| | |

De top 10 van boeken over schelpen en fossielen 2023

Regelmatig gaan wij naar het zee museum in Vledder. Dit leuke kleine museum heeft vele schelpen uit de hele wereld. Naast de tentoongestelde schelpen is het ook mogelijk om diverse bijzondere schelpen te kopen. Schelpen vinden en kopen is leuk, maar de kans is groot dat je ook meer over de schelp te weten wil komen.

Dit is mogelijk, je hebt namelijk zeer veel boeken over schelpen en fossielen. Voor deze pagina heb ik de 10 beste boeken over schelpen en fossielen voor je op een rij gezet. Om je een goed beeld te geven van de boeken heb ik naast een boekomschrijving ook een link van Bol.com geplaatst. De link geeft veel extra informatie over het boek en via de link kun je het boek eenvoudig bestellen.

BoekenBoeken

Schelpen encyclopedie

Schelpen boeien de mens al eeuwenlang. Zeevaarders namen schelpen mee van verre wereldreizen, maar ook tegenwoordig leveren wandelingen langs verre of nabijgelegen stranden vaak prachtige schelpen op.

In deze geïllustreerde schelpen encyclopedie treft u afbeeldingen en beschrijvingen aan van een groot aantal schelpen uit de hele wereld. De natuurgetrouwe foto´s in dit boek geven u een indruk van de bekendste schelpensoorten die wereldwijd voorkomen, in zowel tropische als meer gematigde streken.

In deze encyclopedie vindt u:

 • Tips voor verzamelen en ruilen
 • Beschrijvingen van bijna 1000 schelpensoorten van over de hele wereld
 • Ruim 800 kleurenfoto¿s
 • Een uitgebreid register met Nederlandse en wetenschappelijke namen, waarin u elke behandelde soort gemakkelijk kunt opzoeken

Schatten uit de natuur

Duik onder de aardkorst met ‘Schatten uit de natuur’, een prachtige kinderencyclopedie over (edel)stenen, fossielen, mineralen, schelpen en nog meer moois.

Overal op onze planeet vind je wonderen uit de natuur. Gesteenten en mineralen kunnen ons vertellen hoe onze planeet werd gevormd en in de loop van de tijd voortdurend is veranderd. Welke steen is zo licht dat hij blijft drijven? Hoe komen kristallen aan hun vorm? Waar kun je het beste op zoek gaan naar fossielen? En wat is een parel precies? In ‘Schatten uit de natuur’ vind je op al deze vragen een antwoord.

Dankzij meer dan 1000 fantastische foto’s en honderden fascinerende feitjes ontdek je in ‘Schatten uit de natuur’ alles wat je wilt weten over de mooiste schatten der aarde. Van mineralen en edelstenen tot fossielen en schelpen: dit boek is een parel voor schatzoekers vanaf 8 jaar.

In deze reeks kinderencyclopedieën verschenen ook ‘Auto’s, treinen & vliegtuigen’, ‘Het dierenboek’ en ‘Het dinosaurusboek’.


Het Schelpen Handboek

Zeeschelpen behoren tot de mooiste natuurlijke objecten op aarde. Doo hun onvoorstelbare variatie in grootte, vormen, kleuren en patronen zijn ze populair bij verzamelaars en liefhebbers.

Het schelpenhandboek biedt een inleiding tot het fascinerende onderwerp van de schelpenkunde. Het verklaart hoe de soorten zich voortplanten, groeien, foerageren en waar ze leven. Het geeft ook advies over het zelf verzamelen, aankopen, schoonmaken van schelpen en het samenstellen en tonen van een collectie.

Het schelpenhandboek is met speciaal gemaakte foto’s van meer dan 200 soorten een uitstekende gids voor beginners, terwijl het ook een nuttig naslagwerk is voor meer ervaren liefhebbers.


Zeeuwse strandfossielen

De Zeeuwse bodem is jong, uitgezonderd enkele plekken tegen de landsgrens aan. Resten van een fossiele ‘Fauna Zeelandica’ zijn bij die grens alleen te vinden in de oude strandafzetting van de groeve te Nieuw-Namen. Aan de oppervlakte ligt daar een fauna van een twee miljoen jaar oud, van dieren die daar toen geleefd hebben. Daarbuiten zijn de fossielen alleen aan het Zeeuwse strand te vinden. Dat blijkt een allegaartje van aangespoelde resten te zijn uit verschillende geologische tijden. Met het stromende water werden ze neergelegd op het strand, meegenomen uit verafgelegen geologische lagen.

De Schelde en haar voorgangers hebben samen met de Noordzee aan dit vrijkomen en transport van fossielen bijgedragen. Tegenwoordig helpt de mens een handje mee via het verplaatsen van zeezand voor de kustverdediging (zandsuppletie).De genoemde groeve is opengesteld voor het publiek, maar niet voor het verzamelen van fossielen.

De prille of geoefende fossielenliefhebber zal naar het strand moeten. Een paar stranden zijn vanouds bekend als goede vindplaats, het gaat om Cadzand/Het Zwin, de Kaloot/Rammekens en Westkapelle/Domburg. Daar spoelen fossiele haaientanden, schelpen en botjes aan. Sinds de aanvang van de grootschalige zandsuppleties zijn er vele fossielrijke stranden bijgekomen. Het karakter van de oude vindplaatsen is hierdoor deels ingrijpend veranderd. Het nieuwe zand is anders en wisselend van samenstelling, zodat het steeds weer een verrassing is welke fossielen er meegekomen zijn.

Het leuke van het zoeken naar fossielen zit hem in de grote variatie van soorten uit diverse diergroepen; vaak al lang uitgestorven en deels voortlevend tot in onze tijd. Toeristisch gezien trekken de haaientanden de meeste aandacht. Kustplaatsen bieden badgasten informatie en middelen aan om op het strand aan de gang te gaan; het haaientandenzeefje uit Cadzand is daarvan een geslaagd voorbeeld. Fossiele schelpen en botten worden minder fanatiek gezocht, terwijl daar toch een fascinerend verhaal aan verbonden is.

Schelpen uit tropische perioden liggen zomaar voor het oprapen. Men vermoedt aan de hand van sommige soorten nog een ver verleden met mangrovebos langs onze kust te herkennen.Dat dit verleden zich zo openbaart kan de aandacht voor fossielen bijzonder prikkelen. De Werkgroep Geologie van het Zeeuws Genootschap heeft ervaring met fossielen en wil de kennis met velen delen.

Dat is de reden dat bij het 50-jarig jubileum van de werkgroep in 2016 de veldgids ‘Zeeuwse strandfossielen – Fauna Zeelandica in de oertijd’ is verschenen. Het gaat over voorwerpen die met het blote oog op het strand zijn te vinden, soms met wat dieper bukken. In het boek worden bijna 200 fossielen behandeld, waaronder 128 mollusken. Het boek is geheel in kleur gedrukt.


De complete schelpengids

De meest voorkomende soorten op onze Europese stranden herkennen en determineren Met deze gids kun je voortaan alle schelpen die je vindt tijdens strandwandelingen in eigen land of op vakantie determineren. – Duidelijke foto’s van de 150 mooiste soorten slakken en tweekleppigen die voorkomen in de Noordzee, Oostzee, Waddenzee, Middellandse Zee en aan de Europese Atlantische kust.

 • Gedetailleerde beschrijvingen: de kenmerken van de schelp, de leefwijze van het weekdier, de vindplaats in Europa en de bijzonderheden van elke soort.
 • Ongeveer 50 extra tekeningen om met nog meer zekerheid een schelp te kunnen determineren: bijzondere kenmerken, omtrekken van slakkenhuizen of gelijksoortige schelpen.
 • Alles over het aanleggen van een schelpenverzameling.

Basisgids Strandvondsten

Wie zijn ogen openhoudt tijdens een strandwandeling, staat verbaasd van wat er allemaal aanspoelt. Krabben, schelpen, zeesterren en -wieren en nog veel meer… Maar wie kent hun soortnamen? Je vindt ze allemaal in de Basisgids Strandvondsten.

De ideale gids voor iedereen die graag langs het strand loopt, van beginnende jutter tot ervaren strandliefhebber. Deze gids laat je kennismaken met de organismen die langs de kust aanspoelen. Behalve zandstrand, heeft onze kust ook pieren, havenhoofden en strekdammen. Daar leven nog andere soorten. Hetzelfde geldt voor de slikplaten en schorren in Zeeland en het Waddengebied, met elk ook weer een eigen fauna en flora.

 • Ruim 230 soorten aan de Nederlandse kust
 • Gelijkende soorten bij elkaar geplaatst
 • Gedetailleerde foto’s
 • Tips voor het vinden en herkenning
 • Geschikt voor beginners en gevorderden

Aan de hand van veel foto’s en bondige beschrijvingen leer je al snel de belangrijkste soorten (her)kennen. Rykel de Bruyne weekdierdeskundige; bestuurslid van Stichting ANEMOON (ANalyse Educatie en Marien Oecologisch ONderzoek) en landelijk coördinator van het Atlasproject Nederlandse Mollusken. Adriaan Gmelig Meyling voorzitter van ANEMOON en coördinator van het Strandaanspoelsel Monitoring Project.


Aangespoeld

Aangespoeld vertelt over de strandvondsten die je als wandelaar aan onze kust kan aantreffen. De auteurs laten echter zien dat niets is wat het lijkt. Zoals het aangespoelde zeeschuim – dat het inwendig skelet van onze lokale inktvis blijkt te zijn, een verbazend intelligent dier. Of de geldkauri – een schelpje dat lijkt op een onschuldige koffieboon maar eeuwenlang gebruikt werd als schelpengeld in de slavenhandel. De slakjes, die de prachtigste wenteltrapjes bouwen, veranderen van geslacht, maar niemand weet wanneer. En de nonnetjes? Dat blijven gewoon mooie, kleurrijke schelpjes.

Elke vondst vormt het startpunt voor een tocht langs biologie, geschiedenis, cultuur en gastronomie. Foto’s van de strandvondsten worden getoond naast prachtige onderwaterfoto’s van het levende dier in zijn natuurlijke habitat, wat vaak verbazende contrasten oplevert. Stefaan Wera is bioloog en gefascineerd door natuur. Koen Fraussen is een internationaal erkend specialist van weekdieren en gepassioneerd schelpenverzamelaar. Als taxonoom is hij onder andere verbonden aan het Musée National d’Histoire Naturelle te Parijs.


Veldgids Schelpen

Herken de zeeschelpen & weekdieren uit de Noordzee. Deze schelpengids geeft informatie over uiterlijk, herkenning, ecologie en voorkomen. Ideaal voor beginners en gevorderden.

De ‘Veldgids Schelpen’ behandelt ruim 330 soorten schelpen en weekdieren uit de Noordzee. De soorten zijn overzichtelijk ingedeeld naar klasse. Van elke soort zijn verschillende kleurenfoto’s opgenomen om herkenning te vergemakkelijken.

Geschikt voor beginners en gevorderden. ruim 330 soorten schelpen en weekdieren uit de Noordzee – heldere determinatiesleutel, voorzien van schematische tekeningetjes – prachtige kleurenfoto’s van de schelpen en weekdieren

Deze schelpengids geeft tevens informatie over uiterlijk, herkenning, ecologie en voorkomen. Inclusief verklarende woordenlijst, literatuurlijst, nuttige adressen en register van Nederlandse en wetenschappelijke namen. Geschikt voor zowel beginnende als gevorderde schelpenzoekers en weekdierenkenners.

De ‘Veldgids Schelpen’ is een volledig herziene uitgave van de gelijknamige schelpengids uit 2004, die al enige tijd was uitverkocht. In de tweede editie (2020) werden ook de zeenaaktslakken opgenomen, evenals alle nieuwe soorten (vooral exoten) die er sinds 2004 in de Nederlandse fauna bij zijn gekomen. Aan deze derde editie zijn opnieuw soorten toegevoegd.

Rykel de Bruyne is weekdierdeskundige (malacoloog). Hij is verbonden aan meerdere musea en instituten en nauw betrokken bij Stichting ANEMOON (Analyse Educatie en Marien Oecologisch Onderzoek). Hij schreef diverse boeken, publiceert regelmatig en is coördinator van het landelijk Atlasproject Nederlandse Mollusken.


Geillustreerde fossielen encyclopedie

Deze geïllustreerde fossielen encyclopedie documenteert het grijze verleden van het leven op aarde, in steen geschreven. Op kleurenfoto’s ontwaren we de restanten van dieren en planten, die soms ongelooflijk goed behouden zijn, elders slechts als onbetekenende fragmenten, waarvan de determinatie een aanzienlijke wetenschappelijke ervaring vereist, evenals een grote hoeveelheid vergelijkingsmateriaal.

Planten en dieren worden hier vanaf de allereenvoudigste representanten tot de steeds ingewikkeldere vertegenwoordigers getoond, tot aan de vormen, waarvan we de nabije verwanten uit het heden kennen.

In dit boek wordt een tijdspanne doorlopen van miljoenen jaren. Zo wordt u getuige van de ontwikkeling van het leven op onze planeet.

 • 650 kleurenfoto’s
 • 17 pentekeningen
 • Overzichtelijke systematische indeling en stratigrafisch register van wetenschappelijke namen

De fossiele schelpen van de Nederlandse kust

Weinig mensen realiseren zich dat een opgeraapte schelp van het strand zomaar duizenden jaren oud kan zijn. Op de Nederlandse stranden en uit de estuaria zijn zo’n 700 soorten fossiele schelpen bekend.

Deze uitgave brengt de fossielenrijkdom en schelpenfauna van de Nederlandse kust compleet in beeld: 350 soorten fossiele tweekleppigen, keverslakken en stoottanden. Hoe zien ze er uit, uit welke laag komen ze, hoe hebben ze geleefd? Een prachtig boek voor geologen, verzamelaars van fossielen en schelpenliefhebbers.

Fraai geïllustreerd met gedetailleerde tekeningen die de sfeer van een foto sterk overstijgen. Auteur en geoloog Frank Wesselingh: ‘We hebben het boek gemaakt voor de echte verzamelaars en schelpenliefhebbers: mensen die het leuk vinden om schelpen op het strand te verzamelen en er thuis een naam aan willen geven.’

De hoofdstukken: inleiding, geschiedenis, vindplaatsen, verzamelen, schelpen in steen, taxonomie, systematiek en naamgeving, determineren, Polyplacophora (keverslakken), Bivalvia (tweekleppigen), Scaphopoda (stoottanden), referenties, nuttige informatie en samenvatting.


BoekenBoeken

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *