|

De top 10 van de beste boeken over de Belgische kunst 2024

Welkom bij onze literaire reis door de rijke wereld van Belgische kunst, waar de penseelstreken van meesters als Van Eyck, Magritte en Ensor een onuitwisbare stempel hebben gedrukt op de artistieke geschiedenis. Als kunstliefhebber sta je wellicht te popelen om dieper te duiken in de betoverende creaties die België heeft voortgebracht. Gelukkig bieden boeken een toegangspoort tot deze fascinerende wereld, waarin je kunt dwalen door eeuwen van artistieke innovatie, verbeelding en expressie.

Om je een goed beeld te geven van de boeken te geven heb ik naast een boekomschrijving ook een link van Bol.com geplaatst. De link geeft je extra informatie over het boek. Via de link kun je het boek eenvoudig en snel bestellen.

BoekenBoeken

Belgische Meesters – Ensor, Delvaux, Magritte

Meesterwerken uit het Museum van Elsene/Musée d’Ixelles in Brussel. ‘Belgische meesters’ biedt een overzicht van de Belgische klassiek moderne kunst, van James Ensor tot René Magritte. Aan bod komen respectievelijk het impressionisme, symbolisme, luminisme, fauvisme, expressionisme en surrealisme.

De kunstwerken zijn een weerspiegeling van de zoektocht naar vernieuwing en vrijheid van expressie in België tussen 1850 en 1950. Daarbij wisselen internationale invloeden en lokale karakteristieken elkaar af, evenals een sterke focus op de zichtbare werkelijkheid en een voorkeur voor de fantasie. Onze zuiderburen leggen daarbij een onmiskenbaar plezier aan de dag voor het bizarre en de vervreemding.


Meesterwerken van moderne Belgische Kunst

De verzameling van Henry Simon geldt als een van de belangrijkste privé collecties van moderne Belgische schilderkunst buiten België. Deze tentoonstelling bevat bijna zestig schilderijen uit de periode 1880-1950. Vrijwel alle belangrijke stromingen zijn vertegenwoordigd, al is het Vlaams expressionisme bij deze verzamelaar favoriet.

Alle bekende Belgische kunstenaars zijn vertegenwoordigd. Topstukken van James Ensor, Rik Wouters, Théo van Rysselberghe, Georges Lemmen, Constant Permeke, Emile Claus, Léon Spilliaert, René Magritte, Paul Delvaux, Edgard Tytgat, Gustave van de Woestyne en Pierre Alechinsky maken duidelijk dat deze verzamelaar uitsluitend tevreden is met de allerbeste kwaliteit.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog zochten Belgische kunstenaars een goed heenkomen in Nederland. In die periode werkten Frits van den Berghe en Gustave De Smet in Laren. Ook zij zijn in de collectie Simon vertegenwoordigd. Singer biedt u de unieke kans een overzicht te zien van de twintigste eeuwse Belgische kunst aan de hand van werken die nooit eerder werden geëxposeerd.


Belgische Kunst

Overzicht van de schilder- en beeldhouwkunst in België van 1880-2000.


De Belgische beeldende kunstenaars van de 19de tot de 21ste eeuw

Paul Piron verzamelt reeds 40 jaar alle mogelijke gegevens over de Belgische beeldende kunstenaars van de negentiende eeuw tot vandaag. Hij publiceert zijn bevindingen voor het eerst in 1999, in een 1600-pagina’s tellende encyclopedie waarin hij niet minder dan 23.000 kunstenaars opneemt. Sindsdien staakte Piron zijn titanenwerk geen dag: het repertorium werd herwerkt, geactualiseerd en vervolledigd. Het resultaat, dat bij Ludion verschijnt, is een indrukwekkend naslagwerk dat bestaat uit twee lijvige delen en bijna 3000 pagina’s.

De vernieuwde uitgave telt meer dan 35.000 schilders, beeldhouwers, tekenaars, fotografen en keramisten. De publicatie, ook wel ‘de Piron’ genoemd, is een onuitputtelijke bron van informatie en wordt dagelijks door professionelen en kunstliefhebbers gebruikt.


De Grote Atlas van de Vlaamse Meesters

Van de 15de tot ver in de 17de eeuw bepaalde Vlaanderen de koers van de schone kunsten.
Vlaamse meesters als Jan van Eyck, Pieter Bruegel en Peter Paul Rubens veranderden voorgoed het gezicht van de schilderkunst.

Deze drie atlassen schetsen de context waarin de schilders leefden, werkten en zich konden ontplooien. Zo wordt het belang van culturele reizen (bijvoorbeeld naar Italië of het Heilig Land), de invloed van de Kerk, de rol van mecenassen en nog veel meer, belicht. Uiteraard wordt elk ‘reisverhaal in het spoor van’ rijkelijk geïllustreerd met foto’s en reproducties van de werken van de meester.

Gunter Hauspie stippelde in diverse steden, in binnen- en buitenland, wandelingen uit die je nueens langs de inspiratie- en geboorteplekken van tal van meesterwerken voert en dan weer naar de plaatsen waar je de mooiste schilderijen van de grootmeester kunt bewonderen.

Drie boekdelen die je meenemen door het leven en werk van de drie Vlaamse meesters met de grootste internationale uitstraling. Samen vormen de drie boeken De Grote Atlas van de Vlaamse Meesters.


Het Belgisch Kunstboek

600 jaar Belgische kunst samengebracht in 500 meesterwerken: van Van Eyck tot Tuymans Het Belgisch kunstboek confronteert kunstenaars uit verschillende periodes met elkaar en biedt zo een verfrissende kijk op de Belgische kunstgeschiedenis Met grote kleurenillustraties die je steeds nieuwe werken laten ontdekken Met praktische informatie over de musea en de belangrijkste kunstcollecties en een woord vooraf door Johan Pas


In de kunst gelogeerd

In de kunst gelogeerd België kende in de tweede helft van de 19e eeuw enkele spraakmakende kunstenaarsherbergen. De opkomst van de landschapsschilderkunst en plein air voerde steeds meer schilders naar het ‘ongerepte’ platteland. In de kunst gelogeerd voert u mee langs de plattelandsherbergen die onder kunstenaars vaste adressen werden en uitgroeiden tot artistieke ontmoetingsplaatsen.

Schilders als Théo Van Rysselberghe, Hippolyte Boulenger, Félicien Rops, Anna Boch en Henry Van de Velde, namen er plaats naast schrijvers, dichters, beeldhouwers en fotografen. In veel gevallen betaalden ze de genereuze herbergiers in schilderijen en vierden ze hun creativiteit bot op de muren, plafonds, vensters, deuren en meubels van de herberg. Onder de gasten werden vriendschappen gesmeed en artistieke inzichten en technieken uitgewisseld die het verzet tegen de academische landschapstraditie aanscherpten.

De kunstenaarsherbergen speelden een cruciale rol in de ontwikkeling van de realistische en impressionistische landschapsschilderkunst in België. Met In de kunst gelogeerd krijgen de kunstenaarsherbergen, hun uitbaters en hun artistiek cliënteel opnieuw een voorname plaats in de Belgische kunstgeschiedenis. Marie Becuwe (°1996) is master in de Kunstwetenschappen (Universiteit Gent) en student Erfgoedstudies aan de Universiteit Antwerpen.


De Vlaamse Meesters – Van Eyck Tot Bruegel

De Vlaamse meesters. Van Eyck tot Bruegel overspant bijna anderhalve eeuw schilderkunst, van omstreeks 1430 tot het overlijden van Pieter Bruegel de Oude in 1569. In die tijdspanne kwam de schilderkunst in de Nederlanden tot een ongekende bloei. Dit rijkelijk geïllustreerde boek biedt een representatief overzicht van de belangrijkste en invloedrijkste schilders uit die periode en van alle schildergenres die in deze regio tot ontwikkeling kwamen of vernieuwing doormaakten.

De auteur gaat op zoek naar dat wat deze schilderijen zo nieuw en bijzonder maakte. Door die zowel per generatie als thematisch te beschrijven, ontstaan inzichten over de verschillende stijlen, formaten, functies en genres, en de artistieke en maatschappelijke context waarin ze zijn ontstaan. Deze schilders kenden in ieder geval elkaars werken goed. Ze namen vaak iets over van elkaar en deden daar dan zelf weer iets nieuws mee. Artistieke kruisbestuiving was fundamenteel.

Matthias Depoorter is schrijver en kunsthistoricus.


Van Floris tot Rubens

Dit boek verschijnt naar aanleiding van een tentoonstelling met negentig tekeningen van Hollandse en Vlaamse meesters uit de 16de en het begin van de 17de eeuw. Met veel zorg bijeengebracht door de verzamelaar, behoren deze bladen tot een van de meest boeiende en vruchtbare episodes uit de geschiedenis van de tekenkunst.

Naast fraaie ontwerpschetsen voor prenten, schilderijen, glasramen en wandtapijten van vooraanstaande meesters zoals Frans Floris en Peter Paul Rubens, schitteren zelfstandige kunstwerken zoals de sublieme figuurstudies van Hendrick Goltzius en Cornelis De Vos of de puntgaaf verzorgde landschappen van Pieter Stevens en Adriaen Frans Boudewijns. Veel van de tekeningen zijn nooit eerder aan het publiek voorgesteld.


Affichekunst aan zee 1887-1970

“Affichekunst-aan-zee” toont het zuiver toeristische affiche tussen 1888 en 1970 en weert tentoonstellings- of rederijbiljetten.

Nooit voorheen waren de originele voorontwerpen te bewonderen, waarin de hand van de kunstenaar zo tastbaar aanwezig is. Samen met unieke archiefdocumenten voeren ze de lezer door het artistieke ontwikkelingsproces van de affiches.

Dit fraai ogende kunstboek geeft tekst en uitleg bij de iconografie, stijl en publicitaire technieken. Bovendien peilt het naslagwerk naar de plaats van de promotiebiljetten voor de Belgische kust in het ruimere kader van de (inter)nationale toeristische propaganda en affichekunst.


BoekenBoeken

Vergelijkbare berichten