|

De top 10 van de beste boeken over Eindhoven 2024

Eindhoven ook wel de lichtstad genoemd van Nederland genoemd is gelegen in het Zuid-Oosten van Noord-Brabant niet ver van de Belgische Grens. De stad Eindhoven kent een rijke geschiedenis, dit is ook terug te lezen in de boeken die ik geselecteerd heb voor de pagina.

Om je een goed beeld te geven van de boeken over Eindhoven heb ik naast een boekomschrijving ook een link van Bol.com geplaatst. De link geeft veel extra informatie over de boeken zoals de waardering en de recensies van de lezers. Via de link kun je het boek over Eindhoven eenvoudig en snel bestellen.

Eindhoven deel 1

Het ultieme boek over de historie van Eindhoven in twee delen (deel 1).

Honderd jaar terug annexeerde Eindhoven de dorpen Gestel, Strijp, Woensel, Tongelre en Stratum. Aldus ontstond in 1920 Groot-Eindhoven, mede om de onstuimige groei van Philips (dat in 1891 in Eindhoven was neergestreken) in goede banen te kunnen leiden.

In dit boek, getiteld ‘Eindhoven’, reizen we door honderd jaar stedelijke geschiedenis. Drie thema’s staan daarbij centraal: economie, stedelijke ontwikkeling en ‘quality of life’. Aan de hand van 1075 onderwerpen schetsen auteurs Thom Aussems en Hans Horsten hoe Eindhoven van een bescheiden stadje aan de Dommel uitgroeide tot het hart van een van de grootste industriële concerns in de wereld.

De aanwezigheid van Philips in Eindhoven was alom. Het constant expanderende bedrijf zorgde voor welvaart en banen De instroom van duizenden arbeiders en hun gezinnen (waarvan velen van buiten Eindhoven kwamen) veroorzaakte een explosieve toename van het aantal inwoners. Bij de vorming van Groot- Eindhoven in 1920 telde de stad 46.000 inwoners, in 1940 waren dat er ruim 113.000: 2.5 keer zoveel. Maar het stadsbestuur was niet in staat het alsmaar voortdenderende Philips bij te benen. De woningbouw en de voorzieningen bleven ver achter bij wat er nodig was om de economische groei te faciliteren. Voor Philips reden om in Eindhoven een ‘Company Town’ op te bouwen, een mini-verzorgingsstaat die in schaal en verscheidenheid zijn gelijke in de wereld niet kende.

In ‘Eindhoven’ wordt veel aandacht besteed aan de opbouw en de (onvermijdelijke) teloorgang van dit bolwerk vanaf de jaren ‘60. De aanwezigheid van een ‘Philips zuil’ zette de almachtige katholieke kerk ertoe aan om zich actief teweer te stellen tegen de groei van het gloeilampen- en elektronica-imperium. ‘De grootstad’ en ‘de fabriek’ pasten niet binnen de Roomse doctrine. Het was onvermijdelijk dat de antagonisten in elkaars vaarwater komen. Ook deze ‘Koude Oorlog’ op zijn Eindhovens wordt in dit boekwerk uitgebreid belicht.

De symbiose tussen stad en bedrijf bleek eindig. Philips verplaatste industrieën naar elders en verhuisde zelfs het hoofdkantoor naar Amsterdam (1998). Maar het concern liet een erfenis achter: Brainport, met A-merken als ASML, NXP en VDL die bijna alle voortkwamen uit de boedel van Philips. Ook deze periode komt uitgebreid aan bod in ‘Eindhoven’.


Historische Atlas van Eindhoven

Eindhoven ontstond in de dertiende eeuw aan de Dommel, waar handelsroutes vanuit Antwerpen, Luik en ‘s-Hertogenbosch bij elkaar kwamen. In 1232 kreeg Eindhoven stadsrechten, maar het bleef een klein stadje met grote stukken land- en tuinbouwgrond binnen de omwalling.

Pas in de loop van de negentiende eeuw werd Eindhoven een aantrekkelijke vestigingsplaats voor industriële bedrijven. Grond en arbeid waren goedkoop, en de bereikbaarheid werd verbeterd door de aanleg van een kanaal en spoorverbindingen. Met de komst van de gloeilampenfabriek Philips in 1891 kwam de stedelijke ontwikkeling in een stroomversnelling. Eindhoven en omgeving veranderden in een lappendeken van industriële complexen, aan elkaar gegroeide dorpskernen en arbeiderswijken. Na de Tweede Wereldoorlog groeide de stad door. In het kielzog van Philips werd in 1957 de Technische Hogeschool geopend.

In de jaren 1990 vertrokken veel industriële bedrijven, waaronder Philips. Hightech werd de belangrijkste economische sector. Nieuwe woon- en werkgebieden verrezen op verlaten fabrieksterreinen, zoals Strijp s. Op het NatLab-terrein verrees de High Tech Campus.

De Historische atlas van Eindhoven vertelt in 35 hoofdstukken de ruimtelijke geschiedenis van stad en omgeving aan de hand van oude en nieuwe kaarten, tekeningen, prenten, schilderijen en foto’s.

Een speciaal katern is gewijd aan de ontwikkeling van de universiteitscampus.


Wandelen buiten de binnenstad van Eindhoven

Eindhoven is de vijfde stad van Nederland en het is een moderne stad: brainport, airport, een stad die zich steeds nadrukkelijker profileert als centrum voor kunst en design. Natuurlijk is Eindhoven ook nog een beetje de stad van Philips, dat overigens vrijwel geheel uit Eindhoven is verdwenen, maar nog overal aanwezig is.

De stad is echter ook rijk aan historische structuren, zoals oude uitvalswegen en dorpskernen, en beken die vanuit de Kempen de stad binnenstromen. Op het gebied van stedenbouw en architectuur heeft Eindhoven veel te bieden: schitterende parken, zes beschermde stadsgezichten en een schat aan waardevol (industrieel) erfgoed. En dichtbij de stad loopt altijd de Dommel, door verrassende stukjes natuurgebied. Het loont absoluut de moeite om Eindhoven te voet te verkennen.

In acht stevige wandelingen laat omgevingshistoricus Kees Volkers u kennismaken met de Lichtstad. Alle wandelingen beginnen bij het station. De wandelingen zijn voorzien van uitgebreide omgevingsinformatie, een duidelijke routebeschrijving en een routekaartje. Naast wandelgenot biedt de gids een uitgelezen mogelijkheid om de stad in al haar geledingen te leren kennen. ‘Wandelen buiten de binnenstad van Eindhoven’ is de zesde wandelgids in de serie ‘Urban Walking’ waarmee we een nieuwe stedelijke manier van wandelen en verkennen introduceren.

Na Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Leiden is nu ook Eindhoven opgenomen in deze reeks bijzondere wandelgidsen


50x Eindhoven

Eindhoven is de stad van grote veranderingen. Van 6.000 inwoners rond 1900 naar bijna 240.000 in 2022. Dat alles ging gepaard met een enorme transformatie die al zo’n 120 jaar duurt. Onder andere hebben de komst van Philips, de Tweede Wereldoorlog, de wederopbouw en de huidige groeispurt van de Brainport regio een grote invloed gehad op het uiterlijk van de stad. Dit boek laat aan de hand van oude en nieuwe foto’s van vijftig plekken in de stad zien wat dit met Eindhoven deed en doet. Jan van Schagen (1940) heeft regelmatig gepubliceerd over de geschiedenis van zijn geboorteplaats Eindhoven. Dit boek is zijn finale werk.


Eindhoven deel 2

Eindhoven, Transformaties zonder Blauwdruk’ is het tweelingboek van ‘Eindhoven.’ Laatgenoemde publicatie is een zwierige odyssee door de tijd aan de hand van 1075 onderwerpen, met het ontstaan van ‘Groot-Eindhoven’ in 1920 als aanleiding. In dat jaar werden de dorpen Gestel, Stratum, Tongelre, Strijp en Woensel geannexeerd door Eindhoven.

De gemeentelijke herindeling was nodig omdat de zes gemeenten op eigen benen niet in staat waren om de tomeloze groei van Philips (dat zich in 1891 in Eindhoven had gevestigd) op te vangen. ‘Eindhoven, Transformaties zonder Blauwdruk’ staat in het teken van analyse en reflectie. De auteurs, Thom Aussems en Hans Horsten, duiken de diepte in. Dat doen ze aan de hand van de Staat, het Decor, en Trends, die in elk van de vier tijdsperiodes in ‘Eindhoven, Transformaties zonder Blauwdruk’ worden behandeld.

De Staat beschrijft de actuele situatie in Eindhoven op de 1ste januari van het beginjaar van ieder tijdvak. Het Decor tekent de toestand in de wereld rondom Eindhoven en de weerslag daarvan op de stad. Trends tenslotte zet de relevante gebeurtenissen en bewegingen in Eindhoven in het perspectief van hun tijd, met de thema’s economie, stedelijke ontwikkeling en ‘Quality of Life’ als leidraad. Philips maakte Eindhoven groot. De stad was de unieke biotoop van een omvangrijke ‘Company Town’ die zich uitstrekte naar alle onderdelen van het dagelijks leven en wedijverde met de andere machtige zuil in de stad: de katholieke kerk.

Deze twee hoofdrolspelers in de geschiedenis van Eindhoven beleefden, bijna synchroon lopend, eenzelfde ontwikkeling: ze kwamen op, beleefden een bloeitijd, waarna vanaf halverwege de jaren zestig de onvermijdelijke neergang volgde. Eindhoven bleef echter niet met lege handen achter. Het succesvolle concept van Brainport is gebouwd op de erfenis die Philips aan stad en regio achterliet. Hoe dat allemaal in zijn werk ging en welke achtergronden een rol speelden leest u in ‘Eindhoven, Transformaties zonder Blauwdruk.’


Eindhoven in de jaren ’70

De jaren zeventig in Eindhoven. Voor degenen die het hebben meegemaakt, ligt de brand van hotel Het Silveren Seepaerd nog vers in het geheugen, net als het behalen van de UEFA Cup door PSV. Economisch ging het langzaam bergafwaarts met de nationale economie en daarmee ook met die van de stad.

De werkgelegenheid bij Philips nam af en DAF werd verkocht aan Volvo.
Toch was dit geen reden voor stilstand. Wegen werden aangelegd en woonwijken uit de grond gestampt. De tijdgeest veranderde mee met de uitdijende stad. De Eindhovenaar werd mondiger en kwam in opstand tegen al wat hem niet zinde. De dreigende sluiting van de Lambertuskerk leidde zelfs tot een bezetting.

Van dit alles en van vele andere gebeurtenissen in het Eindhoven van de jaren zeventig zijn de mooiste foto’s bijeengebracht in dit boek.


Eindhoven Architectuur stad

Eindhoven, lichtstad en designstad, heeft een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt en vormt nu het centrum van een innovatie-, tech en design brainport die tot de top van de wereld behoort. Ook op architectuurgebied heeft de stad veel te bieden: van het Evoluon tot MVRDV’s poppodium De Effenaar, van Krophollers Van Abbemuseum tot de huidige grootschalige herbestemming van de Philipsfabrieken.

Deze handzame en up-to-date architectuurgids van Eindhoven toont de highlights van de stad: de nieuwste spraakmakende gebouwen, illustere iconen én de verborgen juweeltjes. Maar ook de stadsontwikkeling zelf komt aan bod, de groenste plekken in de stad en talloze weetjes en anekdotes over Eindhoven en zijn vele monumenten. Deze gids leidt langs de 100 beste gebouwen en laat daarnaast de leukste plekken van de stad zien: uitgaan en eten in een architectonische setting, Strijp als culturele en creatieve hub met het hoofdkwartier van ontwerper Piet Hein Eek.


Industrieel werken en wonen

De industriële revolutie heeft veel voor de ontwikkeling van de stad Eindhoven betekend. Veel van de industrieën uit de 19e en 20e eeuw zijn verdwenen of veranderd. De gebouwen waar onze ouders en voorouders werkten, worden vaker behoed voor de sloop door ze een nieuwe bestemming te geven. Dit boek laat vele voorbeelden van herbestemming van industrieel erfgoed zien maar toont ook woonwijken, parken, beelden en andere elementen in Eindhoven die zijn voortgekomen uit de bloeiende bedrijven die de stad rijk was.


040 Gerechten – Hét enige echte Eindhovense kookboek

Koop Hét enige echte Eindhovense kookboek rechtstreeks bij de makers! Een stukske Braobants trots van Eindhovense bodem bomvol recepten van Eindhovense horecazaken. 040 Gerechten telt maar liefst 2x (0)40 gerechten. Dat betekent ruim 80 recepten waar jij van kan genieten!

  • 80 Recepten van 80 horecazaken
  • Dranksuggesties van lokale drankkenners
  • Must-have voor iedereen die iets heeft met Eindhoven
  • Vega(n), lactose-, gluten- en suikervrije gerechten
  • Iedereen wordt een echte chef met dit luxe kookboek!

Namens Horeca Eindhoven en Local Taste

Eet smakelijk!

Een Eindhovens kookboek bomvol recepten van Eindhovense horecazaken. 040 Gerechten telt maar liefst 2 x (0)40 gerechten. Daarbij komen dranksuggesties van de stadsbrouwerij 100 Watt (bier), Stadsbranderij (koffie en thee) en diverse cocktails. Waar wacht je nog op? Bestel snel Hét enige echte Eindhovense kookboek en ben verzekerd van deze unieke uitgave! Hét kookboek waar iedere Eindhovenaar blij van wordt!


Verleden tijd – Eindhoven

“Eindhoven verleden tijd” is een historisch fotoboek over de geschiedenis van Eindhoven. De foto’s verschaffen een scherp beeld van het turbulente verleden van Eindhoven.

Karel Vermeeren heeft historische foto’s verzameld uit de dynamische periode van 1880 tot 1940. De foto’s gaan gepaard met verklarende teksten die de beelden meer diepte geven. Het oorspronkelijke boek is ingescanned om tot deze publicatie te komen. Met deze heruitgave krijgt het werk de aandacht dat het verdient.

De foto’s richten zich niet alleen op de gebouwen. Ook het dagelijks leven wordt op een indringende manier afgebeeld. De afwisseling van stadsaangezichten en opnames uit het persoonlijke leven van de inwoners geeft een gevarieerd beeld van het verleden van Eindhoven. Met dit historische fotoboek komt de geschiedenis van de stad weer tot leven!


Vergelijkbare berichten