|

De top 7 van de beste boeken over Neanderthalers 2024

Neanderthalers, een oude menselijke soort die ongeveer 40.000 jaar geleden leefde. De Neanderthalers bezaten unieke fysieke kenmerken en aanpassingen waardoor ze konden overleven in ruige omgevingen. Fossiel bewijs suggereert dat Neanderthalers een gedrongen postuur hadden met veel spiermassa. Uit studies van Neanderthaler-DNA blijkt dat ze bepaalde aanpassingen en resistentie tegen ziekten bezaten, wat bijdroeg aan hun overleving in verschillende omgevingen.

Meer over de Neanderthalers vind je in de boeken die ik geselecteerd heb voor deze pagina. Om je een goed beeld te geven van de top 7 van beste en mooiste boeken over Neanderthalers heb ik naast een boekomschrijving ook een link van Bol.com geplaatst. De link geeft veel extra informatie over het boek, via de link kun je het boek eenvoudig en snel bestellen.

BoekenBoeken

Neanderthalers in Noord-Nederland

Het boek Neanderthalers in Noord-Nederland, leven aan de rand van de oerwereld vertelt het verhaal van de oermensen die ca. 400.000 tot 40.000 jaar geleden Noord-Nederland bevolkten. Hoe leefden ze? Waar woonden ze? Hoe zagen ze eruit? Dit boek van de archeologen Marcel Niekus en Evert van Ginkel gaat uitgebreid in op de geschiedenis van het archeologische onderzoek naar Neanderthalers en de huidige stand van zaken. In het boek passeren vele vondsten de revue en wordt uitgebreid ingegaan op de activiteiten die de Neanderthaler in Noord-Nederland ontplooide.

De Noord-Nederlandse vondsten worden tevens geplaatst in een breder Europees kader, zowel vanuit historisch, geologisch als archeologisch perspectief. Naast een introductie op de evolutie van de mens, het neanderthaleronderzoek, de belangrijke vindplaats Peest wordt in het boek inzicht gegeven in de basisbeginselen van de geologie, tradities in vuursteenbewerking en vele andere onderwerpen. Het boek is rijk geïllustreerd en door korte persoonlijke verhalen van mensen die een rol hebben gespeeld bij de vindplaats Peest is het voor een brede doelgroep geschikt. Het boek maakt duidelijk dat de fascinerende zoektocht naar het leven in de oerwereld nog niet voorbij is.


Informatie 158 – De neanderthalers

De neanderthalers trokken hier vroeger in groepen rond, achter kuddes wolharige mammoeten, neushoorns en reuzenherten aan. Hoe komt het dat ze verdwenen zijn? Of zijn ze niet echt weg?

Duizenden jaren geleden was het vaak ijs- en ijskoud in het gebied waar nu Nederland en België liggen. Toch leefden er mensen: de neanderthalers. Ze konden heel goed tegen de kou en jaagden op dieren. In groepen trokken ze rond, achter kuddes wolharige mammoeten, neushoorns en reuzenherten aan. De neanderthalers hebben veel werktuigen en andere voorwerpen achtergelaten. Door opgravingen zijn we al heel wat te weten gekomen over hun leven. Maar hoe komt het dat de neanderthalers verdwenen zijn? Of zijn ze niet echt verdwenen?


De laatste Neanderthaler

Meer dan 40.000 jaar geleden probeert een jonge, zwangere neanderthalervrouw te overleven tijdens een strenge winter en dreigende hongersnood. Haar familie is verdwenen en ze is ten dode opgeschreven als ze niet een nieuwe groep soortgenoten vindt die haar wil opnemen. Haar zoektocht is verweven met het verhaal van de zwangere archeologe Rosamund, die een opzienbarende ontdekking doet als ze een graf blootlegt waarin de overblijfselen van een neanderthaler en een homo sapiens naast elkaar zijn begraven.
Claire Cameron baseerde zich voor De laatste neanderthaler op de laatste antropologische en archeologische onderzoeken, en schetst daarmee een geloofwaardig beeld van de nadagen van de neanderthalers.


Een week bij de Neanderthalers

Dit boek gaat over mijn ontmoeting met een groepje neanderthalers, nu ongeveer 38.000 jaar geleden. De laatste grote ijstijd was nog volop bezig, alhoewel de koude toen net iets minder extreem was. Ik koos dit tijdstip om het zelf te kunnen overleven gedurende een week, en dit zonder speciale hulpmiddelen. Het verhaal speelt zich af in een bergstreek in het noorden van Spanje, niet zo heel veraf van de toenmalige ijskap van de Pyreneeën.

De neanderthalers die ik ontmoette waren gering in aantal, maar waren zeer boeiend om volgen. Ik heb veel van hen geleerd. Het gaat ook over mijn persoonlijke geschiedenis en over mijn fascinatie voor de oudheid, over rotstekeningen en primitieve stammen. Bijna automatisch roept die confrontatie met dat verre verleden ook vragen op over het heden en de toekomst van onze wereld.

Carlo Deman is geboren te Gent in 1943. Hij studeerde voor onderwijzer, pedagoog en psycholoog. Zijn professionele loopbaan verliep helemaal in het kader van de leerlingenbegeleiding. Het begrijpen van mensen vroeger en nu is een leidraad in zijn leven. Dit boek is zijn debuut als schrijver.


Toen wij nog Neanderthaler waren

Wanneer en waar verschenen onze vroegste voorouders voor het eerst? Wanneer liepen we voor het eerst rechtop? Hoe zijn wij vleeseters geworden? En wat hebben wij gemeen met de neanderthalers?

Paleoantropoloog Sang-Hee Lee neemt ons mee op een bijzonder aanstekelijke ontdekkingsreis langs de grootste evolutionaire vraagstukken en belicht ze vanuit verrassende en onverwachte invalshoeken. Zo legt ze uit dat onze behoefte aan sociale interactie voortkomt uit het simpele feit dat grote hersenen, in combinatie met een smal geboortekanaal, ons dwongen hulp te zoeken bij anderen om succesvol te bevallen.

Deze en andere inzichten maken Toen wij nog neanderthalers waren tot een must-read voor iedereen die nieuwsgierig is naar waar wij vandaan komen en wat ervoor nodig was om ons hier te krijgen.


Wie vermoordde de neanderthaler

Met minutieus speurwerk wordt de eeuwenoude puzzel van leven en dood van de neanderthaler gereconstrueerd. Leest als een whodunit. Sommigen beweren dat hij stierf van de kou, anderen dat hij omkwam van de honger en nog anderen zeggen dat de homo sapiens hem uitroeide. Maar hoe kwam de neanderthaler nu écht aan zijn einde? In dit boek gaan paleoantropologe Silvana Condemi en wetenschapsjournalist François Savatier op zoek naar het antwoord dat al decennialang wetenschappers en historici in de ban houdt. Hun boek, ondertussen in vijfentwintig talen vertaald, leest als een whodunit.

Hoofdstuk na hoofdstuk volgen ze diverse sporen, sluiten pistes uit en boren er andere aan om zo een eeuwenoude puzzel te reconstrueren. Te midden dat minutieuze speurwerk strooien ze kwistig verhalen rond over de solidariteit die ervoor zorgde dat de neanderthaler het twintigduizend generaties uithield, over overleven in ijstijden en het eten van mensenvlees, maar ook … over de vermenging van de neanderthaler met de homo sapiens en de daaruit volgende genetische band tussen ‘ons’ en ‘hem’. Populaire wetenschap van de bovenste plank. Rijkelijk geïllustreerd. Vertaald uit het Frans door Boudewijn Deckers


Van Neanderthaler tot Rendierjager

Van neanderthaler tot rendierjager’ is het eerste deel in een toegankelijk en rijk geïllustreerde reeks over de archeologie van Drenthe. Meer dan 115.000 jaar geleden liet een neanderthaler zijn vuurstenen werktuig achter in wat wij nu Drenthe noemen. Voor zover we weten was hij of zij de allereerste mens in deze contreien. In de daaropvolgende 85.000 jaar zou deze nu uitgestorven menssoort met tussenpozen in Drenthe verblijven. Van hun aanwezigheid zijn echter niet veel sporen achtergebleven. Alleen hun stenen werktuigen herinneren ons aan deze lang vervlogen tijden. Archeologen kunnen echter veel afleiden aan deze oeroude artefacten. Waar zijn ze voor gebruikt? Hoe zijn ze gemaakt en wat vertellen ze ons over het leven van de neanderthaler in Drenthe?

Zo’n 40.000 jaar geleden stierf de neanderthaler uit en bleef de nieuwkomer Homo sapiens alleen achter. Omdat het noorden van Europa gevangen was in de ijskoude greep van de ijstijd leefden onze verre voorouders in eerste instantie alleen in meer zuidelijkere regio’s. Maar toen de temperatuur steeg, trokken ook deze jagers op den duur naar Drenthe. Omdat zij voornamelijk leefden van de jacht op rendieren, noemen wij hen ‘rendierjagers’. In een tijd van zeer snelle klimaatwisselingen aan het einde van de laatste ijstijd volgden verschillende rendierjagersculturen elkaar snel op.

Ook van deze mensen zijn de meeste sporen volledig verdwenen, maar dankzij resten van hun kampementen, haardplaatsen en wederom stenen werktuigen vangen we een glimp op van hun dagelijks leven. In ’Van neanderthaler tot rendierjager’ vertellen wij het verhaal van deze prehistorische mensen die leefden in wat archeologen de Oude Steentijd noemen. In een voor ons onherkenbaar Drenthe, volkomen afhankelijk van het klimaat en van wat de natuur hen bood, hadden zij allen hun eigen manier om hier een bestaan op te bouwen. Maar of dit altijd even succesvol was…. De reeks ‘Archeologie in Drenthe’ is een samenwerking van Stichting Het Drentse Landschap, Het Hunebedcentrum, Stichting Stone en Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum.


BoekenBoeken

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *