|

De top 5 van de beste boeken over de rivier de IJssel 2024

Bij de IJssel wordt vaak aan de provincie Overijssel gedacht. Maar Overijssel is niet de enige provincie waar de IJssel doorstroomt, de IJssel stroom namelijk ook door Gelderland. De rivier is een aftakking van de Rijn en heeft een lengte van 127 kilometer.

In de boeken op deze pagina lees je onder andere waarom de IJssel vroeger erg belangrijk was voor de handel. Om je een goed beeld te geven van de boeken over de IJssel heb ik naast een boekomschrijving ook een link van Bol.com geplaatst.

De link geeft veel extra informatie over het boek, waaronder de waarderingen en de recensies van de lezers. Via de link kun jij het boek over de IJssel eenvoudig en snel bestellen.

BoekenBoeken

Atlas van de IJssel

De IJssel. Een vertrouwde maar onvoorspelbare rivier. Woest en dan weer kalm, rechtlijnig en dan weer kronkelend. Waar veranderingen optreden worden verhalen verteld. Bij de IJssel gaat het om een oerverhaal vanaf de vroege Middeleeuwen, van groei en expansie maar ook van neergang en krimp, en van pogingen de waterstroom telkens weer naar onze hand te zetten.

Atlas van de IJssel vertelt aan de hand van historisch kaartmateriaal en hedendaagse dronefoto’s de ontstaansgeschiedenis van een grote diversiteit aan gebieden die samen de IJsselvallei vormen. Of het nu gaat om de IJssel van vroeger of van nu – de atlas bevat vele unieke beelden die voor het eerst in onderlinge samenhang worden getoond. Water beschikt over een magische aantrekkingskracht, zeker in het geval van de IJssel. Maar water wordt tegenwoordig ook steeds vaker geassocieerd met dreiging en risico’s. Zo krijgen we te maken met extremere weersomstandigheden die zorgen voor meer neerslag of juist langdurige droogte.

De atlas levert daarom een belangrijke bijdrage aan de bewustwording van waterbeheer en klimatologische weerbaarheid. Atlas van de IJssel. Verleden, heden en toekomst stromen in elkaar over.


IJsselroute

In 11 fietsrondritten en 7 stadswandelingen rond de IJssel.


Langs de IJssel

Het is de rivier met weidse uiterwaarden en schitterende slingers, met eeuwenoude cultuur langs de oevers en onweerstaanbare natuur: met een lengte van 125 kilometer stroomt de IJssel vanaf de vertakking met de Rijn bij Arnhem in noordelijke richting naar het IJsselmeer. Aan de rivier liggen Hanzesteden met een boeiend verleden.

Doesburg, Zutphen, Deventer, Hattem, Zwolle en Kampen zijn als historische juwelen in het landschap. Waterstaatkundige werken als sluizen en bruggen, veerboten, steenfabrieken en landhuizen markeren het bijzondere karakter van de IJsselstreek en de IJsselvallei.

In het boek ‘Langs de IJssel. Natuur en cultuur in de IJsselvallei’ onderneemt natuur schrijver Kester Freriks een voettocht langs de IJssel. Hij volgt bestaande voetpaden en schrijft al lopend de biografie van de rivier. Hij neemt de lezer en wandelaar mee naar de oorsprong van de IJssel, bezoekt landgoederen, doorkruist dorpen en steden, ontmoet mensen die hun leven lang met de IJssel zijn verbonden. Hierdoor ontstaat een even rijk als caleidoscopisch beeld van een van de mooiste rivieren van ons land.


Magie Langs De Ijssel

De relatie tussen taal en geschiedenis is het uitgangspunt van dit boekje, dat de verbondenheid tussen vijf Overijssels-Gelderse Hanzesteden aan de IJssel en het taalgebruik illustreert. Via spreekwoorden, uitdrukkingen, sagen en legenden wordt de lezer meegenomen naar de Hanzetijd door middel van wandelingen langs monumenten en gebouwen in de vijf steden Kampen, Zwolle, Deventer, Hasselt en Hattem.

De Hanze was een laat-middeleeuws handelsverbond tussen deze en vele andere steden langs de Noord- en Oostzee. Na een korte historische inleiding worden in elke stad vijftien wandelingen beschreven aan de hand van een spreekwoord, zoals korte metten maken, een rijke stinkerd, de kolder in de kop hebben en praten als Brugman. Van alle vijf steden is een gedetailleerde plattegrond in kleur afgedrukt met lokatie-aanduidingen van de genoemde gebouwen en plaatsen. Ook zijn vele aantrekkelijke kleurenfoto’s toegevoegd.

Een korte literatuurlijst besluit dit wandelgidsje door deze historische IJsselsteden.


Geen dag zonder de IJssel

In dit boek neemt Wim Eikelboom de lezer mee op zijn reis langs de rivier. Een reis langs mensen die leven met de IJssel, een reis door het landschap en de natuur. Een reis in de geschiedenis. Elke dag heeft de IJssel iets te bieden: schoonheid, inspiratie, ontroering, een historisch weetje, de gevaren van het water, een kunstwerk, gedicht of een bijzonder dier. Rivieren trekken mensen. Een rivier met grote aantrekkingskracht is de IJssel. De liefelijke waterstroom doorsnijdt Gelderland en Overijssel onderweg naar het IJsselmeer. Veel mensen vinden er in alle seizoenen ontspanning, rust, plezier en troost. Van de IJssel krijg je nooit genoeg. Daarom verschijnt Geen dag zonder de IJssel.


BoekenBoeken

Vergelijkbare berichten