|

De top 7 van de beste boeken over het Hindoeïsme 2024

Het hindoeïsme is een religie die vier- tot vijfduizend jaar geleden is ontstaan ​​in het huidige Pakistan, Afghanistan en India. Het is een religie die een breed scala aan overtuigingen en praktijken omvat, waardoor het een fascinerend en vaak verkeerd begrepen geloof is. Het woord “hindoe” zelf is afkomstig van de naam van de rivier de Indus in India.

Het hindoeïsme wordt gekenmerkt door zijn tolerantie en acceptatie van verschillende overtuigingen en culturele uitingen. Ondanks zijn rijke geschiedenis en diepgewortelde tradities blijft het hindoeïsme echter een mysterie voor velen, waaronder enkele hindoes zelf.

Als jij meer over het Hindoeïsme te weten wil komen raad ik je de onderstaande boeken aan. Voor deze pagina heb ik een top 7 samengesteld met de beste boeken over Hindoeïsme. Om je een goed beeld te geven van de boeken heb ik naast een boekomschrijving ook een link van Bol.com geplaatst. De link geeft je veel extra informatie over het boek.

BoekenBoeken

Bhagavad Gita

Nederlandse vertaling van de Bhagavad Gita.

Het oerboek van het hindoeïsme is een van de mooiste boeken uit de wereldliteratuur. Dit ‘lied van de Heer’ – na de Bijbel het meest vertaalde boek ter wereld – vertolkt het gesprek tussen de twijfelende boogschutter Arjuna en zijn liefdevolle wagenmenner Krishna. Krishna openbaart Arjuna de schoonheid van het leven en de zin van de strijd.

De bekende vertaling van Nooteboom heeft grote zeggingskracht, de woordkeuze is getrouw en doorleefd. De tekst is metrisch en poëtisch, en benadert daarmee op unieke wijze het origineel. Zij leent zich uitstekend voor meditatie en hardop lezen. In deze uitgave zijn ook de originele Sanskriettekst en de transcriptie weergegeven.

Deze VIJFDE DRUK is nog mooier/beter dan de voorgaande: duurzaam genaaid (!) gebonden, met leeslint. (De eerste en tweede druk waren van uitgeverij Ankh-Hermes; vanaf de derde druk uitgeverij Skandalon.)


Handboek Hindoeïsme

“Handboek hindoeïsme” gaat uitgebreid in op de verschillende aspecten van het hindoeïsme: de oorsprong, religieuze en filosofische begrippen, ethiek, literatuur, mythologie, metafysica en kunst. Ook centrale begrippen uit het hindoeïsme worden uitvoerig beschreven, aangevuld met gedetailleerde beschrijvingen van beroemde oude en hedendaagse leraren en heiligen uit de Indiase traditie.

Naast een algemeen publiek zal dit boek ook mensen van hindoestaanse afkomst meer inzicht geven in hun eigen culturele achtergrond om met groeiend respect de rijkdom van de traditie waarvan ze deel uitmaken te benaderen.

Rudi Jansma (1949) studeerde tropische ecologie en natuurbeheer. Nadat hij zich er bewust van werd dat het westerse wetenschappelijk denken alléén geen oplossing biedt voor de plaats van de mens op aarde richtte hij zich op het gedachtegoed van niet-westerse culturen en hun houding ten opzichte van de natuur. Hij schreef een proefschrift over universele filosofische en ecologische begrippen. Al vele jaren woont en werkt hij in India.


God in India

ndia is meer dan hindoeïsme en boeddhisme alleen India staat bij velen bekend als het land van spiritualiteit en religiositeit. Toch komen Indische religies vaak vreemd over op westerlingen. Vaak wordt zelfs de vraag gesteld of Westerlingen wel in staat zijn om de Indische religies te bevatten. Dit boek toont aan dat heel wat beelden die in het Westen over de Indische religies leven, gebaseerd zijn op historisch gegroeide stereotiepen.

God in India biedt een nieuwe kijk op het hindoeïsme, sikhisme, boeddhisme en jainisme door dieper in te gaan op twee aspecten die een centrale rol spelen in die religies: diversiteit en devotie. Bijgevolg is het boek meer dan een zuivere opsomming van wat hindoes, sikhs, boeddhisten en jains geloven en praktiseren.

Het boek bevat de achtergrond en de verhalen die nodig zijn om de Indische religies te kunnen bevatten, en stelt de lezer tevens in staat om Westerse voorstellingen van die religies kritisch te bevragen. Net dat maakt God in India een onmisbaar boek voor iedereen die op een kritische en diepgaande manier wil kennismaken met Indische religies.


De beeldentaal van het hindoeïsme

Het hindoeïsme is van de zogenaamde grote wereldreligies de oudste; de geschiedenis ervan gaat terug tot 3000 jaar voor het begin van onze jaartelling. Maar meer nog dan een religie is het een manier van leven die in die duizenden jaren uit een mengeling van verschillende cultuurinvloeden ontstond.

Mede dankzij deze lange en afwisselende geschiedenis zijn de mythologische en religieuze principes van het hindoeïsme zo veelzijdig en wijdverbreid dat volledige kennis ervan welhaast onmogelijk is.

Dit boekje richt zich vooral op de verschijningsvormen van de belangrijkste goden uit het rijke pantheon van het hindoeïsme, verschijningsvormen die in de beeldende kunst vaak terugkeren. Uit de enorme veelheid aan mythologische figuren biedt dit boek een overzichtelijke selectie.

Na iedere afgebeelde goddelijke verschijningsvorm volgt een korte uitleg daarvan, en in een apart hoofdstuk vindt men een beknopt overzicht van de rituele gebaren, lichaamshoudingen en attributen die in de afbeeldingen van de goden te bespeuren zijn, met vermelding van hun symbolische betekenis.


De essentie van de Bhagavad Gita

Al eeuwenlang is de Bhagavad Gita de belangrijkste filosofische tekst die richting geeft aan het Indiase denken en leven. Haar boodschap is universeel. De Gita legt zich toe op de drie beperkingen die ieder mens ondervindt: onwetendheid, verdriet en sterfelijkheid.

Het onderwijs van de Bhagavad Gita begint met de gewaagde bewering dat dit stuk voor stuk ongeldige problemen zijn. Ze worden veroorzaakt door onze onwetendheid over de werkelijke natuur van het zelf. Puttend uit de essentie van alle Upanishads, legt de Gita uit hoe het zelf onbeperkt is, onverwoestbaar en ongeboren. Deze kennis bevrijdt je van elk gevoel van beperking. Dit is de essentie van de Bhagavad Gita.

Swami Dayananda (1930-2015) geeft in dit boek een klassieke Vedanta-interpretatie van de Bhagavad Gita. Hij duikt met grote bezieling en energie in het centrale thema en weet feilloos de belangrijkste verzen te selecteren om haar boodschap naar voren te brengen. Swamiji is erin geslaagd om de diepte van de Bhagavad Gita te ontvouwen, met een helderheid die elke moderne geest zal aanspreken.


Hindoeisme Voor Beginners

Hindoeisme voor beginners – een heldere inleiding tot de oudste nog levende wereldgodsdienst.


De Upanishads

De Upanishads behoren tot de meest oorspronkelijke bronteksten van het hindoeïsme. De oudste tekst dateert van 750 voor Christus, de jongste van het begin van onze jaartelling. Eenieder die zich verdiept in de Indiase filosofie, in non-dualiteit en in yoga als weg van bevrijding, stuit op enig moment op deze fundamentele en intrigerende geschriften.

De Upanishads handelen over de oervragen van de mens. Wie ben ik? Wat is de aard van de wereld? Waaruit bestaat geluk, vervulling en vrijheid? Het onderricht wordt gegeven in de vorm van dialogen, parabels, vertellingen, in het besloten samenzijn van meester en leerling. Centraal staat de herkenning of realisatie van het Zelf, de ongeziene maar evidente kern van Bewustzijn in ieder mens.

Nooit eerder werden De Upanishads zo compleet naar het Nederlands vertaald.

Wim van de Laar (1961) is yogaleraar en vertaler. Veel van de oosterse bronteksten die handelen over ‘de natuurlijke staat’ en bevrijding zijn hem lief. Geen van deze geschriften echter zijn hem zo dierbaar als de Upanishads. Hij vertaalde eerder de Yoga-Sutra’s van Patañjali.


BoekenBoeken

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *