|

De top 7 van de beste boeken over de Mossad 2024

Mossad, de Israëlische inlichtingendienst, werd op 13 december 1949 opgericht door de toenmalige premier David Ben-Gurion. In de beginjaren concentreerde de Mossad zich op het verzamelen van inlichtingen en het uitvoeren van geheime operaties om de jonge staat Israël te beschermen.

Een van de belangrijkste vroege operaties van het agentschap was de ontvoering van Adolf Eichmann in Argentinië, een hoge nazi-functionaris die verantwoordelijk was voor de deportatie van miljoenen Joden naar concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mossad-agenten namen Eichmann gevangen en brachten hem naar Israël om terecht te staan. Deze operatie heeft bijgedragen aan het vestigen van de reputatie van de Mossad als een van de meest capabele inlichtingendiensten ter wereld.

De Mossad speelt een cruciale rol bij het waarborgen van de nationale veiligheid van Israël. Het agentschap is verantwoordelijk voor het verzamelen van inlichtingen over potentiële bedreigingen voor de veiligheid van Israël, waaronder terroristische organisaties en vijandige buitenlandse regeringen.

Meer over Mossad lees je in de boeken die ik voor de top 7 van beste boeken over de Mossad heb geselecteerd. De boeken worden uitgebreid beschreven om je een goed beeld te geven. Naast een boekomschrijving vind je ook een link van Bol.com. De link geeft veel extra informatie over het boek.

BoekenBoeken

Het geheim van de Mossad

Het beveiligen van Israël gaat over veel meer dan veiligheid alleen: ook machtsverhoudingen in het Midden-Oosten en de bijbehorende spanningen spelen een rol. Het gaat over vrede, oorlog en terreur. Shabtai Shavit was jarenlang directeur van de Mossad, die wordt gezien als een van de beste geheime diensten ter wereld. Van het vredesverdrag met Jordanië tot de moord op premier Yitzhak Rabin: Shavit was overal bij. In Het geheim van de Mossad biedt hij een intrigerende en unieke blik achter de schermen en schetst hij een gedetailleerd en ontluisterend beeld van de wereld van spionage en contraspionage, maar ook van de complexiteit van internationale diplomatie. Een gezaghebbend boek over de beste en krachtigste geheime dienst ter wereld.


Operatie Mossad – G. Thomas

In Operatie-Mossad geeft Gordon Thomas een onthullend beeld van ’s werelds meest geruchtmakende geheime dienst.

Thomas schetst het beeld van een heel kleine, maar uiterst efficiënte veiligheidsdienst, die overal ter wereld een beroep kan doen op een hecht netwerk van informanten en hulpverleners. De Mossad beperkt zich overigens niet tot de Arabische tegenstanders. Ook de strijd tegen bepaalde vormen van internationale criminaliteit wordt niet geschuwd.

Opzienbarend zijn de uitgebreide, maar vaak uiterst ambivalente banden tussen de Mossad en westerse geheime diensten, waaronder met name de Amerikaanse CIA.

Niet eerder was iemand in staat een zo gefundeerd en tegelijkertijd onthutsend beeld van de Mossad te schetsen.


Schaduwoorlog

Het instinct om het Joodse volk te beschermen zit in het dna van Israël. Vanaf 1948 is de beveiliging van het land in handen van de inlichtingendiensten en het leger, met in hun arsenaal een zeer beproefd wapen: liquidaties. Dit spannende en onthullende boek geeft een unieke inkijk in de liquidatieprogramma’s van de Mossad: de successen, de missers, de invloed van de liquidaties op de Israëlische natie, het Midden-Oosten en de rest van de wereld.?
Bergman kreeg de uiterst zeldzame medewerking van onder anderen Shimon Peres, Ariel Sharon en Benjamin Netanyahu, en van hooggeplaatste figuren uit de strijdkrachten en inlichtingendiensten.


Operatie Mossad

Niet eerder was iemand in staat een zo gefundeerd en tegelijkertijd onthutsend beeld van de Mossad te schetsen. Thomas kreeg als eerste de gelegenheid met functionarissen en voormalige medewerkers van de Israelische geheime dienst te spreken. In Operatie-Mossad geeft Gordon Thomas een onthullend beeld van ’s werelds meest geruchtmakende geheime dienst.

De Mossad is een heel kleine, maar uiterst efficiente veiligheidsdienst, die overal ter wereld een beroep kan doen op een fijnmazig netwerk van informanten en sympathisanten. De Mossad beperkt zich overigens niet tot de Arabische tegenstanders. De strijd tegen bepaalde vormen van internationale criminaliteit wordt niet geschuwd.

In deze bijgewerkte versie word ook uitgebreid ingegaan op de bemoeienis van de Mossad bij het fatale ongeluk van de Britse prinses Diana en de ingewikkelde verstandhouding met de regering-Bush en diens strijd tegen het internationale terrorisme. Opzienbarend zijn de uitgebreide, maar vaak uiterst ambivalente banden tussen de Mossad en westerse geheime diensten, waaronder met name de Amerikaanse CIA.


De Antiterrorist

Bijna acht jaar lang werkte Michael Ross als agent voor de Mossad. Ross was een combattant:een agent die undercover werkt, maar niet officieel geregistreerd staat. Bij arrestatiezou Israël zijn bestaan ontkennen.

Michael Ross bevond zich al die jaren in het epicentrum van de strijd tegen het terrorismeen zijn staat van dienst is indrukwekkend: het verijdelen van wapensmokkel naar Syrië,Lybië en Iran; de arrestatie van drie Al Qaida-kopstukken die het brein waren achter deaanslagen op de Amerikaanse ambassade in 1998 in Tanzania en Kenia; de jacht samenmet de fbi op Hezbollah-terroristen en de opsporing van Iraanse agenten in Zuid-Afrika.

In De antiterrorist doet Ross een boekje open over het falende beleid van de Amerikaanseoverheid dat zou leiden tot de aanslagen in New York van 9/11.


Het web van de Mossad

Ik was verrukt toen ik uitgekozen werd en VAN DE mij het voorrecht gegund werd om deel uit te maken van wat ik als een eliteteam beschouwde: de Mossad.

Maar de verwrongen idealen en het egocentrische pragmatisme dat ik ervoer binnen de Mossad, gepaard aan de grenzeloze eerzucht en het totale gebrek aan respect voor een mensenleven bij het team, brachten me ertoe om ditverhaal te vertellen.

Op zijn achttiende was Victor Ostrovsky de jongste officier van het Israëlische leger. Als expert in het testen van wapens werd hij gerecruteerd door de Israëlische geheime dienst – de Mossad. Na een zwaar trainingsprogramma werd hij „ingezet als case officer, een functie waarin hij verwachtte met eer voor een nobel doel te strijden. Maar dat bleek een misvatting.Uit onvrede met de doelstellingen en handelswijze van de organisatie stapte Ostrovsky er in 1983 uit.

In Het web van de Mossad schetst hij – samen met de Canadese journalist Claire Hoy — een beeld van een organisatie die totaal ongecontroleerd haar gang kan gaan. En voor de Mossad heiligt het doel letterlijk alle middelen.

Het is veelzeggend dat de Israëlische regering zowel in Canada als in de Verenigde Staten de publicatie van dit boek door de rechter probeerde te laten verbieden.

‘Het zijn de vaak cynische onthullingen die Ostrovsky’s boek sensationeel maken


Mossad – de keerzijde van het bedrog

De activiteiten van de internationale spionage spelen zich – uiteraard – voor een groot deel af achter de schermen. Slechts zelden wordt in publikaties van (voormalige) medewerkers van inlichtingendiensten een tipje van de sluier opgelicht. Als dat wel gebeurt – zoals in dit boek van een ex-medewerker van een van de best georganiseerde inlichtingendiensten ter wereld, de Israëlische Mossad – levert dat een fascinerend beeld op van de wereld van spionnen en dubbelspionnen.

Naar eigen zeggen werd Ostrovsky uit de Mossad gezet vanwege zijn (te progressieve) politieke opvattingen, maar nadien door een groep binnen de Mossad als agent gebruikt (misbruikt). Hij beschrijft de voortdurende machtsstrijd binnen de Mossad, zijn contacten met vijandige inlichtingendiensten en de betrokkenheid van Israëli’s bij tal van acties en moorden, niet alleen in het Midden-Oosten, maar ook in de Verenigde Staten, België, Frankrijk, Duitsland en elders.


BoekenBoeken

Vergelijkbare berichten