulp niet uitkomen, vanwege een laag inkomen, door scheiding, werkloosheid of schulden.

Ook is er gesproken met vertegenwoordigers van hulporganisaties, politieke partijen, wetenschap en lokale overheid. ‘Armoede in Nederland’: over armoede en schulden in de praktijk, oorzaken en oplossingen, hulporganisaties, politiek, overheid en wetenschap. Ook kinderarmoede komt ter sprake.


Armoede en sociale uitsluiting

Dit is de 20ste editie van het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting. Deze jubileumeditie bevat een stand van zaken op het vlak van armoede en ongelijkheid. Immers, doorheen de jaren is de armoede zeker niet afgenomen of versimpeld. Dit Jaarboek bewijst bovendien dat we steeds meer weten over armoede en andere vormen van sociale uitsluiting. Het gevoerde beleid en de verzamelde cijfers worden hier geactualiseerd en nieuwe terreinen worden verkend, zoals energiearmoede en armoede bij zelfstandigen.

Uitgebreide aandacht gaat naar armoede bij personen van buitenlandse herkomst. Het is een heikel thema, omdat de armoedecijfers hallucinant zijn. Verschillende auteurs zoomen in op markante situaties van sociale uitsluiting. Zo botsen personen van buitenlandse herkomst door ongelijke onderwijskansen en door allerlei vormen van discriminatie op torenhoge barrières op hun weg richting de arbeidsmarkt.

De groepen die in dit boek aan bod komen zijn heel divers; ze gaan van mensen zonder papieren en de Roma naar hooggeschoolde migranten. Ook het integratiebeleid, de rol van zelforganisaties en van hulpverleningsinstanties krijgen de nodige aandacht. Voor de ruimere context zorgen stukken over de druk van migraties op de welvaartsstaat en de veranderde vertogen doorheen de tijd.

Het derde deel van het Jaarboek bevat het traditionele maar tegelijk grondig herziene – overzicht van de recentste statistieken; dit jaar aangevuld met enkele opvallende cijfers over het thema armoede en migratie


Schone Lei

Dit boek biedt krachtige verhalen en concrete tips om uit de geldzorgen te komen! “Dit boek moest er gewoon komen. Er moet toch iets positiefs komen uit alle hoofdpijn? Het zat altijd al in mijn hoofd. Toch durfde ik het niet op te schrijven, totdat ik alles had afbetaald. Ik schaamde mij ervoor. Een onderneming starten èn falen gaf mij het gevoel dat ik een mislukkeling was. Na het afbetalen sprak ik er veel makkelijker over. Ik wil het taboe doorbreken! Mensen helpen met mijn verhaal, maar niet vanuit een slachtofferrol. Met een lach en een traan. Met als doel de blinde vlekken en verbeterpunten zichtbaar maken van de schuldhulpverlening. Daarnaast ook nog iets neerzetten zodat mensen aan hun eigen talenten kunnen werken en bewuster met hun geld kunnen omgaan!” Sandra Doevendans

Meer informatie op www.boekschonelei.nl

“Verhalen over schulden en over hoe je schuldvrij wordt, kunnen niet genoeg verteld worden. Ter inspiratie voor mensen die geldstress hebben én ter lering voor hulpverleners en beleidsmakers. Op een persoonlijke en invoelbare manier verteld Sandra Doevendans haar levensverhaal en dat van anderen. Over het verdriet en de wanhoop die geldgebrek met zich meebrengt en het perspectief op een leven in de schuldsanering. Met praktische informatie en tips biedt het waardevolle inzichten en concreet handelingsperspectief. Een welkome aanvulling op dit onderwerp”, volgens Arjan Vliegenthart, directeur Nibud.

“Constant watertrappelen, zo beschrijft een geinterviewde, haar leven met geldzorgen. Net niet verdrinken, maar wel leven met heel veel stress en schaamte. Nederland is zo ingewikkeld dat het niet makkelijk is om een uitweg te vinden uit een doolhof van schulden. Met haar dappere verhaal roept Sandra Doevendans iedereen met geldzorgen op om de schaamte te laten varen. Pas dan kan je er wat aan doen. En Doevendans laat ook nog zien hoe je geldnood kan overwinnen. Met haar enorme doorzettingsvermogen en haar liefde voor haar zoon is ze een rolmodel voor iedereen”, volgens Pieter Hilhorst, Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving


Schaarste

‘Extreem verhelderend (…) Een belangrijk en vernieuwend boek.’ New York Review of Books ‘Mullainathan en Shafir zijn elk een ster op hun gebied en samen zijn ze meer dan de som der delen.’ Daniel Kahneman, auteur van ‘Ons feilbare denken’. ‘Een fascinerend boek dat overstroomt van nieuwe ideeën, fantastische verhalen en simpele tips die zomaar je leven kunnen veranderen.’ Steven D. Levitt, coauteur ‘Freakonomics’.

Ons leven wordt bepaald door dingen waar we te weinig van hebben. Of het nu gebrek aan tijd, geld, voedsel, sociale contacten of iets anders is: schaarste stuurt onze aandacht. Dat levert een zeker voordeel op: het dwingt ons ons te concentreren, dat is bijvoorbeeld waarom we beter kunnen presteren als we een deadline (schaarste aan tijd) hebben. Maar er schuilt ook een gevaar in: schaarste veroorzaakt tunnelvisie en beperkt ons denkvermogen. In ‘Schaarste’ bieden Harvard-econoom Sendhil Mullainathan en Princeton-psycholoog Eldar Shafir een baanbrekend nieuw perspectief op menselijk gedrag.

Aan de hand van eigen onderzoek en veel spraakmakende voorbeelden tonen de auteurs aan dat de gevolgen van schaarste veel verder gaan dan tot nu toe bekend was. Armoede (langdurige schaarste) zorgt er bijvoorbeeld voor dat men moeilijk nieuwe vaardigheden aan kan leren en gebrek aan tijd leidt ertoe dat we op de lange termijn steeds onverstandigere beslissingen nemen. De inzichten in ‘Schaarste’ hebben verregaande gevolgen voor zaken zoals armoedebestrijding, scholing, obesitas, verkeersveiligheid en werkloosheid. Maar ook je agenda en persoonlijke financiën zien er na het lezen van dit boek nooit meer hetzelfde uit.


BoekenBoeken

Vergelijkbare berichten