|

De top 7 van de beste boeken over Socrates 2024

Socrates was een oude Griekse filosoof die leefde in Athene van 469 tot 399 v.Chr. Hij wordt beschouwd als een van de grondleggers van de westerse filosofie. In tegenstelling tot veel filosofen uit zijn tijd heeft Socrates geen geschreven verslagen van zijn leer achtergelaten. Zijn ideeën en methoden zijn voornamelijk bekend door de geschriften van zijn studenten, met name Plato.

De benadering van Socrates tot filosofie kenmerkte zich door het gebruik van de socratische methode, een vorm van samenwerkende argumentatieve dialoog om kritisch denken te stimuleren en ideeën te verduidelijken. Hij stond bekend om zijn onophoudelijke ondervraging van aannames, het zoeken naar helderheid in definities en het uitdagen van individuen om hun overtuigingen te onderzoeken en te verdedigen. Socrates streefde ernaar mensen te leiden naar een dieper begrip van hun eigen overtuigingen en de onderliggende principes van begrippen zoals rechtvaardigheid, deugd en wijsheid.

Op boeken op deze pagina vind je de beste boeken die gaan over Socrates. Om je een goed beeld te geven over de boeken heb ik naast een boekomschrijving ook een link van Bol.com geplaatst. De link geeft veel extra informatie over het boek, via de link kun je het boek dat gaat over Socrates eenvoudig en snel bestelen.

BoekenBoeken

Elementaire Deeltjes 3 – Socrates

Socrates is #3 in de serie Elementaire Deeltjes.

Leermeester van Plato, ter dood veroordeeld vanwege zijn filosofische ideeën, uitvinder van de Socratische methode. Ineke Sluiter verkent het leven en het gedachtegoed van een van de meest legendarische filosofen uit de geschiedenis.

-Ineke Sluiter is hoogleraar Griekse taal- en letterkunde aan de Universiteit Leiden en winnaar van de Spinozaprijs.

Elementaire Deeltjes is een serie boekjes van AUP die kennis toegankelijk maakt voor een breed publiek. Het is de manier om snel kennis op te doen over onderwerpen die je interesseren. Experts nemen je mee op een ontdekkingsreis waarbij elk thema in de meest beknopte vorm volledig uitgediept wordt. De handige en handzame boekjes geven altijd antwoord op de vraag: ‘Hoe zit dat nu eigenlijk?’

De pers over de Elementaire Deeltjes:

“Prettig aan de opzet is dat de experts echte experts zijn, waardoor de introductie niet infantiel blijft, en ook recente recente wetenschappelijke inzichten bevat.” – Trouw

“Beter dan Google en Wikipedia samen.” – Nederlands Dagblad


Het raadsel Socrates

Bij welke filosofische traditie je ook te rade gaat, overal kom je Socrates tegen. Sommigen noemen hem de vader van de filosofie, anderen zien hem als een leermeester in correct denken of morele moed. Zoveel tradities, zoveel Socratessen. En al die Socratessen zijn nog geloofwaardig ook. Rico Sneller presenteert een geschiedenis van de filosofie aan de hand van alle Socratessen die de filosofische traditie rijk is. Na Xenofons en Aristofanes’ Socrates bespreekt hij de Socrates van Hegel, Kierkegaard, Nietzsche, Strauss en Derrida. We zijn nog lang niet uitgepraat over Socrates. En wie Het raadsel Socrates leest al helemaal niet.


Herinneringen aan Socrates

De Atheense aristocraat Xenophon (ca. 430-355 v.Chr.) ontmoette Socrates in 404 v.Chr. en werd een van zijn leerlingen. Xenophon, die van nature praktisch en utilitaristisch gericht was, heeft Socrates zeker niet in alles begrepen, maar is ‘zijn’ Socrates steeds trouw gebleven. Zijn Apomnemoneumata Sokratous of Herinneringen aan Socrates getuigen daarvan.

De eerste twee van de vier boeken weerleggen vooral de aanklacht tegen Socrates en behandelen verder de opvoeding van de jeugd; de laatste twee gaan over economische en politieke problemen. Vooral in de twee laatste boeken ontpopt Socrates zich als deskundige op vrijwel alle terreinen die in het omvangrijke oeuvre van Xenophon ter sprake komen en waarover hij afzonderlijke verhandelingen heeft geschreven: het beheer van bezittingen, de jacht, paardrijden, troepenopstelling enz. Plato, de briljantste leerling van Socrates, sloeg Xenophon waarschijnlijk niet hoog aan, want hij noemt hem nergens.

Toch is de Socrates van Xenophon misschien wel meer de echte Socrates dan die van Plato. De Socrates van Xenophon is veel massiever, serieuzer en minder diabolisch dan de figuur die wij bij Plato aantreffen. Daarom zijn de Herinneringen aan Socrates een prachtige aanvulling – en misschien zelfs correctie – op het Socratesbeeld dat door Plato werd geschetst en dat dat van Xenophon al te zeer heeft verdrongen. In de vertaling van Cornelis Verhoeven.


Socrates op sneakers

In Socrates op sneakers leert Elke Wiss de kunst van het vragenstellen aan de hand van Socrates en andere beroemde filosofen, zodat we gesprekken voeren die leiden tot verdieping en verbinding.

Met Socrates op sneakers tackelt praktisch filosoof Elke Wiss de kunst van een goed gesprek. In een tijd waarin iedereen door elkaar roeptoetert en meningen al snel dezelfde waarde als feiten krijgen, is de verbinding vaak ver te zoeken. We proberen de ander eerder te overtuigen van ons gelijk dan dat we samen op zoek gaan naar wezenlijke antwoorden. Veel van onze gesprekken hebben daardoor meer weg van een debat dan van een dialoog. We praten liever dan dat we luisteren, voor vragen stellen hebben we geen tijd. En toegeven iets niet te weten is al helemaal geen optie. Hoe mooi zou het zijn als je op elk moment en in iedere situatie weet hoe je precies díé vraag stelt die leidt tot een goed gesprek?

In Socrates op sneakers leert Elke Wiss je hoe je dat doet. Met Socrates en andere filosofen als inspiratiebron laat zij zien waarom we zo slecht zijn in het stellen van goede vragen, én hoe we er beter in worden. Socrates op sneakers leert je de vaardigheden die nodig zijn om die vragen te stellen die verrassen en aan het denken zetten. Zodat we gesprekken voeren die leiden tot verdieping en verbinding. Met een ander, én met jezelf.

Genomineerd voor Beste Spirituele Boek 2021.

‘Een prachtig én concreet boek!’ – FrankWatching

‘In Socrates op sneakers van Elke Wiss draait het ook om nieuwsgierigheid en verwondering, alleen dan als belangrijke eigenschappen om te ontwikkelen. Hele fijne en praktische handvatten.’ – Friesch Dagblad

‘Praktisch filosoof Elke Wiss vertelt wat we van Socrates kunnen leren over de kunst van een mooie woordenwisseling.’ – Volkskrant

“Aanrader” – Financieele dagblad

‘Filosoof Elke Wiss leert je wat de kunst van een goed gesprek is, namelijk dat je goede vragen stelt” – &C


Kopstukken Filosofie – Socrates

De figuur van Socrates (469-399 v.Chr.) heeft een unieke positie in de geschiedenis van de filosofie. Je kunt zonder overdrijving zeggen dat zonder zijn invloed op Plato de hele ontwikkeling van de westerse filosofie onvoorstelbaar an­ders zou zijn geweest. Toch heeft Socrates zelf niets geschreven. Onze kennis over hem is hoofdzakelijk gebaseerd op de uitdagende en inspirerende figuur die verschijnt in Plato’s dialogen. In dit boek verkent C.C.W. Taylor de relatie tussen de historische Socrates en het platonische personage. Hij onderzoekt het beeld van Socrates als het ideale voorbeeld van de filosofische levenskunst: de denker wiens morele en intellectuele integriteit ieder detail van zijn leven doordrong, zelfs toen hij werd verraden en veroordeeld door zijn Atheense stadsgenoten.


Plato lezen

Athene, anno 399 voor Christus: Socrates verschijnt voor het gerecht om zich te verdedigen tegen de aanklacht van godslastering en bederf van de jeugd. Niet enkel het lot van Socrates staat op het spel, maar ook het lot van de democratie in Athene, van Plato en bijgevolg van de hele filosofie. Te veel verantwoordelijkheden voor een gewone sterveling. Te veel druk voor een oud lichaam. In Plato lezen biedt Emiliano Acosta een interpretatie van Plato’s ‘Apologie van Socrates’ in de politieke context van het toenmalige Athene.

In dialoog met de bestaande literatuur bespreekt hij Plato’s filosofische verwerking van de dood van zijn meester en het probleem van Socrates. Aan bod komen de socratische liefde, Plato’s heruitvinding van de filosofie en de tragische toon van zijn herschrijving van het leven van Socrates, de vraag of Socrates al dan niet schuldig is, het populisme van de Atheense democratie en de clash tussen de filosoof en de democratie. Plato lezen wilt de lezer aanzetten tot de abnormale denkwijze die we filosofie kunnen noemen, en overtuigen van de nood en het nut om terug te keren naar de werken van Plato, deze enigmatische kruising van tragicus en mislukte politicus.


Socrates, Boeddha, Confucius, Jezus

Socrates, Boeddha, Confucius en Jezus lieten geen geschriften of leerstellingen na, zij streefden niet naar bewondering noch naar gehoorzame volgelingen. Toch staan zij aan de basis van de grote wereldbeschouwingen en religieuze bewegingen waarvan de invloed zich uitstrekt over de gehele wereld en over vele eeuwen, tot aan de dag van vandaag aan toe. Niet voor niets zag Karl Jaspers hen als de vier «maatgevende mensen» uit de beschavingsgeschiedenis.

Karl jaspers [1883-1969] geldt als een van de grote denkers van de moderne tijd. Na zijn studies rechten en medicijnen was hij aanvankelijk hoogleraar psychiatrie en pas daarna hoogleraar filosofie aan de Universiteit van Heidelberg. Door het nazibewind werd hij gedwongen tot aftreden en kreeg hij tevens een publicatieverbod opgelegd. Na de Tweede We reldoorlog was hij van 1948 tot aan zijn overlijden hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit van Bazel. Het boek «Socrates, Boeddha, Confucius, Jezus» vormt het eerste deel van zijn onvoltooide levenswerk, «Die grossen Philosophen», een universele geschiedenis van de filosofie.

Jaspers presenteert hier de vier historische figuren die aan de basis stonden van ons huidige wereldbeeld. Toch wil hij hen niet zien als bouwers van godsdienstige of wijsgerige systemen, want elk van de vier – voor zover wij iets met zekerheid van hen weten – was wars van instituties, van dogma’s en ook van leerstellingen. Jaspers wil hen schetsen als onze naasten die vanwege hun levenshouding en door hun levenswandel maatgevend waren.

Zo is «Socrates, Boeddha, Confucius, Jezus» zijn verhaal van vier authentieke denkers die geen profeten wilden zijn, maar mens onder de mensen. Elk op hun eigen wijze zagen zij de eeuwige levensvragen onder ogen: van goed en kwaad, van liefde en dood, en zo uiteindelijk van onze verhouding met de ander en met onszelf. Wat hen bindt in de ogen van Jaspers is hun oorspronkelijkheid, hun afkeer van vergoddelijking, hun zoeken in plaats van vinden, hun vragen in plaats van antwoorden, alsmede hun oprechte humaniteit. Juist door de kennismaking met deze menselijke denkers werd dit werk naast een klassieke inleiding op de geschiedenis van de wijsbegeerte ook een klassieke overdenking van de existentie.


BoekenBoeken

Vergelijkbare berichten