|

De top 10 van de beste boeken over de VOC (2023)

In 1602 is de Vereenigde Oostindische Compagnie (Verenigde Oost-Indische Compagnie) afgekort wordt er gesproken over de VOC . De VOC bestond tot 31 december 1800. VOC was een particuliere Nederlandse onderneming met een monopolie op de overzeese handen tussen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en het gebied ten oosten van Kaap de Goede Hoop en ten westen van de Straat Magellaan.

De 10 boeken dit ik geselecteerd heb voor deze pagina vertellen je meer over de VOC de geschiedenis, het verloop en wat de VOC heeft betekend voor ons. De boeken zijn ondanks hetzelfde onderwerp heel divers

Om een goed beeld te geven van de boeken heb ik naast een boekomschrijving ook een link van Bol.com geplaatst. Deze link geeft veel extra informatie over het boek waaronder de waardering en de recensies van de lezers. Via de link kun je het boek eenvoudig en snel bestellen.

BoekenBoeken

Het Grote VOC Boek

De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) refereert aan een tijd van ontdekking. Handelsgeest, technologische ontwikkelingen op het gebied van navigatie en cartografie, welvaart – het zijn kwaliteiten die hoog gewaardeerd worden. De compagnie oefent nog steeds een grote aantrekkingskracht uit. Velen van onze voorouders voeren op de schepen van de VOC en bevolkten de vestigingen en factorijen in Azië. Maar de VOC heeft ook een donkere kant: van onderdrukking, uitbuiting en doodslag. Die kant mag niet vergeten worden.

In Den Haag wordt nu de digitalisering van het archief van de VOC voltooid. De in totaal ruim 1.200 strekkende meter archief met miljoenen pagina’s informatie, beschrijven de geschiedenis van tientallen landen in Azië en zuidelijke Afrika in de 17e en 18e eeuw. In Het Grote VOC Boek wordt voor het eerst gebruik gemaakt van dit overvloedige archiefmateriaal.

De reis door dit boek is als die van een VOC-schip. Vertrekpunt is Nederland en vandaar gaat de tocht door het gehele VOC-octrooigebied. De honderden beelden geven een adembenemend uitzicht op de wereld van toen. Aan deze rode draad zijn opmerkelijke, ontroerende en schokkende persoonlijke verhalen geknoopt.

Gastauteurs zijn Nelleke Noordervliet en Ramsey Nasr, die tien hoofdpersonen uit het VOC-verleden op hun eigen wijze belichten. Twintig andere auteurs schrijven over aspecten van de VOC die voor hen van bijzondere betekenis zijn.


Batavia

Het waargebeurde, avontuurlijke verhaal van de ondergang van het VOC-schip Batavia in 1629

Het waargebeurde, meeslepende en bloedstollende verhaal van de ondergang van het grootste koopvaardijschip van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Bijna 400 jaar geleden voer de Batavia uit om nooit meer terug te keren.

Op 29 oktober 1628 vertrekt de Batavia – de trots van de Republiek – voor haar eerste zeereis van Texel richting Nederlands-Indië. Dit nieuwe vlaggenschip van de VOC, groter en sneller dan zijn voorgangers, is beladen met veel kostbaarheden en toegerust voor een reis van vele maanden. De lading bestaat onder meer uit kisten zilveren muntgeld en goud ter waarde van 260.000 gulden, luxe gebruiksgoederen, zilverwerk voor keizer Janghir, handelswaar en een kistje met zeer kostbare juwelen.

Maar al snel begint het te rommelen onder de bemanning en de ontevreden mannen staan op het punt van muiterij als het schip midden in de nacht op een rif voor de kust van Australië loopt en begint te zinken. Onder de mannen, vrouwen en kinderen aan boord breekt paniek uit.
Bij zonsopkomst wordt de ernst van de situatie helemaal duidelijk: de Batavia bevindt zich in een hopeloze situatie. Er is een straffe wind opgestoken die de golven hard tegen het dek laat beuken.

Met kleine bootjes worden zo veel mogelijk opvarenden geëvacueerd naar een nabijgelegen eiland, dat later de geschiedenis in zal gaan als ‘het kerkhof van de Batavia’, omdat de muiters besluiten iedereen die hen in de weg zit, te vermoorden.
Van de 341 opvarenden van de Batavia komen er uiteindelijk slechts 68 op Java aan…

De Geschiedenis Van De Voc

Vier eeuwen geleden verkreeg de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) het monopolic voor de vaart op Azië. De VOC groeide in de 17de en 18de eeuw uit tot het grootste scheepvaart- en handelsbedrijf ter wereld. Met de handel in specerijen als peper en kaneel, en later ook producten als zijde, thee en porselein, bracht de VOC Nederland een periode van ongekende economische en culturele voorspoed.

In dit rijk geÏllustreerde, gezaghebbende standaardwerk belicht Femme Gaastra alle facetten van deze unieke onderneming. Waarom werd er bijvoorbeeld zoveel politieke macht verleend aan een in opzet commercieel bedrijf? Welke bestuurs-vorm werd gekozen? Hoe werd de VOC gefinancierd, hoe bouwde men schepen en hoc organiseerde men de bijna 5.000 reizen naar de Oost? Waarom kozen tienduizenden Europeanen vrijwillig voor werk bij de VOC en dus voor reizen vol ontberingen en grote risico’s? Hoe waren de arbeidsomstandigheden aan boord en wat hield de militaire ondersteuning in?

Gaastra laat aan de hand van vaak unieke illustraties en veel historisch materiaal zien hoe groot het werkterrein van de VOC was, in welke producten werd gehandeld en welke winsten er in die bijna twee eeuwen werden gemaakt. Maar hij belicht ook hoc er met vaak harde middelen oorlog werd gevoerd, hoe concurrenten werden verdreven of levering van specerijen werd afgedwongen.
De geschiedenis van de VOC toont op boeiende en zeer toegankelijke wijze de opkomst, bloei en neergang van een omvangrijk handelsinperium, bestuurd door Nederlandse kooplieden van internationale allure.

In Dienst Van De Compagnie

De VOC beheerste bijna twee eeuwen lang de handel tussen West-Europa en Azië. Gedurende die periode heeft ongeveer een miljoen mensen op een of andere manier de Compagnie gediend: als schipper, koopman, gouverneur-generaal, bootsman, ziekentrooster, bottelier, soldaat, matroos of als scheepsjongen. En dan waren er ook nog de thuisblijvers: bewindshebbers, klerken, kruidlezers en de vele scheepstimmerlieden.

Wie aanmonsterde op en schip van de VOC wist dat hij een zwaar maar avontuurlijk leven tegemoet ging. Scheurbuik, vechtpartijen en harde tuchtmaatregelen hoorden bij het leven van alledag, maar daar stonden exotische landschappen, wonderlijke ontmoetingen en bijzondere carrièremogelijkheden tegenover.In dienst van de Compagnie laat de compagniesdienaren aan het woord: van scheepsjongen tot gouverneur-generaal. Uit hun nagelaten reisverslagen, brieven en memoires kozen Vibeke Roeper en Roelof van Gelder honderd getuigenissen. Niet alleen de ongemakken van de lange reis, of de vreemdheid van Indië komen aan bod, maar ook het leven van alledag.

Hoe werkte de Compagnie, hoe was de dagelijkse gang van zaken op een Oost- Indiëvaarder en hoe beleefden vrouwen en kinderen het bestaan in de tropen?In dienst van de Compagnie bevat naast de beroemde verhalen van Bontekoe, Coen en Van Riebeeck vooral veel nauwelijks bekend en ongepubliceerd archiefmateriaal.

Jan Huygen

Het jaar is 1579. Als zestienjarige herbergierszoon verlaat Jan Huygen zijn woonplaats Enkhuizen. Hij wil verre landen en vreemde volken leren kennen. Via Spanje en Portugal weet hij aan boord van een vloot naar India te komen. Daar maakt hij een bliksemcarrière in Portugese dienst. Als vertrouweling van de aartsbisschop van Goa weet hij inzage te krijgen in de geheime kaarten en routes van de lucratieve Aziatische specerijenhandel en de vaart op Japan en China.

Na een tragisch liefdesavontuur keert hij terug in Nederland, waar zijn aantekeningen goud waard blijken te zijn. Zijn reisjournaal wordt in de Gouden Eeuw een klassieker en de Amsterdamse kooplieden die zich later zouden verenigen in de VOC rusten de eerste expeditie naar Indië uit op basis van zijn geheime informatie. Jan Huygen van Linschoten wordt ontvangen door de Prins van Oranje en trouwt de dochter van een regent.

Als Huygen zich echter op een nieuw avontuur stort, het vinden van een route naar China via de Noordpool met Willem Barentsz, gaat het hopeloos mis. De notabelen die hun geld in zijn expeditie hebben gestoken willen niets meer met hem te maken hebben en op straat wordt hij met de nek aangekeken. Zelfs de kinderen zingen spotrijmpjes over hem. Jan Huygen in de ton…

Op basis van geschiedkundige feiten reconstrueerde Ton van der Lee het avontuurlijke leven van Jan Huygen van Linschoten. Hij schreef een wervelende historische roman, waarin hij de getergde Huygen een stem geeft en hem laat terugkijken op zijn bewogen leven.

Surapati – Vijand van de VOC, volksheld van Indonesië

‘Surapati’ van Robin Raven is het verhaal van Surapati, de nationale held van Indonesië, dat leest als een roman. Voor de lezers van ‘Revolusi’ van David van Reybrouck.

‘Surapati’ van Robin Raven is het verhaal van een Balinese jongen, die tot slaaf gemaakt wordt en verkocht aan een VOC-koopman in Batavia. Hier wordt hij Untung, de knecht van Pieter Cnoll. Hij krijgt een verboden relatie met de dochter van koopman Bitter en wordt gevangengezet. Hij ontsnapt en wordt als Surapati guerrillaleider en later regent. Surapati sterft in 1706 de heldendood in een beslissende veldslag met de VOC. Indonesië eert hem sinds 1975 als nationale held. ‘Surapati’ van Robin Raven is een onweerstaanbare combinatie van historie, legende en literaire fictie.


Het suikervogeltje

Het suikervogeltje – Hoe de VOC weesmeisjes als toekomstige bruiden naar de Kaap liet uitvliegen Het suikervogeltje is een historische roman, gebaseerd op het leven van weesmeisjes, die in de zeventiende eeuw naar Zuid-Afrika emigreren. Het is 1668. De bestemming is Kaap de Goede Hoop. Er is een tekort aan Hollandse vrouwen. Het weesmeisje Ariaan, avontuurlijk, dromerig en oprecht, vaart met haar zusje Willemijn en zes anderen op uitnodiging van de VOC naar een onbekend continent als ‘bruid op bestelling’.

Deze roman gaat over de band tussen de twee zusjes. Het gaat over hoop en de hang naar avontuur, over schuldgevoel en verraad, maar bovenal gaat het over loyaliteit en liefde. De geschiedenis van Zuid-Afrika in de periode 1687-1701, tijdens het bestuur van vader en zoon Van der Stel, vormt de achtergrond van het verhaal.

Pauline Vijverberg (Tokio 1964) is de auteur van de historische roman Alexine over het leven van Alexine Tinne. Ze woonde he grootste deel van haar leven in het buitenland. In 2000 is zij met haar man en vier kinderen naar Johannesburg verhuisd.

Zeven Provincien reeks 35 – Kleurrijke tragiek

Onder de VOC in Azië werden lange tijd meer slaven gehouden dan in Suriname en Curaçao, maar toch is het Aziatische slavernijverleden nog maar zelden beschreven. Kleurrijke tragiek brengt dit Nederlandse Aziatische slavernijverleden op toegankelijke wijze in beeld en plaatst het in een nieuw daglicht. Onvrijheid kent veel verschillende vormen, maar Matthias van Rossum laat in zijn boek zien dat slavernij onder de VOC grote overeenkomsten vertoonde met de Atlantische slavernij.

Slavernij in Azië ging niet alleen gepaard met een omvangrijke slavenhandel rond de Indische Oceaan en in de Indonesische archipel, maar ook met oorlog en zelfs stedelijke mensenroof. Opvallende voorvallen, alledaagse gebeurtenissen en persoonlijke getuigenissen van VOC-dienaren, burgers en slaven zelf, door Van Rossum levendig weergegeven, getuigen van de werking en gevolgen van slavernij in huishoudens en werkplaatsen, zoals branderijen, tuinen en mijne

Formosa, voorgoed verloren

In 1624 legt de VOC beslag op het voor haar gunstig gelegen Formosa, het huidige Taiwan, in de hoop om daarvandaan de felbegeerde handelsrechten met China te bemachtigen. In datzelfde jaar wordt er in het Japanse Hirado een jongen geboren die later in China bekend komt te staan als Koxinga, Heer met de Keizerlijke Achternaam.

Wanneer Koxinga na een lange, bittere oorlog tegen de Mantsjoes gedwongen wordt te accepteren dat de Ming-dynastie werkelijk aan zijn einde gekomen is, moet hij met zijn leger zijn toevlucht zoeken op Formosa. Maar daar zitten de Nederlanders. De belegerde kolonisten trekken zich terug in Fort Zeelandia dat ze onder het gezag van de vastberaden gouverneur Coyett zo lang mogelijk weten te verdedigen. Dan rest hen nog maar een ding: en dat is wachten op versterking uit Batavia.

Formosa, voorgoed verloren is een historisch epos, nauw gebaseerd op de vrijwel vergeten, waargebeurde geschiedenis rond de Nederlandse kolonisatie van het zeventiende-eeuwse Taiwan. Een verhaal over moed, volharding en oneindige trouw tijdens de hoogtijdagen van de VOC, waarin loyaliteit en familiebanden tot het uiterste worden getest. Joyce Bergvelt (Amstelveen, 1963) groeide op in Japan, Engeland en Taiwan, waarna ze Chinese Studies studeerde aan de Engelse universiteit van Durham en een jaar doorbracht op de Volksuniversiteit van Beijing.

Eureducation 02. de vliegende hollander, het voc complot

Het 2e stripalbum van het duo Marc Verhaegen en Jan Kragt met als titel ‘De Vliegende Hollander en het VOC complot’. Cover ‘Vliegende Hollander’ Na het succesvolle stripalbum over het leven van Michiel de Ruyter, zijn de auteurs andermaal erin geslaagd om historische details en een authentiek verhaal te mengen tot een meeslepend avontuur.

In het album komt de fascinerende legende van de Vliegende Hollander griezelig echt tot leven. Tegelijkertijd wordt een indrukwekkend beeld geschetst van de Gouden Eeuw met de machtige VOC als wereldbedrijf met vestigingen in de hele wereld. Je bent getuige van het onvoorstelbare verhaal van Willem Vanderdecken, de sympathieke zeeman uit Terneuzen, die uitgroeide tot de meest gevreesde kapitein aller tijden. Ademloos volg je de ontsluiering van het mysterie rond de vloek van De Vliegende Hollander. Waarom wilde De Vliegende Hollander op Paasmorgen uitvaren en wat staat er in de brieven die hij al eeuwenlang aan passerende schepen aanbiedt?

Ontdek het mysterie in dit imponerende epos over liefde, piraten, zeegevechten en bedrog in het verleden en heden, weergaloos tot leven gebracht door het tekentalent van Marc Verhaegen.


BoekenBoeken

Vergelijkbare berichten