|

De top 10 van de boeken over de brandweer en branden 2024

Brand is iets wat dagelijks voorkomt, sterker nog in 2021 waren er meer dan 60.000 claims van woningbranden in Nederland. Dit zijn alleen woningbranden en nog dan hebben we het nog niet over bedrijfspanden en natuurbranden.

Over de brand en de brandweer is veel te vertellen, ook buiten het aantal branden die er per jaar plaatsvinden, dit blijkt wel uit de boeken die er geschreven zijn over de brandweer en branden zelf. Op deze pagina vind je de 10 beste en meer interessante boeken over het beroep van de brandweer en hun werkzaamheden.

Om je een goed beeld te geven van de boeken heb ik naast een boekomschrijving ook een link van Bol.com geplaatst. Deze link geeft veel extra informatie en via de link kun je het boek eenvoudig en snel bestellen.

Verhalen van de brandweer

Het blussen van grote en kleine branden, assisteren bij ernstige ongevallen, redden van mensen en dieren in nood – dag en nacht staan 27.000 brandweermannen en -vrouwen klaar om hulp te verlenen waar dat nodig is. In dit boek delen ze hun heftige, bizarre, ontroerende en soms ook komische verhalen.

Van een bijna niet te blussen brand in een bandengroothandel tot een weggelopen konijntje en van zoekacties te water tot een zeer onverwachte situatie op een heel gewone zolder: dit boek staat garant voor urenlang lezen en meebeleven.

MARIETTE MIDDELBEEK is journalist en auteur en heeft inmiddels veertien romans en vier jeugdthrillers gepubliceerd. Daarnaast schrijft ze waargebeurde verhalen over ervaringen van hulpverleners. In die succesvolle serie verschenen naast “Verhalen van de brandweer” ook “De mensen van de ambulance”, “Verhalen uit de ambulance”, “Verhalen uit de reddingsboot” en “Verhalen uit het kinderziekenhuis”.


Brandverloop

Elke bevelvoerder zou “de brand moeten kunnen lezen”. Daar is kennis voor nodig. Kennis van wat een brand eigenlijk is (brandfysica). Kennis van hoe een brand zich normaal gedraagt en hoe, wanneer en waarom een brand zich niet normaal gedraagt en zich ontwikkelt tot een levensbedreigend fenomeen (brandgedrag). En kennis van hoe een brand het best bestreden kan worden (straalpijptechnieken). Maar ook kennis van hoe je herkent in welke fase een brand zich bevindt (het GO-RSTV model).

In dit boek behandelt Karel Lambert, brandweerinstructeur in België, in de eerste drie hoofdstukken alle aspecten van brandverloop, brandfysica en brandbestrijding die elke bevelvoerder als geestelijke bagage moet hebben om er een doelgerichte, doelmatige en veilige inzetstrategie bij binnenbrand op te kunnen baseren.

Siemco Baaij, bevelvoerder in Utrecht, behandelt in het vierde en laatste deel het GO-RSTV model: het internationale model (oorspronkelijk 2001, maar steeds in ontwikkeling) om bij de verkenning aan de hand van signalen uit een brand, uitspraken te kunnen doen over het stadium waarin de brandontwikkeling zich bevindt, en voorspellende uitspraken te kunnen doen over de verdere ontwikkeling van die brand.


Brandveiligheid thuis

Hoeveel rookmelders moet ik hebben? Waar moet ik die hangen? Welke moet ik kiezen? Hoe werkt een brandblusser precies? Moet ik een blusdeken in huis halen? Wat moet ik doen als er brand uitbreekt bij mij thuis? Hoe pak ik dit aan met kinderen? Vragen, vragen en nog eens vragen. Men weet ondertussen wel dat rookmelders ‘bij wet’ verplicht zijn, maar hoe dit dan precies geïntegreerd moet worden in een woning of hoe men deze brandveiliger kan maken, weet men meestal niet of onvoldoende.

Wat te doen als er effectief brand uitbreekt, blijkt al helemaal een probleem. Ik besloot om de kennis en expertise die ik heb opgedaan als brandweerman, brandpreventieadviseur en instructeur te bundelen in een boek. Dit boek is een leidraad voor iedereen die brandveilig door het leven wil gaan. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat het aantal woningbranden en het aantal doden door brand drastisch dalen. Want deze cijfers zijn dramatisch. Gemiddeld sterft er elke 6 dagen iemand door een woningbrand in ons land.

Het belang van brandveiligheid in en om je woning of je appartement mag dus niet onderschat worden. 100% brandveiligheid bestaat niet, maar je kan je er wel 100% voor inzetten. Brand kan bij mij en bij jou nu, morgen, overmorgen of hopelijk niet ontstaan. Ik neem je graag mee in mijn verhaal van brandveiligheid bij je thuis zodat we samen kunnen zorgen voor een brandveilige leefwereld. Alleen samen kunnen we zorgen dat de wereld brandveilig wordt!


Brandweer in actie

Een fotoboek zonder commentaar met alleen foto’s
van de Nederlandse brandweer in actie.

Alle getoonde foto’s zijn uit eigen werk.

Fotografie: Haico Kats


Brandweer

In dit handboek hebben wetenschappers en practitioners de belangrijkste inzichten in de organisatie en het functioneren van de brandweer en de brandweerzorg beschreven en geanalyseerd. Deze tweede druk van het handboek Brandweer bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt het brandweerbestel belicht. In het tweede deel gaan verschillende auteurs in op de organisatie van de brandweer, terwijl in het derde deel de verschillende brandweertaken en aspecten van brandweerzorg centraal staan.


Brandweerverhalen

Natacha Michiels slaagt erin om de sfeer van de kazerne weer te geven in vijftig mooie verhalen over heldendaden, over wat de brandweer betekent voor brandweerlieden, hun familie en de maatschappij.

Met 18.000 zijn ze, de vrijwillige en professionele brandweerlieden in ons land. Altijd klaar om uit te rukken en te helpen. We associëren ze vooral met brand, maar ze doen nog zoveel meer. Wat er ook gebeurt, de mannen en vrouwen van de brandweer staan elke keer weer paraat.

Voor dit boek, een samenwerking met BrandweerVereniging Vlaanderen, verzamelde auteur Natacha Michiels verhalen van vijftig brandweerlieden, maar vooral van mensen. Ze vertelden openhartig over interventies die hen bijbleven. Bij sommigen zijn dat grote rampen zoals een vliegtuigcrash, de aanslagen in Zaventem, de brand op de Kalmthoutse Heide, een kettingbotsing of een treinramp. Anderen vertelden over het instorten van een torenkraan, slachtoffers te water, uitslaande huis- en fabrieksbranden, zware verkeersongevallen, verliezen van familie in een brand, verwijderen van wespennesten, redden van dieren en zelfs een baby die ter wereld kwam in de kazerne.

Hoe gaat het eraan toe tijdens zo’n interventie? Wat gaat er door hun hoofd in het heetst van de strijd? Welke dingen blijven hangen? Laat jezelf meevoeren met de spannende, verrassende, grappige, droevige, ontroerende, memorabele en straffe verhalen. Beleef mee wat de brandweerlieden elke dag, elk uur en elk moment ervaren.


Brandonderzoek

Jaarlijks zijn er in Nederland ongeveer 40.000 branden. De meeste daarvan leveren alleen materiële schade op, maar soms vallen er ook slachtoffers. Om diverse redenen is het belangrijk achter de oorzaak en het verloop van een brand te komen. Deze kennis is onder andere bruikbaar om nieuwe branden te helpen voorkomen. Verder is een essentiële strafrechtelijke en verzekeringstechnische vraag of een brand opzettelijk is aangestoken of door bijvoorbeeld technische oorzaken is ontstaan. Hierop een objectief antwoord geven, vormt de eerste stap in de verdere afwikkeling van een brand.

Dit boek behandelt een methode voor gestructureerd brandonderzoek. Daarnaast gaat het in op de technische en fysische achtergronden van branden. Deze uitgave is bestemd voor brandonderzoekers in zowel de publieke als de private sector, voor onderwijsinstellingen en voor overige betrokkenen op het terrein van brandonderzoek.

In dit boek worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld: methode van brandonderzoek fysica van branden brandoorzaken brandverloop brandindicatoren brandstichting veiligheid bij brandonderzoek informatiebronnen brandmonsters locatie van brandhaard explosies brandslachtoffers juridische aspecten brandrapport lessen van branden.


Nederlandse Brandweer Klassiekers

Jubileumuitgave ter gelegenheid van 30 jaar VBB en 25 jaar afdeling Fotografie. Foto’s van veelal bijzondere en onbekende oude Nederlandse brandweerauto’s, samengesteld door Adriaan Kriek.


Ter plaatse in drie minuten

De geschiedenis van de brandbestrijding op Schiphol vanaf de eerste draagbare brandblussers tot het moderne wagenpark in 1992


Brand in Amsterdam

Ex-brandweercommandant biedt een onthullend inkijkje in de gesloten cultuur van de Amsterdamse brandweer. Waarom zijn racisme, seksisme en machtsmisbruik zo moeilijk te bestrijden?

Leen Schaap vertelt in ‘Brand in Amsterdam’ hoe hij in 2016 door burgemeester Eberhard van der Laan wordt aangesteld als commandant van brandweer Amsterdam-Amstelland, met de moeilijke opdracht deze te moderniseren en de weerbarstige cultuur van racisme, seksisme en machtsmisbruik te doorbreken. Hij ondervindt echter vanaf dag één ongekende weerstand. De machtsstrijd die ontstaat gaat gepaard met politieke spelletjes, intimidatie en zelfs bedreigingen. In ‘Brand in Amsterdam’ vertelt Schaap niet alleen dit ongelooflijke verhaal, maar legt hij ook bredere verbanden.

Want hoewel dit soort misstanden vaak worden afgedaan als incidenten, zijn ze dat niet. Over de hele wereld zijn vergelijkbare voorbeelden te vinden; denk aan het racisme bij de Amerikaanse politie of de invloed van rechtsextremisten in het Duitse leger. Het zijn uitwassen van een verziekte cultuur, waarin gelijkheid en diversiteit ver te zoeken zijn. En dat in organisaties die juist een voorbeeldfunctie voor de maatschappij zouden moeten hebben. Schaap analyseert hoe het zover kan komen en hoe dit kan worden aangepakt.


Vergelijkbare berichten