| |

De top 7 van de beste boeken over Nostradamus 2023

Nostradamus was een Franse apotheker. Volgens diverse bronnen zou Nostradamus ook arts zijn geweest. Nostradamus is uit de Faculteit der Geneeskunde van Montpellier gezet. Zoals veel van zijn collega’s uit de renaissancetijd beoefende Nostradamus ook de astrologie en werd bekend als ziener, en als auteur van Les Prophéties.

Hoewel Nostradamus leefde in 1500 wordt er nog steeds gekeken naar zijn voorspellingen, ook de boeken over Nostradamus zijn nog steeds erg geliefd. Daarnaast zijn er ook vele boeken uitgebracht over Nostradamus. De 7 beste boeken heb ik voor jou op deze pagina geselecteerd.

Om je een goed beeld te geven van de boeken heb ik naast een boekomschrijving ook een link van Bol.com geplaatst. De link geeft veel extra informatie en via de link kun je het boek eenvoudig en snel bestellen.

BoekenBoeken

Het geheim van Nostradamus

“Over 500 jaar zal men meer rekening met hem houden, hij die het sieraad was van zijn tijd. Plotseling zal hij een groot licht doen schijnen, dat hen deze eeuw zeer tevreden doet zijn.” Met deze woorden in kwatrijn 3.94 van zijn Centuriën voorspelde de ziener Nostradamus dat zijn werk pas in onze eeuw zou worden begrepen en een groot licht zou laten schijnen.

Op de weg naar die onthulling heeft historicus Theo Arosius nu een onmisbare stap gezet. Hij is er als eerste op overtuigende wijze in geslaagd de geheime code van Nostradamus te breken en de reeksen van zijn voorspellingen in hun oorspronkelijke volgorde te reconstrueren. Daarmee toont hij aan dat de ziener de geschiedenis van de afgelopen eeuwen nauwkeurig heeft voorspeld.

Een constatering die voldoende vertrouwen geeft om de lijnen ook naar de nabije toekomst door te trekken. Dan blijkt zijn belangrijkste boodschap de komst van zowel een nieuwe wereldregering als ook van een nieuwe Messias te zijn.


De waarheid over Nostradamus

Historicus Ian Wilson schreef de eerste volledige biografie over Michael Nostradamus en plaatst hem in de context van zijn eigen tijd,de luisterrijke zestiende eeuw. Tegelijkertijd stelt Wilson de vraag waarom tot op de dag van vandaag miljoenen mensen gefasineerd worden door zijn voorspellingen en waarom zijn werk,vele eeuwen na zijn dood, populairder is dan ooit te voren.

De waarheid over Nostradamus is naast een informatief vooral een boeiend boek over een van de bekendste figuren uit de westerse geschiedenis.


Nostradamus

Michel de Nostradame, beter bekend als Nostradamus, geldt al meer dan vier eeuwen als de grootste ziener aller tijden; de acuratesse van zijn voorspellingen is niet alleen fascinerend, maar soms zelfs beangstigend. Tijdens zijn leven (1503-1566) was zijn faam als voorspeller en medicus zo groot, dat hij door de Paus in bescherming werd genomen, na van ketterij beschuldigd te zijn. De bewering dat Nostradamus een magiër was is waarschijnlijk in de wereld gekomen door de succesvolle werking van de zalf waarmee hij de pestlijders in de Provence genas; dit werd hem door zijn minder succesvolle collega’s niet in dank afgenomen.

In 1555, één jaar voor dat Koning Hendrik II hem als hof-astroloog naar Parijs riep, werden zijn ‘Centuries’ of ‘Profetieën’ gepubliceerd. Welke technieken Nostradamus heeft gebruikt om tot zijn voorspellingen te komen, is nooit met zekerheid vastgesteld. Wel staat vast dat hij gebruik maakte van astrologie en dat sommige voorspellingen door hem zijn ‘ontvangen’.
Zijn voorspellingen bezitten door hun door de geschiedenis bewezen juistheid een legendarische klank. Dit verklaart waarom zijn Profetieën door velen werden gelezen en zelfs werden misbruikt, bijvoorbeeld voor valse propaganda. Enkele van zijn uitgekomen voorspellingen zijn: de oorlog op de Falkland-eilanden, de opkomst van het islamitische fundamentalisme, enorme overstromingen, de Golf-oorlog, de uitvinding van de pyroscoop, de duikboot en het vliegtuig.

Deze uitgave bevat, behalve de bekende Nederlandse vertaling door Dr. Vreede van de oorspronkelijke in 1558 verschenen editie van de Profetieën, ook een uitgebreide beschrijving van het leven en het werk van Nostradamus, zijn uitgekomen spectaculaire voorspellingen, voorbeelden van ‘misbruikte’ profetieën en andere – soms hilarische – interpretaties van zijn voorspellingen. De vele illustraties maken het boek compleet. De Profetieën van Nostradamus zullen ons nog lang bezighouden en stellen ons in de gelegenheid te zien wat ons in de toekomst wachten staat.


De profetieen

Het bewind van Hitler, de wereldoorlogen, terrorisme: velen menen dat Nostradamus de belangrijkste gebeurtenissen van de wereldgeschiedenis vele eeuwen tevoren in De profetieën voorspelde. Nog steeds is zijn bekendste werk, een verzameling van honderden cryptische verzen, met raadsels omgeven.

Sinds de publicatie van dit enigmatische werk in 1555 is de verwondering erover nooit geluwd. Nog steeds verschijnen er talrijke boeken waarin onderzoekers de voorspellingen van Nostradamus proberen te interpreteren. Wat is nu precies het geheim van De profetieën? En hoe moeten we zijn gedichten duiden? Hans van Cuijlenborg vertaalde niet alleen alle kwatrijnen van Nostradamus, hij voorzag ook ieder gedicht van helder commentaar waarin verschillende interpretaties voor het voetlicht worden gebracht.


NOSTRADAMUS JAREN 2000-2025

Aan de vooravond van het nieuwe millennium onderzoekt Peter Lorie de voorspellingen van de grote ziener over de periode tussen 2000 en 2025, en verbindt ze met actuele en toekomstige, maar waarschijnlijke gebeurtenissen, waarbij hij gebruik maakt van recente studies van grote denkers en onderzoekers over de verwachtingen met betrekking tot de wereldwijde veranderingen op het gebied van wetenschap en technologie, klimaat, bevolkingsgroei, politiek, sociale veranderingen enz. Elk aspect van onze toekomst verbindt hij met verzen van Nostradamus.

We hoeven maar te kijken naar de verschuivingen die de laatste jaren hebben plaatsgevonden in de Verenigde Staten en de wereldwijde financiële markten, het presidentschap van de VS, de conflicten in het Midden Oosten en de moderne misdaad, om te zien hoe interessant deze analyse is.

Elk hoofdstuk onderzoekt de toekomst, jaar na jaar, te beginnen met het jaar 2000 met voorspellingen over onder andere het millenniumprobleem, klimaatverandering, veelvuldige aardbevingen, vrouwen en macht, de derde antichrist, die zich zal openbaren in het nieuwe millennium, de massale groei van de menselijke bevolking en het gelijktijdig verdwijnen van steeds meer diersoorten.

Maar volgens Lorie gaan de voorspellingen van Nostradamus niet alleen over doem en ondergang maar kan een aantal verzen beschouwd worden als aanwijzingen voor mogelijk een gelukkige en vruchtbare toekomst in het eerste kwart van het nieuwe millennium, met de komst van wat hij beschrijft als een periode van de ‘regenboog’, een tijd dat oorlogen tot het verleden behoren en de mensheid een tijdperk zal binnentreden waar zij tot dan toe geen weet van had – een tijdperk van onafgebroken vrede.

Peter Lorie heeft behalve drie eerdere werken met interpretaties van Nostradamus, meer dan dertig, andere boeken geschreven, onder welke een studie van het Boek der Openbaring als profetisch werk, een boek met spirituele citaten, een boek met gebeden en een studie over spirituele kinderverzorging. Hij heeft het grootste deel van zijn leven doorgebracht met het schrijven en publiceren van boeken, maar heeft ook intensief gereisd door het Verre Oosten, India en Tibet. Hij woont in Californië


De Nostradamus Voorspelling

Na het succes van de historische roman Het Medici-zegel, waarin Breslin een meeslepend portret schetste van Leonardo da Vinci, richt ze zich nogmaals op een spraakmakend historisch figuur: Nostradamus. De Nostradamus-voorspelling is het verhaal van de verloren voorspelling van Nostradamus, de bekendste ziener aller tijden.

Maar het vertelt ook over Mélisande en Melchior, en hoe hun levens verwikkeld raken na een ramp aan het Franse hof in de Renaissance. Het Frankrijk van de zestiende eeuw wordt verscheurd door gewelddadige godsdienstoorlogen en geregeerd door een zwakke kinderkoning, die achter de schermen bestuurd wordt door zijn meedogenloos geslepen moeder, de regentes Catherina de Medici.

Het is een gevaarlijke tijd waarin veel mensen, inclusief de regentes, geleid worden door bijgeloof en symboliek. Toch lijkt niemand te luisteren naar de voorspelling van de ziener Nostradamus, die een gruwelijke slachting van protestanten voorziet op Barthelomeusdag in 1572.


Nostradamus Voor Dummies

Biografie over de beroemdste waarzegger aller tijden. Welke voorspellingen heeft hij gedaan en welke zijn ook echt uitgekomen? Zijn leven en principes, zijn gebruik van cryptogrammen en anagrammen, de interpretatie van zijn werk verbonden met historische gebeurtenissen, critici over zijn voorspellingen het wordt allemaal behandeld in deze Voor Dummies.


BoekenBoeken

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *