|

De top 7 van de beste boeken over Extreem Rechts (Politiek) 2024

Extreemrechts, radicaal-rechts, uiterst rechts, ultrarechts of rechts-radicaal zijn politieke opvattingen en stromingen, die zich aan de rechterkant van de politiek bevind. Deze poltieke termen verwijzen naar politieke ideeën die rechtser zijn dan de (standaard) politieke partijen aan de rechterzijde, en kenmerken zich door nationalisme en vreemdelingenhaat.

Deze politieke ideologie bevordert de overtuiging dat het eigen land en de eigen cultuur superieur zijn aan alle andere, wat vaak leidt tot vijandigheid jegens buitenlanders en immigranten. Extreemrechtse groepen en individuen uiten hun vreemdelingenhaat vaak via haatzaaiende uitlatingen en gewelddadige acties, zoals discriminatie, intimidatie en zelfs terrorisme.

De boeken op deze pagina gaan over Extreemrechtse politiek in zowel Nederland als Europa. Om je een goed beeld te geven van de boeken heb ik naast en boekomschrijving ook een link van Bol.com geplaatst. De link geeft veel extra informatie over het boek.

BoekenBoeken

Nieuw Radicaal Rechts In Europa

Europa kent sinds de jaren tachtig en negentig de opkomst van een hele reeks politieke partijen en organisaties die onder de noemer ‘Nieuw Radicaal Rechts’ kunnen worden samengevat. Wat zijn hun uitgangspunten en hoe evolueren zij? Spelen zij in d op dezelfde problemen? Hebben zij dezelfde historische achtergrond? Kunnen we spreken van een radicaalrechtse Internationale?


Grijze wolven

In 1997 verschijnt Grijze wolven. Een zoektocht naar Turks extreem-rechts. Dit boek veroorzaakt onmiddelijk rumoer. De twee auteurs worden met de dood bedreigd en moeten onderduiken. Er worden kamervragen gesteld.In deze herziene en uitgebreide editie vertellen Braam en Ulger wat er sinds de verschijning van het boek is gebeurd. Hoe reageerden de Grijze Wolven? Hoe ging justitie met de auteurs om? Is er nog steeds sprake van infiltratie in de politiek? Zijn de subsidies aan deze organisatie gestopt? Kortom, hoe staat het anno 2004 met de pogingen van Grijze Wolven een groot Turks rijk te stichten?


Georganiseerde wanorde – Rechts-extremisme in Vlaanderen 2019-2021

Rechts-extremisme in Vlaanderen: sinds de Pano-reportage ‘Wie is Schild & Vrienden echt?’ is er aan extreemrechtse zijde heel wat gebeurd. Dit polariserende gedachtegoed wordt via internet, in allerlei verborgen chatrooms, gretig aan de man gebracht. Maar ook op straat komt het ongenoegen tegen de democratie tot uiting in spandoeken, protestacties en manifestaties. ‘Niet mijn regering’ werd een merknaam sinds de ‘Mars tegen Marrakesh’ in 2018.

De auteur overloopt alle gebeurtenissen van ‘georganiseerde wanorde’ waarbij extreemrechts betrokken was binnen de politieke context van 2019 tot 2021. Dit boek biedt een handvat voor iedereen die geïnteresseerd is in de opgang van extreemrechts. Zo wordt de structuur geanalyseerd en inzicht verschaft in de evolutie van de identitaire beweging. Extreemrechts in Vlaanderen voedt zich met een uitgebreid buitenlands netwerk. De auteur legt het verband met de invloed van Rusland op het terrorisme in diverse EU-landen.

Het militair conflict in de Oekraïense Donbass-regio bleek nogal wat extreemrechtse activisten te mobiliseren. De trainingskampen die in Polen en Servië ontstonden voor private en publieke veiligheidsmensen, verschaffen blijkbaar veelvuldig opleidingen voor extreemrechtse activisten, onder wie ook Belgen.

Paul Ponsaers bespreekt de complexiteit van beleidsvoering tegen extreemrechts en waarschuwt voor de maatschappelijke gevolgen van deze olievlek voor onze democratie. Paul Ponsaers is socioloog en criminoloog. Hij is voormalig journalist en hoogleraar Criminologie (Universiteit Gent). Hij staat mede aan het roer van de Cahiers Politiestudies. Eerder publiceerde hij onder meer Loden Jaren – De Bende van Nijvel gekaderd, Terrorisme in België en Haatzaaiers – Extreemrechtse radicalisering.


Van Scylla in Charybdis – Liefde en leed in een door extreem-rechts ontwrichte samenleving

Wanneer zijn beste vriend hem op een avond meelokt naar een bijeenkomst in het amfitheater van Orange, neemt het leven van Yann een drastische wending. De Rooms-Katholieke Kerk in Frankrijk sluit zich aan bij extreem-rechts onder het mom van de bescherming van de westerse waarden, die hun oorsprong kennen in de kerkelijke leer.

Terwijl het eens zo tolerante Europa wordt meegesleurd in een fascistisch regime, wordt andersdenkenden de mond gesnoerd en alle protest resoluut de kop ingedrukt. Ontgoocheld en gefrustreerd raakt Yann steeds meer geïsoleerd in zijn gedachtegoed. Tot hij de mysterieuze Marine leert kennen. Wanneer hij zijn lot aan haar verbindt, wordt zijn leven aan de zijlijn van het maatschappelijk gebeuren abrupt beëindigd. Hij raakt verzeild in een web van verzet, liefde, verraad, verlies en vendetta.


de Internationale van de Haat – Rinke van den Brink

Extreem-rechtse partijen zijn helaas niet meer weg te denken uit het politiek spectrum. Toch worden deze partijen en hun kiezers in Nederland na tien jaar politieke deelname nog steeds niet echt serieus genomen. Politici, beleidsmakers en anti-racisten verdringen elkaar weliswaar om hun afschuw uit te spreken over verkiezingssuccessen van extreem-rechts, maar hebben tot nu toe bitter weinig inhoudelijk weerwerk geboden.

De kennis over extreem-rechts ontbreekt simpelweg. Dit boek kan daar verandering in brengen: door middel van reportages en interviews met kopstukken en kaderleden geeft Van den Brink een indringend beeld van extreem-rechtse partijen en hun aanhangers in West-Europa. Want het is beter de vijand te kennen dan hem dood te zwijgen. De internationale van de haat portretteert zichzelf.


Zwarte zon – Rechts-extremisme in Poetins Rusland

Op zoek naar rechts in Rusland stuit je op neonazi’s, extreem-nationalisten, skinheads, xenofoben, racisten en andere extremisten

“Onder de naam ‘speciale militaire operatie’ begint de Russische president Vladimir Poetin een oorlog in Oekraïne voor de ‘denazificatie’ van dat land. En als contrast annuleert Marine Le Pen, voorzitter van het rechtse Rassemblement National, deelname aan een forum in Sint-Petersburg vanwege het hoge ‘nazi-gehalte’. Op zoek naar rechts in Rusland stuit je op neonazi’s, extreem-nationalisten, skinheads, xenofoben, racisten en andere extremisten, die voor een deel ook nog eens participeren in Poetins denazificatie-campagne. Cynischer kan bijna niet! In dit boek een overzicht van de achtergronden, geschiedenis en standpunten van het brede scala van rechts in Rusland en de invloed op de machthebbers in het Kremlin.


Schijn-Elite Van De Valsemunters

Martin Bosma De schijnelite van de valsemunters Over Drees, extreem rechts, de sixties, Groep Wilders en ik Racist of politiek genie?


BoekenBoeken

Vergelijkbare berichten