|

De top 10 van beste boeken over Charles Darwin 2024

Charles Robert Darwin geboren in Shrewsbury op 12 februari 1809 gestorven op 19 april 1882 in Downe. Darwin haalde zijn kennis uit zelfstudie op het gebied van biologie, geologie en natuurlijke historie. Charles Darwin is staat bekend als de grondlegger van de evolutietheorie. Deze theorie wordt voor een groot deel door de wetenschappelijke gemeenschap geaccepteerd.

Als je meer over de evolutietheorie en Charles Darwin zelf te weten wil komen raad ik je aan één van de 10 boeken te lezen over Charles Darwin. Om je een goed beeld van de boeken te geven heb ik naast een boekomschrijving ook een link van Bol.com geplaatst. De link geeft veel extra informatie over het boek.

BoekenBoeken

De autobiografie van Charles Darwin

‘In al zijn beknoptheid, eenvoud, naïviteit en bescheidenheid één van de mooiste natuurwetenschappelijke autobiografieën.’ Natuurwetenschap & Techniek

De autobiografie van Charles Darwin, die in eerste instantie alleen voor zijn kinderen was bedoeld, is een oprecht en ontroerend document. Het geeft ons een prachtig beeld van de persoonlijkheid, de ideeën, de wetenschappelijke creativiteit en het gezinsleven van deze grote wetenschapper die met zijn oeuvre ons wereldbeeld én zelfbeeld ingrijpend heeft veranderd.

Darwin schrijft over zijn passie voor het verzamelen, over de nadelen van het hebben van een slecht geheugen en de voordelen van goed kunnen observeren en deduceren, over zijn visie op religie, de reis met de Beagle, het ontstaan van zijn boeken, over aangeleerde versus aangeboren eigenschappen, zijn liefde voor zijn familie en gezin, en vele andere zaken.

Deze Nederlandse vertaling bevat de ongekuiste versie van de autobiografie, zoals bezorgd en ingeleid door Nora Barlow in 1958, aangevuld met Darwins notities over de voor- en nadelen van het huwelijk en het in memoriam bij het overlijden van zijn dochtertje Anne.


Over het ontstaan van soorten

Over het ontstaan van soorten is het bekendste werk van Charles Darwin (1809–1882). Hierin ontvouwt hij in ‘een lang argument’ de evolutietheorie die vanaf de publicatie op 24 november 1859 tot de dag van vandaag zoveel opschudding heeft veroorzaakt.

De impact van dit boek op het denken is enorm geweest. Vandaag de dag wordt de evolutietheorie weliswaar even algemeen aanvaard als de atoomtheorie, maar dat neemt niet weg dat zij de gemoederen nog steeds in beweging brengt omdat ze de grens tussen geloof en wetenschap raakt.

Darwins benadering van het leven is rationeel en natuurwetenschappelijk. Zijn wereldbeeld is opgebouwd uit louter kenbare en verifieerbare feiten. Hij houdt zijn lezers voor dat alle levensvormen op aarde, de mens nadrukkelijk niet uitgezonderd, zijn geproduceerd door onbezielde en doelloze natuurkrachten.

Darwins evolutietheorie is en blijft een van de meest revolutionaire visies op mens en natuur uit de wereldgeschiedenis, en het boek Over het ontstaan van soorten is een van de belangrijkste teksten van de moderne tijd: een onbetwiste must in het wetenschappelijk canon.

Dit is de veelgeprezen vertaling van Ludo Hellemans van de oorspronkelijke editie van On the Origin of Species uit 1859.


Charles Darwin

Tweehonderd jaar geleden werd de bioloog Charles Darwin (1809-1882) geboren, maar zijn werk is nog steeds springlevend. Met name The Origin of Species zette de wereld op zijn kop. Niet alleen de biologie en andere natuurwetenschappen zijn er blijvend door veranderd, maar ook onze opvattingen over kennis, moraal en religie.

In een heldere en meeslepende monografie zet filosoof Michael Ruse deze veranderingen op een rij en laat hij de relevantie van Darwins leer zien voor ons hedendaagse denken. Ook gaat hij in op het conflict tussen darwinisme en christendom.

Een overtuigend boek van een overtuigd, maar genuanceerd darwinist. Michael Ruse is hoogleraar filosofie aan de Florida State University. Hij schreef onder meer ‘Darwin of God: Een broedertwist’ (2007).‘Michael Ruse behoort tot de mondiale top-5 van de filosofie van de biologie.’ – Herman Philipse


Charles Darwin en de evolutie

In de afgelopen eeuwen hebben enkele geleerden ontdekkingen gedaan die van enorme invloed zijn geweest op onze manier van leven. De serie MIJLPALEN IN DE WETENSCHAP vertelt hun verhaal. Waar leefden ze, wat voor wetenschappelijke achtergrond hadden ze? Spraken of schreven ze met andere wetenschapsmensen? En vooral: hoe kwam hun ontdekking tot stand en hoe reageerden hun omgeving? De boeken in deze serie geven daarvan een boeiend verslag. Bovendien wordt verklaard wat de ontdekkingen nu nog voor ons dagelijks leven betekenen.


Wereldwijs – De avonturen van Charles Darwin

Charles Darwin was een van de beroemdste wetenschappers ter wereld. Maar toen hij een kind was, maakten zijn ouders zich zorgen over hem. Op school ging het niet zo goed. Buiten zijn en op onderzoek gaan vond hij veel leuker! Charles Darwin bedacht zijn evolutietheorie toen hij op wereldreis was met het schip de Beagle. Hij ontdekte diersoorten waar nog nooit iemand van had gehoord! In dit boek leer je de ECHTE Darwin kennen. Je ontdekt hoe hij als kind zijn eigen gang ging en je leest over zijn zeeziekte. Wist je dat hij superfan was van wormen en vleesetende planten?


Darwin – de biografie

‘Ongetwijfeld de beste ­bio­grafie die ooit over Darwin is geschreven.’ Stephen Jay Gould, Nature
‘Darwin getuigt van groot literair vakmanschap.’
The Independent

‘Darwin is een rijk, onder­houdend en altijd overtuigend portret.’ The Observer

‘Een bijzonder informatief boek, meeslepend geschreven. Dit is zonder enige twijfel het definitieve boek over Darwins leven, zijn wetenschappelijke werk en de tijd waarin hij leefde.’ Financial Times

‘Zelden is het nauwe verband tussen het leven van een wetenschapper en zijn theorieën zo volledig en krachtig beschreven.’ The Sunday Times

‘Ik heb redelijk wat boeken over Darwin gelezen, maar geen een haalt het niveau van deze grootse, definitieve biografie.’ Ruth Rendell, The Sunday Times

Meer dan enig ander denker uit de moderne tijd, meer nog dan Freud of Marx, heeft Charles Darwin verandering gebracht in de manier waarop wij naar onszelf kijken. In deze biografie wordt Darwin geportretteerd als iemand die het product is van zijn tijd, die worstelt met immense vraagstukken in een samenleving die sterk in beweging is.

De definitieve biografie over Darwin en de tijd waarin hij leefde

In meeslepend proza geven de auteurs inzicht in zijn karakter, het huiselijk leven en zijn wetenschapsbeoefening. We ervaren hoe hij vriendschappen sloot en verbrak, mensen inpalmde en aan het lijntje hield, wetenschappelijke nieuwtjes lospeuterde. We lezen hoe verbeten hij te werk ging, hoe hij het principe van de evolutie van alle kanten bekeek, en uit welke politieke kiem zijn belangrijkste ideeën ontsproten.

Natuurlijk maken Adrian Desmond en James Moore ook duidelijk hoe Darwin heeft moeten vechten om zijn ideeën over evolutie en natuurlijke selectie geaccepteerd te krijgen. Twintig jaar lang broedde hij op zijn evolutietheorie; aan zijn diepste gedachten over ‘aapmensen’ en mensapen gaf hij nauwelijks ruchtbaarheid. Zelfs in 1859 moest hij nog worden aangezet tot publicatie van zijn Origin of Species.

Darwin. De biografie is een veelzijdig sociaal portret van een gekwelde man, die leefde in een cruciale fase van onze geschiedenis; een vrijdenkende agnost, die bang was als anarchist gezien te worden.


Van klein tot groots – Charles Darwin

Dit boek is onderdeel van de serie ‘Van klein tot groots’, waarmee kinderen én volwassenen de levensverhalen ontdekken van belangrijke personen uit de wereld van muziek, wetenschap, sport, literatuur, kunst en filosofie. Bijzondere en inspirerende mensen zoals Charles Darwin, van wie we veel kunnen leren. Elk deel laat zien hoe hun leven begon met een grote droom en leidde tot een prominente plek in de wereldgeschiedenis.

Charles Darwin (Shrewsbury, 12 februari 1809 – Downe, 19 april 1882)
Charles werd geboren in een familie van wetenschappers. Als kind was hij vaak buiten te vinden op het platteland, waar hij tijdens zijn zwerftochten plantenzaadjes, bloemen en insecten verzamelde. Zijn fascinatie voor de natuur bracht hem aan boord van de HMS Beagle, het schip waarmee hij een reis maakte die het wetenschappelijk denken voor altijd zou veranderen.


Darwins Meesterwerken – Humusvorming door wormen, met observaties over hun levenswijze

Het laatste boek dat Charles Darwin schreef, één jaar voor zijn dood, gaat over, zoals hij het zelf noemde, een onbeduidend onderwerp. Dat was een ontdekking, vlak na zijn reis met de Beagle gedaan, over de gevolgen van de activiteit van aardwormen voor de vorming van de aardkorst. Het werd destijds omschreven als ‘een nieuwe geologische kracht’.

In de meer dan veertig jaar na die ontdekking verzamelde Darwin op de hem kenmerkende wijze gegevens over het belang van aardwormen bij erosie van het land, de vruchtbaarheid van de bodem en het bewaren van oude gebouwen. En verdiepte hij zich in de levenswijze van wormen, hun zintuigen, gedrag en intelligentie. Het boek was, geheel tegen zijn verwachting, een groot succes. In de maanden na verschijnen werden er meer van verkocht dan van zijn ‘Origin’ toen dat gepubliceerd werd!


Darwin

Wanneer Charles Darwin op 27 december 1831 aan boord gaat van de HMS Beagle, is de zojuist afgestudeerde natuuronderzoeker nog geen 23 jaar oud. In de daaropvolgende vijf jaar doet hij vier continenten aan, maakt hij kennis met verschillende volkeren en wordt hij geconfronteerd met de schaduwzijde van het kolonialisme.

Maar hij doet natuurlijk ook vele ontdekkingen en verbaast de professoren in Londen met alle wonderbaarlijke specimens die hij hen toestuurt. Gaandeweg raakt Darwin er steeds meer van overtuigd dat de aarde veel ouder is dan de wetenschap op dat moment vermoedt en dat het verstrijken van de tijd alles verandert.

https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1103947&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fdarwin%2F9200000115888025%2F&name=Darwin%2C%20Fabien%20Grolleau

Darwins Gevaarlijke Idee

In 1859 verscheen een van de belangrijkste boeken van onze tijd: The Origin of Species van Charles Darwin. De bescheiden Britse dokterszoon met een geniaal talent voor wetenschap veroorzaakte met dit boek een aardschok die nog altijd natrilt. Zijn stelling was dat alle leven op aarde voortkomt uit een voortdurende strijd om de schaarse ruimte en middelen. Alles wat ons verbaast en verrukt in de levende natuur, maar ook alles wat ons verbijstert door zijn nietsontziende wreedheid – inclusief het gedrag van de mens – kan uiteindelijk verklaard worden met één makkelijk te begrijpen idee: de evolutieleer.

Maar is Darwins leer ook bewezen? De eeuw die sindsdien verstreken is, heeft behalve aanhangers ook tegenstanders voortgebracht. Filosofen en religieuze denkers maar ook biologen vielen Darwin met krachtige argumenten aan, en doen dat nog. Dennett zet in dit boek alle voors en tegens van de evolutietheorie op een rij en schrijft daarmee de complete geschiedenis van een idee. Met superieur inzicht in de grote lijnen maar ook in details beschrijft hij hoe één idee, op zichzelf zo simpel dat elk schoolkind het begrijpt, onze kijk op de natuur en op onszelf blijvend kon veranderen.


BoekenBoeken

Vergelijkbare berichten