|

De top 10 van de beste boeken over de stad Leiden 2024

De studentenstad Leiden is een stad met een rijke geschiedenis en vele tradities. De stad heeft diverse bezienswaardigheden, waaronder 13 verschillende musea. De prachtige binnenstad leent zich erg goed voor mooie stadswandelingen.

Wil jij meer te weten komen over de stad Leiden? Dan raad ik je de boeken aan op deze pagina. De boeken zijn heel divers, maar de meeste boeken hebben te maken met de geschiedenis van deze bijzondere stad.

Om je een goed beeld te geven van de boeken, heb ik naast een boekomschrijving ook een link van Bol.com geplaatst. De link geeft veel extra informatie over het boek en via de link kun jij het boek eenvoudig en snel bestelen.

Het Leiden Boek

Leiden is een van de mooiste steden van Nederland, met een historische binnenstad die getuigt van een rijke geschiedenis. In Het Leiden Boek wordt het verhaal van de stad verteld aan de hand van wat nu nog zichtbaar is.


Door gangen en poorten naar de Leidse hofjes

De 35 hofjes van Leiden zijn een deels verborgen schat. Door gangen en poorten die je zo voorbij zou lopen in de drukte van de stad, kom je op verrassend stille binnenplaatsen met schilderachtige huisjes.

Dit boek gaat over de geschiedenis van de hofjes: de stichters, bewoners, regenten, de bouwgeschiedenis en het door de vaak strenge reglementen letterlijk en figuurlijk bekrompen leven in de hofjes, de restauraties en de huidige situatie – geïllustreerd met meer dan 300 foto’s en tekeningen.


Beelden van Leiden

De waardering voor de eigen geschiedenis, het ijken van wat zich nieuw aandiende en de continuit tussen verleden en heden blijken. zo laat deze bundel zien, belangrijke constanten te zijn in de wijze waarop de stad Leiden zich in de zeventiende eeuw profileerde.

Dit kwam tot uiting in oude en nieuwe draperie, oude en nieuwe krijgskunst, oude en nieuwe rechtvaardigheid, oude en nieuwe tolerantie, oude en nieuwe Leidse kunstenaars, oude en nieuwe architectuur. Het stadsbestuur lijkt er bewust op uit te zijn geweest na een periode van groot tumult en demografische veranderingen een identiteit te creëren die rust en stabiliteit kon ondersteunen. Met behulp van de canon werden de ‘normen en waarden’ van het Leiden na het Ontzet gedefinieerd.

De stadspoorten rond de ‘ideale’ cirkelvormige stad bevestigden wat de Franse schrijver Parival opmerkte: Leiden manifesteerde zich als het christelijke Nieuwe Rome in de groene tuin van Holland.


Leiden – Stad van m’n leven – geschiedenis

Ruud Spruit schreef een uniek boek over LEIDEN met veel afbeeldingen, onbekende verhalen en weetjes, zelfs als je in LEIDEN geboren bent. Het is een rijke grabbelton vol verrassingen geworden.

Leiden is een stad met twee gezichten: Een stad van studenten en hoogleraren en de stad van arbeiders en fabrieksdirecteuren. In 1575 werd met de stichting van de Leidse Universiteit een ‘verstandshuwelijk’ gesloten tussen die twee groepen. Om het verleden van Leiden te kennen, zijn twee sleutels nodig.

De één geeft toegang tot een wereld van kennis en wetenschap, van uitbundige studenten en deftige geleerden. De andere sleutel opent de deur naar een verleden van noeste arbeid, van vrouwen- en kinderarbeid in de fabrieken en van armoede maar met af en toe ook de kleine genoegens van het dagelijks leven.

De twee verschillende Leidse werelden zie je in het stadsbeeld. Aan de ene kant het Rapenburg met de universiteit en grote professorenwoningen, bibliotheken, musea alsmede tot ver in de Twintigste Eeuw de Breestraat als exclusieve winkelstraat. Aan de andere kant de grachten, de markten en de talloze stegen en hofjes. Veel daarvan werd gesloopt in de jaren zestig van de Twintigste Eeuw maar veel is bewaard gebleven en wordt nu gekoesterd.

Leiden is een stad die veel beroemdheden heeft voortgebracht. Kortom, Leiden is een stad die barst van mooie verhalen en anekdotes. Speciaal voor dit boek heeft Ruud Spruit een vrije en gevarieerde greep gedaan. Veel leesplezier!


Omwille van de vrijheid

Spaanse troepen belegeren Leiden. Commandant Valdez laat schansen bouwen om de toegang tot de stad te blokkeren. Het is de tweede keer binnen een jaar dat Leiden door de Spanjaarden wordt belegerd. Er dreigen voedseltekorten en de pest breekt uit. Een zware last rust op de schouders van de bestuurders van de stad.

Terwijl de nood in Leiden stijgt, begeeft de Prins van Oranje zich in een race tegen de klok: de organisatie van het waanzinnige maar lumineuze idee om de polders onder water te zetten en een Geuzenvloot naar de stad te sturen. De gebeurtenissen rond deze belegering spelen zich af tussen 25 mei en 3 oktober 1574. Het zijn vijf maanden van actie, avontuur, politieke intriges, angst en twijfel, liefde, ziekte en dood – en dat alles tegen het prachtige decor van Leiden in de zestiende eeuw: haar muren en vestingwerken, haar vaarwegen, haar prachtige gebouwen en haar pittoreske stegen.

Voor het verloop van de Tachtigjarige Oorlog hebben de cruciale gebeurtenissen in deze periode werkelijk verschil gemaakt: “Leiden ontzet, Holland gered!” Het beleg en ontzet van Leiden vormt een van de mooiste verhalen van onze vaderlandse geschiedenis. In deze fascinerende historische roman maakt de lezer kennis met de heftigste emoties en diepste beweegredenen van alle hoofdrolspelers.


Leiden Sleutelstad

Toon van der Poel (1960) is al ruim veertig jaar dé 112-fotograaf van Leiden en omstreken. Dat wil zeggen dat hij zeven dagen van de week, 24 uur per dag paraat staat om uit te rukken naar verkeersongelukken, branden en alle andere gebeurtenissen waarbij politie, brandweer en ambulancedienst in actie komen. Zijn foto’s worden gepubliceerd door lokale en nationale media, zowel in print als op internet.

Van der Poel maakte in 1988 voor de eerste keer internationaal naam met unieke foto’s van de auto die prins Willem Alexander in een Leidse sloot reed. Toon z’n vader vond de foto’s van al dat onheil maar niets. De fotograaf dacht daar vorig jaar aan terug toen hij zelf in de publiciteit kwam na een ongeluk met zijn scooter. Nog tijdens het herstel van een gecompliceerde beenbreuk begon hij met het verzamelen van afbeeldingen van de Leidse Sleutels die de stad sieren. Het zijn er vele honderden. Ze staan op en in tal van monumenten, gebouwen, kerken, bruggen en vele andere onroerende en roerende goederen.

In dit boek een selectie daarvan, inclusief een plattegrond met een wandelroute van ca. anderhalf uur om deze stadswapens met eigen ogen te kunnen aanschouwen. Tekst in Nederlands en Engels.


Straatnamen in Leiden

Een leven zonder straatnamen is haast ondenkbaar. Toch heeft het lang geduurd voordat straten, wegen en andere locaties van namen werden voorzien. In Leiden is al zeven eeuwen lang een “proces van straatnaamgeving” aan de gang. Soms krijgen wegen en plekken een naam die voor de hand ligt, zoals de Breestraat, de “breedste straat” van Leiden.

Maar straatnamen worden ook gebruikt om historische locaties te markeren of om historische personen te eren. Achter iedere straatnaam zit een stukje geschiedenis. Vaak roepen de namen vanzelf allerlei vragen op. Waar komt die soms wonderlijke naam vandaan? Hoe oud is deze naam? Wie heeft de naam gegeven en waarom? Deze vragen gelden voor zowel de individuele straatnamen als de thema’s van straatnaamgeving in diverse buurten en wijken.

Historisch en taalhistorisch onderzoek pogen op deze en andere vragen antwoorden te geven. Dergelijke onderzoek draagt op die manier bij aan een beter begrip van de plaats waar wij wonen. Tegelijkertijd krijgen we hierdoor een beter idee van de veranderingen die zich in onze woonplaats in de loop der tijd hebben voorgedaan.

Kortom, dit soort onderzoek bevordert ons historisch bewustzijn. In Leiden ligt de verantwoordelijkheid voor de straatnaamgeving bij Burgemeester en Wethouders, waarvan een wethouder de taak in zijn portefeuille heeft. Die taak is in 2011 gemandateerd aan het hoofd van de gemeentelijke afdeling die zich bezighoudt met de basisregistratie adressen en gebouwen.

Deze wordt geadviseerd door een ambtelijke werkgroep van externe leden, de directe opvolger van de Commissie van Straatnamen, die in 1954 door B en W was ingesteld. Dit boek verschijnt naar aanleiding van het 65-jarig bestaan van deze commissie.


Leidens ontzet

Dit is een boek over Leidenaren en hun gloedvolle geschiedenis van Beleg en Ontzet. Op 3 oktober 1574 werd Leiden bevrijd door de Geuzen. Sindsdien is Leidens Ontzet gedurende meer dan vierhonderd jaar jaarlijks herdacht. Vandaag de dag is Leidens Ontzet met circa 200.000 deelnemers uitgegroeid tot het grootste lokale volksfeest van Nederland. Hoe is dat zo gekomen? Wat zijn de historische feiten, welke objecten horen daarbij, hoe zijn de verhalen, rituelen en mythes ontstaan, en welke betekenis hebben die tegenwoordig nog?

In Leidens Ontzet, Vrijheidsstrijd en Volksfeest wordt voor het eerst deze geschiedenis verteld aan de hand van de hoogtepunten uit de ‘3 Oktobercollectie’ van Museum De Lakenhal. Sinds 1874 beheert het museum de collectie bijzondere artefacten, munten en penningen, wapens en harnassen en historieschilderijen over het Beleg en Ontzet van 1574, die door burgers, stadsbestuur en museum in de loop van eeuwen bijeen werd gebracht. Traditiegetrouw is Museum De Lakenhal op 3 oktober enkele uren gratis geopend voor het publiek. Zo worden de heldenverhalen van generatie op generatie doorverteld.

U beleeft Leidens Ontzet opnieuw, van de gehavende beelden die de Beeldenstorm overleefden tot aan het nieuwste historiestuk dat Museum De Lakenhal in samenwerking met de Universiteit Leiden in 2011 liet maken door fotograaf Erwin Olaf. U leest over de herdenking en de viering, omgeven met tal van vaste rituelen zoals hutspot eten, haring en wittebrood, de Dankdienst in de Pieterskerk en de Koraalzang in het Van der Werfpark.

Aan het eind van het boek is een kroniek opgenomen waarin u van dag tot dag kunt meeleven met de Leidenaren, gebukt onder de Spaanse bezetting, en tegen het licht van de gebeurtenissen in de rest van de Nederlanden. Jori Zijlmans is conservator geschiedenis van Museum De Lakenhal.


Hugo de Groot in Leiden

Deze rondwandeling voert langs de plaatsen van de Leidse studietijd van Hugo de Groot (1583-1645). De Groot begon in 1594 als elfjarige jongen aan zijn studie aan de universiteit van Leiden en verliet de universiteit in 1598. Later werd hij als politicus en geleerde een van de bekendste Nederlanders uit de Gouden Eeuw. Heden ten dage wordt hij beschouwd als een grondlegger van het huidige systeem van internationaal recht, en om die reden zelfs als een van de belangrijkste intellectuelen uit de Europese geschiedenis.

Deze sfeervolle wandeling voert langs de locaties waar hij woonde en studeerde, en geeft en passant een beeld van de stad, van personen met wie hij te maken had, en van het functioneren van de Leidse universiteit. Die universiteit (opgericht in 1575) had zich als centrum van vernieuwend wetenschappelijk onderzoek toen reeds een internationale reputatie verworven.


Voor Dummies – De kleine Geschiedenis van Leiden voor Dummies

In deze beknopte gids maak je kennis met de rijke historie van de Sleutelstad. We behandelen onder meer de opkomst en ondergang van de lakenindustrie, de eerste universiteit van Nederland, het Leidens ontzet van 1574 en de ramp met het kruitschip. Ook is er aandacht voor bekende en minder bekende Leidenaren als Rembrandt, Jan van Leiden, Boerhaave, burgemeester Van der Werff en Goeie Mie. Léon van der Hulst is geboren Leidenaar en studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Eerder schreef hij ‘De kleine Geschiedenis van Den Haag voor Dummies’.


Vergelijkbare berichten