|

De top 7 van de beste boeken over revalidatie 2024

Revalidatie is een medische term die herstel betekent. De letterlijke betekenis is weer valide worden na een ongeval, ziekte of medische ingreep zoals een operatie. Het revalidatieproces kan behoorlijk ingewikkeld en langdurig zijn, en heeft impact op zowel de lichamelijk als de psychische aspecten.

De boeken op deze pagina gaat over het revalideren en revalidatie. Om je een goed beeld te kunnen geven van de boeken heb ik naast een boekomschrijving ook een link van Bol.com geplaatst. De link geeft veel extra informatie zoals de waardering en de recensies van de lezers.

BoekenBoeken

Kinderrevalidatie

Kinderrevalidatie beweegt! Het boek Kinderrevalidatie beschrijft het complexe werkveld van de kinderrevalidatie, waarin men zich ten doel stelt om het functioneren van kinderen en jongeren met beperkingen in mobiliteit en andere domeinen als gevolg van ziekte of aandoening te optimaliseren. Deze zesde druk van het boek is niet alleen qua inhoud geactualiseerd, maar het boek is nu ook uitgebreid met online leerdoelen en toetsvragen.

Het veelgebruikte handboek Kinderrevalidatie is ingebed in de International Classification of Functioning, Disability and Health – Children & Youth version (ICF-CY). Het boek expliciteert volgens de classificatie van de ICF-CY de bijdrage van stoornissen in lichaamsfuncties en anatomische eigenschappen, van beperkingen in activiteiten, belemmeringen in participatie, en van externe en persoonlijke factoren in het functioneren van kinderen en jongeren. Daardoor is het gemakkelijker dan voorheen te doorgronden welke mogelijkheden bestaan om kinderen en jongeren binnen de kinderrevalidatie te begeleiden.

Het eerste deel van Kinderrevalidatie bespreekt: – algemene aspecten van de kinderrevalidatie, zoals de ICF-CY, veelgebruikte meetinstrumenten, het gezin en hulpmiddelen. – belangrijke lichaamsfuncties, zoals het bewegingssysteem, sensorische en cognitieve functies; – belangrijke activiteiten, zoals mobiliteit, zelfverzorging, leren en toepassen van kennis en communicatie. – belangrijke domeinen van participatie: scholing en arbeid, en sport. – de overgang naar de volwassenheid.

In het tweede deel komen specifieke diagnosegroepen aan de orde, zoals cerebrale parese, niet-aangeboren hersenletsel, neuromusculaire aandoeningen en spina bifida. Ieder hoofdstuk bevat een systematische bespreking aan de hand van de ICF-CY. Naast het klinische beeld beschrijft elk hoofdstuk drie aspecten van de diagnosegroep: de gevolgen van de aandoening voor het functioneren, de diagnostiek, en de behandeling en begeleiding.

Dit boek is bij uitstek geschikt voor medici, paramedici en gedragsdeskundigen werkzaam in de kinderrevalidatie, voor jongeren en jongvolwassenen met een lichamelijke aandoening en hun ouders, en voor professionals werkzaam in het onderwijs.


Revalidatie voor volwassenen

In “Revalidatie voor volwassenen” worden diagnostiek, prognostiek, behandeling en evaluatie zoveel mogelijk behandeld aan de hand van het ICF-model (International Classification of Functioning, Disability and Health). In het ICF-model worden het menselijk functioneren en de daarop van invloed zijnde factoren benaderd vanuit de wisselwerking tussen de verschillende aspecten van de algemene gezondheidstoestand naast de beïnvloedende externe en de persoonlijke factoren.

Dit betreft de tweede, volledig herziene editie. De bestaande hoofdstukken zijn geactualiseerd en er zijn een aantal nieuwe hoofdstukken toegevoegd. Zo is er nu aandacht voor het Post Intensive Care Syndroom, inclusief informatie ten aanzien van de revalidatie van COVID-19 patiënten. Daarnaast bevat het boek nu ook hoofdstukken omtrent arbeidsrevalidatie en patiëntenparticipatie.

Het boek bestaat uit drie delen: • In deel 1 staat het ICF-model centraal en wordt ingegaan op de sturing van houding en beweging. • Deel 2 behandelt de voor de revalidatiegeneeskunde relevante diagnosegroepen met daarin de algemene, medische en revalidatieaspecten. In de meeste hoofdstukken is er daarbij aandacht voor de zaken als “functional outcome”, prognose, en relevante klinimetrie, naast maatschappelijke, psychologische en seksuele aspecten. • In deel 3 worden overstijgende thema’s behandeld, zoals instrumentele ganganalyse, sport, seksualiteit, spasticiteit en revalidatiehulpmiddelen.

De diverse bijdragen zijn geschreven door Nederlandse en Vlaamse auteurs, waardoor er sprake is van synergie tussen beide landelijke benaderingswijzen van de beschreven revalidatieproblematiek. “Revalidatie voor volwassenen” biedt de ‘state of the art’ van de revalidatiegeneeskunde aan alle professionals uit het vakgebied, aan hen die daarvoor in opleiding zijn en aan de specialismen en beroepen die aan revalidatiegeneeskunde verwant zijn.

Een standaardwerk dus dat dankzij de modulaire opbouw ook zeer geschikt is voor onderwijsdoeleinden.


Erg hè!

Petra Jorissen beschrijft in deze autofictie hoe het is om een handicap te hebben.

Erg hè! – Rolstoelvrouw Julia hoort die verzuchting al zolang ze leeft. Achter haar rug om natuurlijk. Ze verblijft maanden in een revalidatiecentrum tussen ‘verse dwarslaesie’, ofwel mensen met een beschadigd ruggenmerg. Saai is het nooit, dat samenleven met ‘erg in soorten en maten’. Alleen al de verschillen in leeftijd, kleur en achtergrond maken van de afdeling waar ze is opgenomen een mini-samenleving. Nog net ietsje gekker ook. Een waarin het niet altijd gemakkelijk toeven is. Maar altijd is er leven achter de handicap. Voor de een is zo’n centrum een smeerkuil ter reparatie van kapotte onderdelen, voor de ander een wellnesscenter, gericht op de totale mens. Is het wel zo erg, rijden in plaats van lopen? Zit de grootste handicap werkelijk in een gebroken rug?


Leren revalideren

Dit boek is geschreven voor geblesseerde sporters en is ook voor het begeleidingsteam interessant. Als je als sporter geblesseerd raakt, gaat de meeste aandacht uit naar je geblesseerde lichaamsdeel. Hoe het met jou zélf gaat, komt veel minder aan bod. Hoe komt het dat je (weer) geblesseerd bent geraakt? Hoe deal je met je blessure? Wat kun je doen om je revalidatie te optimaliseren? Hoe zorg je ervoor dat je weer vertrouwen krijgt in je lichaam? Hoe ga je om met de revalidatiedip? En hoe zorg je ervoor dat je er sterker uitkomt?

Kortom; hoe leer je revalideren? Leren revalideren bestaat uit zeven delen en volgt de tijdlijn van de blessure; van het ontstaan van de blessure tot wedstrijdfit zijn en weer klaar om te presteren. Dit praktijkboek is gebaseerd op theorieën en onderzoek uit de (sport-)psychologie en sportwetenschappen, gecombineerd met onze werkervaring als sportpsychologen en fysiotherapeut in de (top)sport.

Door het lezen en werken met de oefeningen uit dit boek, zul je effectiever revalideren, sterker uit je revalidatie komen en de kans op een nieuwe blessure verkleinen.


Chronische vermoeidheid

Vermoeidheid is een ernstig invaliderende klacht voor mensen die lijden aan of herstellend zijn van kanker, multiple sclerose (MS), chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) en fi bromyalgie. Dankzij het wetenschappelijk onderzoek naar chronische vermoeidheid bij deze patiëntengroepen is de behandeling ervan het laatste decennium aanzienlijk verbeterd.

Dit handboek slaat een brug tussen dat wetenschappelijk onderzoek en het klinische werkveld (fysiotherapeuten, ergotherapeuten, revalidatieartsen, psychologen etc.). Voor ieder van de genoemde ziektebeelden is een afzonderlijke handleiding voor de revalidatie van chronische vermoeidheid gegeven, zodat de clinicus er meteen mee aan de slag kan. De revalidatie van chronische vermoeidheid is voor iedere pathologie afzonderlijk geïllustreerd met casuïstiek.

DAPHNE KOS is ergotherapeut en doceert aan de Artesis Hogeschool Antwerpen en de KU Leuven, in de bachelor- en masteropleiding ergotherapie.

JO NIJS is docent aan de Artesis Hogeschool Antwerpen en aan de HUBrussel.

MIRA MEEUS doceert revalidatiewetenschappen en kinesitherapie aan de Vrije Universiteit Brussel.

BIHIYGA SALHI werkt aan de Faculteit Geneeskunde van de UGent waar ze ook gastdocent is aan de opleiding revalidatie en kinesitherapie.


Geluk in Beweging

Geluk in Beweging Redactie: Rob Harmeling en Anne Gerritsma Met medewerking van Bibian Mentel, Mart Smeets, Marijn de Vries, Bert Wagendorp, Wilfried de Jong, Barbara en Frits Barend, Louis van Gaal en vele anderen.

  • Onthoud dat een beperking een waardevol leven niet in de weg hoeft te staan.
  • Onthoud dat niemand je hoeft te vertellen wat je niet kunt.
  • Onthoud dat je zelf kunt ontdekken wat je wel kunt.
  • Onthoud dat dat bijna altijd meer is dan je zelf denkt. ‘

het boek Geluk in Beweging’ reikt je ideeën, methodes en middelen aan om actief in het leven te staan, je talenten en mogelijkheden te benutten en doelen te behalen. Dit doe je samen met familie, vrienden en anderen in je omgeving. ‘Geluk in Beweging’ is speciaal ontwikkeld voor kinderen, jongeren en volwassenen die de rest van hun leven moeten omgaan met hun lichamelijke beperking. Daarover gaat dit boek.

Het biedt je wegwijzers, handvatten en tips om direct mee aan de slag te gaan. Daarnaast vertellen bekende en onbekende Nederlanders hoe zij lichamelijk en mentaal sterker werden door tegenslagen. Ook specialisten, trainers en coaches doen een boekje open over hun enthousiasme voor ‘Geluk in Beweging’. Geluk is een werkwoord. Door dit boek ga je daar vol energie mee aan de slag!


Muziektherapie in de revalidatie

Over het boek: In deze publicatie wordt de muziektherapeutische praktijk in de revalidatie in Nederland en België beschreven. Recente klinische ontwikkelingen uit de diverse praktijken zijn hier toegevoegd, zoals de behandeling van motorische, cognitieve en spraak- en taalstoornissen bij volwassenen, chronische pijn, ernstige meervoudige beperkingen bij kinderen, kanker en muziekblessures.

Nieuw is ook de aandacht voor de sterk toegenomen kennis over de werking van muziek op de hersenen en de consequenties daarvan voor de klinische praktijk. Met behulp van deze kennis zullen muziektherapeuten steeds beter in staat zijn de resultaten van hun muziektherapeutische interventies bij kinderen en volwassenen met wetenschappelijke onderzoeksresultaten te onderbouwen. De ontwikkeling van speciaal ontworpen elektronische muziekinstrumenten en het gebruik van de computer met randapparatuur en software heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Ook zijn de mogelijkheden van aanpassingen aan muziekinstrumenten nog verder uitgebreid.

Over de auteur(s): Madeleen de Bruijn (red.) ontwikkelde de toepassing van muziektherapie in de revalidatie van kinderen en volwassenen in Nederland vanuit haar praktijk bij Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag. Ze heeft over dit onderwerp veel publicaties op haar naam staan en heeft regelmatig voordrachten gehouden in binnen- en buitenland. Momenteel is ze betrokken bij een onderzoek naar de effecten van de door haar mee ontwikkelde en inmiddels al veel toegepaste methode Speech-Music Therapy for Aphasia, in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en het Leids Universitair Medische Centrum.


BoekenBoeken

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *