|

De 10 beste boeken over Duiven (duivensport, postduif, sierduif, etc.)

Duiven is een hobby voor vele Nederlanders. Het houden van sierduiven kan een hobby zijn maar ook de duivensport. Dat het een interesse heeft van vele liefhebbers is ook wel terug te zien in het aantal boeken dat over de duiven is geschreven.

De 10 leukste, mooiste en beste boeken over duiven heb ik voor je geselecteerd voor deze pagina. De boeken zijn heel divers o.a. over de duivensport, de verschillende duivensoorten, de verzorging en het houden van de duiven.

Om je een goed beeld te geven over de boeken wordt er naast de boekomschrijving ook een link van Bol.com toegevoegd. De link geeft veel informatie over het boek, via de link kun je het boek eenvoudig bestellen.

Duiven gezond houden

Dit praktische boek, geschreven door dierenarts Peter Boskamp, is een neerslag van zijn ideeën en aanpak die ook ten grondslag liggen aan de Bony Farma productreeks.

De medische begeleiding van de duivensport richt zich traditioneel op de genezing van zieke duiven. Ook preventief worden vaak medicamenten ingezet. De hoge infectiedruk tijdens wedvluchten maakt het gebruik van medicamenten vaak noodzakelijk.

De duivensport is topsport en een kleine afwijking betekent dat men buiten de prijzen valt. De huidige regelgeving bemoeilijkt een professionele medische begeleiding van de duivensport.
Dit boek geeft uitleg over de achterliggende gedachten betreffende de verhoging van de algemene weerstand. Daarbij worden de wegen aangegeven om de weerstand van de duiven op een hoger plan te brengen om zo uiteindelijk de (toenemende) afhankelijkheid van medicijnen te verlagen.

In het boek wordt besproken dat men, naast zorg voor zieke dieren, vóór alles dient bij te dragen aan de gezondheidszorg van de duiven. Pas als de gezondheid van de duiven optimaal is, kan men met ondersteunende middelen de duiven zodanig in vorm brengen, dat de prestaties die gewenst zijn geleverd kunnen worden.


Duivensport Een Veelarmenkruispunt

Duivensport, een veelarmenkruispunt biedt een massa mogelijke oplossingen voor grote en kleine duivenproblemen. Dit kan de auteur dank zij zijn eigen ervaring en dank zij de visie van 30 geraadpleegde betere liefhebbers uit België en Nederland.

Steeds probeert de auteur een sluitende verklaring te vinden voor het hoe en het waarom van een succes of een falen, vertrekkende van de eenvoudige wetten uit de natuurkunde, scheikunde, biologie… de wetenschap.


Postduif van a tot z

Postduif van a tot z


De Begeleiders Maken Zich Klaar

De auteur behandelt de problematiek rond de oriëntatie, navigatie, doelgericht vliegen, snelheid, uithouding, vitaliteit, voeding en voedingssupplementen. Veel aandacht wordt besteed aan de minder waarneembare eigenschappen die nochtans verantwoordelijk zijn voor elke goede of slechte prestatie.

Het onderlinge verband tussen de verschillende eigenschappen wordt nagegaan en er wordt bekeken in hoeverre je die eigenschappen kunt beïnvloeden via de voeding, de accommodatie, de training, de stand der pennen…

Het geheel is geschreven en gebaseerd op de actuele wetenschappelijke gegevens, maar verwerkt in dagelijkse omgangstaal. De auteur luistert naar de getuigenissen van beter spelende liefhebbers, via exclusieve gesprekken over één detail.


Sierduiven

Sierduiven worden steeds populairder. Het is dan ook een mooi bezit: kleurige sierduifjes die in een mooie til in de tuin leven en die voer uit de hand komen eten.

Maar dat gaat niet altijd goed, want wat doe je als de duiven jongen krijgen en tijdens het grootbrengen van hun eerste jongen alweer nieuwe eitjes hebben gelegd? Wat geef je ze wel en vooral ook niet te eten? Moeten duiven eigenlijk ingeënt worden en waartegen? Hoe oud kunnen duiven worden? Op deze en andere vragen geeft de Basisgids Sierduiven een duidelijk antwoord.

Deze basisgids richt zich niet op sierduivenliefhebbers die fokken en tentoonstellingen bezoeken, maar vooral op de grote groep mensen die een paar sierduifjes bij huis wil en daar praktische en meteen toepasbare informatie over zoekt.


Hoe Standhouden

Met dit boek heeft André Christiaens (1933) niet zijn proefstuk afgeleverd. Hij is al 40 jaar duivensportjournalist en heeft in de loop van 44 jaar als duivenliefhebber zeer mooie successen geoogst. Als kroniekschrijver zwom hij zowat doorheen alle propere en vuilere waters, doch steeds voor ogen het mondiger en weerbaarder helpen maken van de liefhebber.

Hierdoor kwam hij zelfs in de jaren zeventig ernstig in aanvaring met het hoogste Belgische duivensportgezag… Hij is nog steeds verbonden met het sportblad De Duif. Van zijn hand verschenen eveneens ‘Kampioen met vleugelkennis’, in het Duits vertaald onder de titel ‘Starkflieger’, alsmede ‘Duivensport van dag tot dag’, een bescheiden boek dat beginners en doorsnee liefhebbers enige houvast wil bieden bij de dagelijkse aanpak van de duivensport.

‘Hoe standhouden…,’ dat in twee boekdelen wordt uitgegeven, kan bekeken worden als een soort testament, waarin de auteur alles op een rijtje zet en niets verzwijgt, zelfs niet datgene wat velen als ‘geheimen’ voor zich zouden houden… Zijn motto is ‘weet wat je doet en laat je door niets of niemand op sleeptouw nemen’. Wie deze boeken leest en herleest zal er ongetwijfeld een gezonde kijk op de duivensport aan overhouden.

De moeilijkste materies worden op een eenvoudige wijze benaderd, steeds met het oog op het dagelijkse doen en laten. Bij het doornemen van de inhoudstafel merkt men dat de meeste diverse materies worden behandeld. Met klasduiven op het hok en met de inhoud van dit boek in het hoofd kan iedereen met gerust gemoed de toekomst tegemoet treden en standhouden.


Arras, Orleans, Bourges, Barcelona

Dit vierde hand-, lees- en leerboek van Antoon Malfait is een uitdieping van al wat bij de moderne duivensport komt kijken, zonder evenwel in herhaling te vallen. Zoals steeds baseert de auteur zich op de meest moderne visies. Door de medewerking van dierenarts Guy Werquin aan deze uitgave krijgt het geheel een extra wetenschappelijke omkadering. Hierbij heeft de auteur er alles aan gedaan om moeilijke thema’s te verwerken in begrijpelijke omgangstaal, zonder de waarheid geweld aan te doen.

In dit werk komen ook getuigenissen aan bod van betere liefhebbers uit binnen en buitenland en dit voor alle disciplines en manieren van spelen. Exclusieve gesprekken over één welomlijnd thema van het spel van de ondervraagde melker zijn hierbij opgenomen, op speurtocht naar details, naar kleine zogezegde geheimpjes…

Door het betrekken van een aantal liefhebbers, wordt bovendien de geschiedenis van de huidige duivensport in kaart gebracht, en dit zowel van het vitessespel, het midfondspel als het fondspel.


Sierduiven

Sierduiven gaat in op alle aspecten van het houden en verzorgen van sierduiven. In heldere taal worden onderwerpen als huisvesting, dagelijkse verzorging en voeding behandeld, maar ook de voor- en nadelen van het los laten vliegen en het houden in volières.

Aandacht wordt ook besteed aan het kiezen van een geschikt ras, en waar u op moet letten bij de aanschaf. In het hoofdstuk gezondheid vindt de lezer vooral praktische tips om te voorkomen dat zijn of haar dieren ziek worden, zoals preventief inenten en bestrijding van ongedierte.

In het hoofdstuk fokken ten slotte, worden alle aspecten behandeld die noodzakelijk zijn voor het goed laten verlopen van een gerichte fokkerij. Hiermee is Sierduiven een praktisch naslagwerk voor iedereen die erover denkt om sierduiven te gaan houden, of ze al heeft.


Duif Gino

Duif Gino kwam in ons leven nadat we een periode in het bos hebben gewoond. De vele diersoorten maakten dat ik na de verhuizing een gevoel van gemis ervaarde. Gino kwam en werd mijn maatje. Het is niet zomaar een duif, maar een verwend, ondeugend en verrassend beestje. Mooi van uiterlijk, ondeugend in zijn doen en laten, lief van karakter en gezellig zodat je zelf de slappe lach krijgt. Gino is zelfs zo bijzonder dat hij de primeur heeft: een eigen biografie!


Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *