| |

De top 7 van de beste boeken over Johann Sebastian Bach 2024

Johann Sebastian Bach geboren in Eisenach op 21 maart 1685 en gestorven in Leipzig op 28 juli 1750. Sebastian Back was een Duitse componist van barokmuziek maar ook, organist, violist, muziekpedagoog, klavecinist en dirigent.

Johann Sebastian Bach wordt gezien als één van de grootste en invloedrijkste componisten uit de geschiedenis als het gaat om klassieke muziek.

De boeken op deze pagina vertellen je meer over Johann Sebastian Bach. Om je een goed beeld beeld te geven van de boeken heb ik naast een boekomschrijving ook een link van Bol.com geplaatst. De link geeft veel extra informatie over het boek en via de link kun je het boek eenvoudig en snel bestellen.

MuziekMuziek

Johann Sebastian Bach

– Nieuwe, bijgewerkte en aangevulde editie – Met de publicatie van Johann Sebastian Bach; zijn leven, zijn muziek, zijn genie heeft Christoph Wolff de kroon gezet op de meer dan dertig jaar onderzoek die hij verrichtte naar het werk en het bestaan van waarschijnlijk de veelzijdigste componist uit de westerse cultuurgeschiedenis.

Wolff is de meest vooraanstaande Bach-kenner van onze tijd en in dit boek biedt hij behalve de levensgeschiedenis aan de hand van authentieke bronnen ook een ongeëvenaard inzicht in de vooruitgang die de afgelopen halve eeuw is geboekt in de biografische en musicologische studies omtrent Bach.

Christoph Wolff werd in 1940 geboren in Duitsland. Sinds 1976 is hij hoogleraar muziekwetenschap aan Harvard University in Cambridge, Massachusetts. Hij was gasthoogleraar in Princeton en Bazel, is hoogleraar honoris causa aan de Universiteit van Freiburg, en tevens (sedert 1982) lid van de American Academy of Arts and Sciences. Wolff is hoofd van het Bach-Archiv leipzig en behoort tot de samenstellers van de «Neue Bach-Ausgabe» en is mederedacteur van het «Bach-Jahrbuch»


Het ware leven van Johann Sebastiaan Bach

Veel auteurs hebben zich bij de beschrijving van Bachs leven en werken laten leiden door vooroordelen. Klaus Eidam verlaat in deze nieuwe Bach-biografie de gebaande paden. Terwijl alle recente Bach-biografieën volledig steunen op de zogenaamde standaardwerken over het leven van Bach (bijvoorbeeld die van Schweitzer, Terry en Spitta) gaat Eidam terug naar de bronnen en verdiept hij zich grondig in de politieke en sociale omstandigheden die Bachs leven mede bepaalden.

Hij schetst onder andere het muzikale leven aan de kleine hoven van Midden-Duitsland, de rechtspositie van de musicus en de kwaliteit van het onderwijs aan de Thomasschule. De conclusie is steeds dat Bach ondanks alle tegenwerking van zowel de kerkelijke als de wereldlijke autoriteiten en ondanks zijn vaak behoeftige levensomstandigheden steeds weer in staat bleek geniale muziek te componeren.

Eidam rekent ook op amusante wijze af met Bach-uitleggers van allerlei slag, kabbalisten, getallenmystici, godsdienstfanaten, marxisten enzovoort. Zij willen koste wat kost hun eigen geborneerdheid in Bachs muziek terugvinden. Daarmee doen ze afbreuk aan het enige waar het in Bachs muziek om draait: de muziek zelf. Eidam citeert in dit verband met volle instemming Leonard Bernsteins adagium: ‘De betekenis van de muziek ligt in de muziek zelf en nergens anders.’

Klaus Eidam (Chemnitz, 1926) heeft een groot deel van zijn leven in de voormalige DDR gewerkt. Hij was dramaturg aan de theaters in Dresden en Berlijn, publiceerde over Händel, Haydn en Von Weber en maakte een vierdelige televisieserie over Bach, die in veertig landen is uitgezonden.

‘Een ontnuchterende, heldere en in veel opzichten frisse biografie.’ – Louis Houët in de Volkskrant


De grote Bach atlas

Johann Sebastian Bach was behalve een geniaal componist ook een gewiekste sociale klimmer. Al op zeventienjarige leeftijd begon hij zijn carrière als orgelkeurmeester. Bach zorgde er altijd voor dat zijn volgende aanstelling hem een treetje hoger op de carrièreladder bracht – met bijbehorend salaris. Zijn uitzonderlijke talent, doorzettingsvermogen én zakelijk inzicht brachten hem onder meer naar wereldsteden als Lübeck, Hamburg en Leipzig. Maar ook naar het wonderlijke mini-Versailles in Köthen en zelfs het gevang aan het hof van Weimar.

De Grote Bach Atlas is een fascinerend verslag van Bachs rondreizen door Duitsland, dat in zijn tijd nog een lappendeken was van verschillende hertogdommen en stadsstaten. Deze bijzondere biografi e werpt een nieuw licht op het leven en de reizen van Bach, die vooral bekendstaat als brave huisvader en componist van religieuze muziek.

Het boek is rijk geïllustreerd met bijzonder beeldmateriaal en bovendien voorzien van een uitgebreide muzieklijst. Na De Grote Van Gogh Atlas en De Grote Gauguin Atlas is dit een nieuw deel in de reeks over de bewogen levensverhalen van bijzondere kunstenaars.


Johann Sebastian Bach

Toen Maarten ’t Hart acht jaar oud was, hoorde hij ‘Wohl mir, dass ich Jesum habe’ uit cantate 147 in de befaamde pianobewerking van Myra Hess. Het was het mooiste wat hij ooit gehoord had. Bach is zijn oudste, diepste, grootste liefde, meer nog zelfs dan Mozart. Dat is ook te danken aan het feit dat hij zich iedere dag aan de piano laaft aan de springlevende geest van dit onvergankelijke genie.

In dit boek bespreekt hij een aantal biografische onduidelijkheden in het leven van Bach, probeert hij aan te tonen dat Bach rond 1730 in een crisis geraakte vanwege zijn huiselijke omstandigheden, geeft hij zijn visie op de cantates, de concerten, het Wohltemperierte Klavier, de andere klaviermuziek, de Matthäuspassion, de kamermuziek, en op de omvangrijke literatuur over het fenomeen Bach.


Bach

John Eliot Gardiner groeide letterlijk op onder een van de twee schilderijen die er van Johann Sebastian Bach bekend zijn: het hing in zijn ouderlijk huis. Geen wonder dat juist die componist hem is blijven fascineren. Gardiner heeft als dirigent talloze malen werken van Bach uitgevoerd, en hij wordt beschouwd als een van de grootste interpreten ervan. Zijn levenslange omgang met Bach is uitgemond in een boek waarin hij al zijn hartstocht en eruditie heeft aangewend om zo veel mogelijk greep te krijgen op de componist en de mens Bach. Gardiner gaat in op de historische en muzikale context waarin de componist werkte, diens ideeën, diens werkwijze, en de vertolking van zijn muziek.


Johann Sebastian Bach

Hoe groots we de muziek van Johann Sebastian Bach ook kunnen vinden, altijd is ze beïnvloed vanuit de context waarin Bach leefde en werkte: zijn leefomgeving met familie en vrienden, zijn werksituatie met de bijbehorende perikelen aan het hof of in de kerk, zijn land met zijn specifieke cultuur en politieke situaties. In Johann Sebastian Bach, zijn land, zijn tijdgenoten portretteert Wim Faas in verhalen en beschrijvingen de componist tegen deze achtergronden. Tegelijk passeren dan ook belangrijke personen uit Bachs geschiedenis de revue. Naast dierbare familieleden van Bach komen ze aan bod: luitisten, hoboïsten, collega componisten, criticasters, keurvorsten, kerkhervormers, orgelbouwers en tekstschrijvers.

Na Dansen met Bach (over de Franse barok) en Johann Sebastian Bach en de Italiaanse barok completeert Wim Faas zo zijn cyclus met Bach en de Duitse barok. Uit het voorwoord van Govert Jan Bach: “Wim Faas heeft zelf het Duitse grondgebied per fiets omgeploegd; hij is overal lijfelijk geweest en juist die persoonlijke presentie is in dit fijne boek heel goed voelbaar”.


Dansen met Bach

Tijdens het leven van Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) was Duitsland in wederopbouw na een desastreus verlopen dertigjarige oorlog. De adel spiegelde zich hierbij aan de grandeur van het hof van Versailles onder Lodewijk xiv. Franse invloeden op het gebied van kunst en cultuur verspreidden zich over de talloze vorstendommen. Zo werden ook de Franse hofdansen (menuet, bourrée, enz.) populair binnen het Duitse hofleven. In Bachs oeuvre spelen deze dansen een belangrijke rol. Niet alleen in zijn suites (altijd een reeks van dansen), maar ook in zijn orgelmuziek, cantates en passies verwerkte Bach dansvormen.
Tegen deze achtergrond schetst Wim Faas in twintig korte verhalen een persoonlijk en levendig portret van Bachs leven en muziek waarbij alle Franse hofdansen ten tonele verschijnen.


MuziekMuziek

Vergelijkbare berichten