|

De top 7 van beste boeken over fibromyalgie 2024

Fibromyalgie is een complexe aandoening die wordt gekenmerkt door chronische pijn in de spieren en bindweefsels. Het gaat vaak gepaard met stijfheid en vermoeidheid, waardoor dagelijkse activiteiten uitdagend zijn voor de getroffenen. De term ‘fibromyalgie’ zelf vertaalt zich naar ‘pijn in bindweefsel en spieren’, wat de primaire symptomen benadrukt die personen met deze aandoening ervaren. Ondanks dat het de op een na meest voorkomende aandoening is die de botten en spieren aantast, wordt fibromyalgie vaak verkeerd gediagnosticeerd en verkeerd begrepen.

Meer over fibromyalgie en hoe jij hier het beste mee kunt leven als jij de diagnose hebt ontvangen, lees je in de boeken op deze pagina. Om je een goed beeld te geven van de boeken heb ik naast een boekomschrijving ook een link van Bol.com geplaatst. De link geeft veel extra informatie over het boek en via de link kun jij het boek eenvoudig en snel bestellen.

BoekenBoeken

Leven met fibromyalgie

Fibromyalgie is een veelvoorkomende chronische aandoening. Alleen al in Nederland hebben circa 350.000 mensen last van deze aandoening. Er wordt steeds meer bekend over fibromyalgie. Zo wordt er veel over geschreven en geadviseerd. De informatie is echter niet eenduidig. Fibromyalgie is een complexe ziekte.

De ziekte kent verschillende oorzaken en er zijn meerdere factoren die het ziektebeeld in stand houden. Fibromyalgie is een uitsluitingsziekte. Mensen met deze aandoening hebben dubbel pech. Naast fysieke belemmeringen krijgen zij regelmatig te maken met onbegrip. Hun klachten kunnen worden gezien als aanstellerij. ‘Leer er maar mee leven’ is vaak de boodschap van medici. De zoektocht is daarmee niet afgelopen.

Hoe krijg je als patiënt grip op alle tips en adviezen van (social) media, professionals en betrokkenen? Wat kun je zelf doen om je leven niet langer te laten beheersen door de klachten?

In ‘Leven met fibromyalgie’ lees je over:

  • Fybromyalgie en chronische pijn. De invloed van stress, medicatie en overgevoeligheid voor pijn;
  • Het verbeteren van de fysieke en psychische gezondheid met als doel verlichting van de klachten;
  • De gevolgen van fibromyalgie voor je privé- en werkomgeving en hoe je hiermee om kunt gaan.

Drs. Sjoukje Okma (1971) studeerde psychologie aan de Universiteit Leiden. Ze heeft een eigen praktijk en werkt daarnaast als psycholoog voor verschillende vestigingen van OCA. Hier werkt zij in multidisciplinaire teams aan de revalidatie van mensen met chronische klachten.


Fibromyalgie anders bekeken

Fibromyalgie is een stressgerelateerde aandoening die gekenmerkt wordt door een reeks verschillende klachten, waarvan chronische pijn de belangrijkste is.

Dr. Herlinde Jacobs is revalidatiearts en begeleidde vele honderden mensen met fibromyalgie. In 2011 startte ze een succesvol oefenprogramma op, met oog voor zowel de fysieke als de mentale aspecten van fibromyalgie. Onderzoek toonde aan dat deze aanpak op zowel korte als lange termijn tot goede resultaten leidt.

Met dit boek wil ze haar inzichten delen met mensen met fibromyalgie en hun omgeving. Ze legt niet alleen op een toegankelijke manier uit wat fibromyalgie is en wat de mogelijke oorzaken ervan zijn, ze toont ook hoe je zelf aan het stuur van je genezingsproces kunt staan en ondanks de chronische pijn een kwaliteitsvol leven kunt leiden.

Dankzij de vele praktische handvaten en herkenbare getuigenissen is dit boek voor mensen met fibromyalgie een inspirerende gids om op een andere manier met hun ziekte om te gaan.


Fibromyalgie, de puntjes op de i

Het boek Fibromyalgie – De puntjes op de i is de titel van het meest volledige boek over fibromyalgie dat in Nederland verschenen is. Fibromyalgie is een chronische aandoening van spieren en bindweefsel en berooft de patiënt van energie en zekerheden en bezorgt vaak veel pijn en beperkingen. Toch hoeft fibromyalgie niet het einde van een gelukkig en zinvol leven te betekenen.

In dit boek wordt uitvoerig ingegaan op de achtergronden van de ziekte en vooral op de manier hoe u als patiënt met deze chronische aandoening kunt omgaan. De boodschap van het boek is dat mensen met fibromyalgie het heft in eigen handen moeten zien te houden en hun leven niet door de ziekte moeten laten beheersen.

In het eerste deel van het boek wordt stilgestaan bij wat fibromyalgie (niet) is met aandacht voor de belangrijkste klachten, de diagnose en verwante aandoeningen. In het tweede deel komt aan de orde wat de ziekte voor het leven van de patiënten en de omgeving betekent. Daarbij gaat het onder andere om het leren aanvaarden van de ziekte en het in kaart brengen van de pijn en de grenzen tot hoever je nog kunt en wilt gaan.

Ook komt aan de orde wat fibromyalgie betekent voor de (intieme) relatie met anderen en hoe daar mee om te gaan. Als u fibromyalgie hebt, moet u uw leven op de een of andere manier managen om zo goed mogelijk het leven te kunnen blijven leiden dat u wilt leiden. In het derde deel van het boek staat beschreven hoe u dat kunt doen en hoe en bij wie u dat kunt leren.

Deel vier gaat in op de behandelwijzen om de gevolgen van fibromyalgie de baas te worden voor zover dat mogelijk is. Er wordt ingegaan op de (on)mogelijkheden van de reguliere en alternatieve geneeskunde alsook op de rol van medicijnen.

In de bijlagen treft u 84 praktische tips aan waar u in het leven van alledag uw voordeel mee kunt doen. En u krijgt praktische tips over lichaamshoudingen.

Fibromyalgie – De puntjes op de i is een volledig geactualiseerde en uitgebreide versie van twee eerdere boeken die de auteur over dit onderwerp op haar naam heeft staan. Eén van de boeken – Geen dag zonder pijn – is nog steeds verkrijgbaar en vooral bedoeld als handboek bij de cursus Fibromyalgie, hoe verder… In het boek wordt op de cursus ingegaan.

Drs. Aty van Galen (1948), psycholoog, is auteur van twee eerder verschenen boeken over fibromyalgie alsook van het boek Beter leven met rugklachten (uitgaven van het NIGZ). Ze is momenteel werkzaam als journalist/tekstschrijver en is hoofdredacteur van het FES-Magazine. Aty van Galen heeft fibromyalgie.


Fibromyalgie, een ongrijpbare ziekte

Fibromyalgie is een ongrijpbare ziekte, waarover nog veel vragen bestaan. Duidelijk is wel dat fibromyalgiepatiënten vooral last hebben van chronische pijn en chronische vermoeidheid, maar niet altijd in dezelfde mate. Goede en slechte dagen wisselen elkaar af, waardoor het voor de buitenwereld niet altijd te begrijpen is.

Omdat de oorzaak (nog) niet duidelijk is, bestaat er ook geen eenduidige behandeling, maar dat neemt niet weg dat er verschillende mogelijkheden zijn, die soms meer en soms minder effect hebben. De auteur ging op zoek naar informatie en sprak met lotgenoten.

Verschillende onderzoeken, maar ook pijn en pijnbeleving komen aan bod, evenals het nut van beweging en gezonde voeding. Gaandeweg werd de auteur steeds wijzer en hoopt dat ook anderen daarmee hun voordeel kunnen doen.


Uit de schaduw

‘Uit de schaduw – een andere kijk op CVS en fibromyalgie’ is eenblikopener en out-of-the box benadering van de problematiek van het chronisch vermoeidheidssyndroom en fibromyalgie, een invalshoek die een opening wil maken naar een diepgaander begrijpen. Het boek is geschreven door Diane Vandevenne en verrijkt met illustraties van Joris Snaet. Ieder mens is op zoek bestaansrecht en groei. Vanuit dit principe worden CVS en fibromyalgie benaderd. Onder de oppervlakte van beide aandoeningen – pijnen, vermoeidheid, laag zelfbeeld en laag eigenwaardegevoel, perfectionisme…- vind je inderdaad een onbewust maar zeer aanwezig, zij het ‘ziek’ streven naar het recht van bestaan terug.

Het boek is doorspekt met voorbeelden en ervaringen uit eigen leven wat alles heel leesbaar en herkenbaar maakt. Het moedigt de lezer aan om door reflectie meer bewust te worden en (be)grip te krijgen op de materie. Een uitzonderlijk werk dat een brug slaat tussen psychologie, medische wetenschap, bewustwording en persoonlijke groei. Juist dit gegeven maakt het een inspirerende leidraad voor patiënten en hun omgeving, artsen en hulpverleners. Ook zonder CVS en fibromyalgie is dit een verhelderend boek voor mensen die zich aangesproken voelen door het thema ‘bestaansrecht’ of het recht om te zijn wie men is. In het gastenboek op www.dianevandevenne.be vind je reviews over het boek


Geen dag zonder pijn

Mensen met fibromyalgie moeten ondanks hun ziekte zoveel mogelijk het heft in eigen handen nemen. Dit boek biedt veel praktische handreikingen hoe patiënten en hun omgeving het beste met fibromyalgie kunnen omgaan.

Het boek is in de eerste plaats geschreven voor fibromyalgiepatiënten en hun omgeving. Maar wat voor hen geldt, geldt ook voor patiënten met een andere chronische ziekte. De ene dag komen (fibromyalgie)patiënten door pijn tot bijna niets, terwijl ze de volgende dag bergen kunnen verzetten. Fibromyalgie is een chronisch pijnsyndroom, waarbij de pijn in spieren en bindweefsel soms sluimerend en soms heftig is, maar altijd op de loer ligt. Het stelt mensen voor de opgave een nieuwe balans in het leven te vinden en zich in veel opzichten aan te passen aan nieuwe grenzen. Dat is meestal niet gemakkelijk en maakt vaak nogal wat emoties los.

Niet alleen de patiënt moet leren leven met pijn en beperkingen; mensen in de omgeving moeten hieraan ook wennen. Partners, collega’s, familie, vrienden, kennissen en anderen kunnen de pijn niet zien en weten niet altijd hoe daarop te reageren. Een goede communicatie tussen patiënt en omgeving is daarom essentieel. Dat betekent duidelijk kunnen maken wat er aan de hand is en tijdig steun kunnen vragen of weigeren. Geen dag zonder pijn gaat hier uitgebreid op in.


Fibromyalgie

Fibromyalgie: van ontkenning naar erkenning In dit autobiografische boek blikt dokter Boersma terug op zijn lange, interessante carrière. De ziekte Fibromyalgie heeft hem vanaf het begin van zijn werkzame leven beziggehouden. Nieuw wetenschappelijk onderzoek bracht steeds nieuwe inzichten en ging via stress-stoornis naar jeugdtrauma en achterstelling van de vrouw. Louise Bourgeois, de “grande dame de ‘l art moderne” bracht alles samen in haar bijzondere kunstvormen.

In dit boek komen memoires van een bevlogen arts samen met het wetenschappelijk onderzoek dat hij altijd met grote belangstelling heeft gevolgd. Joop Boersma Joop Boersma (1926) is na een carrière als reumatoloog nu kunstenaar en auteur. Eerder verschenen o.a. de roman ‘Nachtregenboog’ en de autobiografische roman ‘Kruimels zijn ook brood’ en Komen en Gaan. Op dit moment schrijft hij aan zijn volgende roman.


Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *