|

De 7 beste boeken over de kunstenaar Jheronimus Bosch 2023

Jheronimus Bosch, geboren als Jeroen Anthonissen van Aken, was een Nederlandse kunstschilder tijdens de laatgotische en vroege noordelijke renaissanceperiodes. De kenmerkende aspecten van Jheronimus Bosch’ werken zijn de iconografie en thema’s die hij gebruikte. Hij beeldde vaak scènes uit de Bijbel uit, maar zijn interpretatie van deze scènes was vaak onconventioneel en sterk symbolisch . Zo bevatte zijn werken vaak fantastische wezens, zoals demonen en monsters, die werden gebruikt om morele en religieuze ideeën weer te geven.

Meer over het leven en het werk van Jheronimus Bosch vind je in de boeken die ik geselecteerd heb voor deze pagina. Naast een boekomschrijving, heb ik ook een link van Bol.com geplaatst. De link geeft veel extra informatie over het boek waaronder de waardering en de recensies van de lezers. Via de link kun je het boek eenvoudig en snel bestellen.

BoekenBoeken

Jheronimus Bosch

In ‘Jheronimus Bosch’ beschrijft Siggi Weidemann het leven van een van de invloedrijkste schilders uit de Nederlandse schilderkunst. Zijn verhaal begint in Den Bosch, waar de eerste schriftelijke bewijzen dateren uit de periode dat hij meerderjarig werd. Het eindigt met welluidend klokgelui en koorzang tijdens zijn uitvaartmis in de Sint-Janskathedraal.

Bosch heeft geen brieven of aantekeningen nagelaten – er is geen enkel portret van hem bij leven, zelfs geen zelfportret. Psychologen en taalkundigen, sociologen en theologen, historici en psychiaters en andere exegeten hebben grondig onderzoek gedaan naar alle details in zijn werken om de raadselen ervan te ontsluieren: wat wil deze kunstenaar ons vertellen?

Verspreid over tien landen, achttien steden en twintig collecties overleefden een paar dozijn schilderijen en tekeningen van zijn hand een half millennium. Ze oefenen nog steeds een enorme aantrekkingskracht uit. Misschien juist wel, omdat je niet alleen moet kijken naar de beelden van deze schilder van mensen, maar ze ook moet lezen. Ze vertellen over hoop, dromen en verlangens.


Jheronimus Bosch – visioenen van een genie

Jheronimus Bosch (1450-1516) leefde en werkte in ’s Hertogenbosch waar hij raadselachtige schilderijen en tekeningen vol bizarre wezens, fantastische monsters en angstaanjagende nachtmerries schiep. Hij schilderde ook gedetailleerde landschappen. Zijn inspiratie vond hij in fundamentele morele begrippen: bekoring, zonde en oordeel. Dit prachtige boek verschijnt naar aanleiding van de grootste tentoonstelling die ooit aan zijn werk werd gewijd.

Hiervoor werd belangrijk nieuw onderzoek verricht over de 25 schilderijen en 20 tekeningen die van hem bekend zijn. In de zes secties van het boek komt de hele carrière van de kunstenaar aan bod. Het behandelt op gedetailleerde wijze thema’s als Bosch’ Peregrinatio Vitae, Bosch en het leven van Christus, zijn rol als ontwerper van prenten, zijn schilderijen van heiligen, en de Tuin der Lusten. Het boek is prachtig geïllustreerd met nieuwe foto’s, gemaakt in opdracht van het Bosch Research and Conservation Project Team.


Jheronimus Bosch. Het Complete Werk

Dit omvangrijke boek, uitgegeven bijna 500 jaar na Bosch’ dood, bevat een overzicht van het complete werk van de kunstenaar, met foto’s van onlangs gerestaureerde schilderijen. Ontdek de verbeelde uitvindingen van Bosch in prachtige reproducties met uitgebreide details. kunsthistoricus en Bosch-expert stefan Fischer onderzoekt wat Bosch en zijn schilderijen zo enorm invloedrijk maakten.

Bosch, wiens echte naam Jheronimus van aken was, werd veel gekopieerd en nagedaan: het aantal nog bestaande werken van Bosch’ navolgers is tien keer groter dan dat van de meester zelf. vandaag de dag zijn slechts twintig schilderijen en acht tekeningen met zekerheid toegeschreven aan Bosch’ oeuvre. hij wordt nog steeds gezien als visionair, een schilder van dromen en nachtmerries en de schilder bij uitstek van de hel en demonen.


Opdrachtgevers en vroege eigenaren van het werk van Jheronimus Bosch

Jheronimus Bosch was ook in zijn eigen tijd een gevierd schilder. De opdrachtgevers en eigenaren van zijn schilderijen maakten deel uit van de sociale en culturele elite van de laat-vijftiende- en zestiende-eeuwse maatschappij. Sommigen van hen lieten zich door Bosch portretteren op de werken die zij bij hem bestelden; van anderen weten we alleen dat zij geïnteresseerd waren in zijn kunst.

Het is opvallend dat veel van de liefhebbers van Bosch’ kunstwerken op de een of andere wijze met elkaar in contact stonden. Wie waren deze personen en hoe verhielden zij zich tot elkaar? En hoe kwamen zij in contact met de schilder Bosch en zijn werk? Dit onderzoek presenteert een overzicht van dit invloedrijke gezelschap van burgers, clerici en edelen, dat een aanzienlijke bijdrage leverde aan de verspreiding van de faam van Jheronimus Bosch en zijn werk in Europa.


Jheronimus Bosch, Verlossing Van De Wereld

Jeroen van Aken, alias Jheronimus Bosch (’s-Hertogenbosch, ca. 1450-1516) bekleedt in de Europese kunst van zijn tijd een uitzonderlijke plaats. Zoals andere kunstenaars toen was hij een vakman, maar dan wel een die met zijn uitzonderlijk schilderstalent vorm gaf aan de obsessies van zijn tijd. Terwijl zijn vakgenoten vooral de godsdienstige bekommernissen van hun tijdgenoten uitbeeldden, gaf Bosch vorm aan zijn mens- en wereldbeeld. Ten dele maakte hij gebruik van oude religieuze beeldschema’s zoals het Laatste Oordeel en taferelen van heilige kluizenaars, ten dele schiep hij nieuwe profane kunst.

Bosch’ waarden- en normenstelsel is eigen aan de stedelijke burgerij van zijn tijd. Zoals zijn standgenoten zetten Bosch zich sterk af tegen het volk en zijn cultuur. Niettemin nam de kunstenaar heel wat volkse stijlmiddelen en onderworpen uit mythe en folklore over. Bosch’ kunst onthult hoe de laatmiddeleeuwse/vroegmoderne burgercultuur gestalte kreeg doorheen een ideologische en artistieke strijd. Andere sporen van deze wisselwerking bleven bewaar, maar Bosch alleen wist zijn overtuiging op geniale wijze te verbeelden.

Heel zijn werk behandelt existentiële onderwerpen: de menselijke impuls tot het kwaad, de mogelijkheid tot redding. De stoffelijke wereld neigt naar het boze; welke kans op verlossing kunnen we verhopen?

Ook de hedendaagse mens voelt zich aangesproken door de ruimte die Bosch schonk aan artistieke vrijheid, aan de duistere impulsen van een ongebreidelde verbeelding.


Jheronimus Bosch Alle Schilderijen

Jheronimus Bosch. Dit boek presenteert het volledig geschilderde en getekende oeuvre van Jheronimus Bosch in een cultuurhistorisch context. Jos Koldeweij schetst een levendig beeld van de stadscultuur in de laatmiddeleeuwse stad ‘s-Hertogenbosch, de stad waar Bosch zijn leven lang woonde en werkte. Paul VandenBroeck gaat uitvoerig in op Bosch’ wereldbeschouwing.


Jheronimus Bosch

Vijfhonderd jaar na de dood van de kunstenaar verschijnt de nieuwe en definitieve catalogus van al zijn bewaard gebleven schilderijen en tekeningen, samengesteld door leden van het Bosch Research and Conservation Project.

Zes jaar wetenschappelijk onderzoek over zijn leven en over de iconografie, de technieken, de pedigree en de bewaringsgeschiedenis van zijn schilderijen resulteren in een nieuwe definitie van zijn genie en meesterschap. De recentste gegevens over de afzonderlijke werken zijn in het boek verwerkt, samen met nieuwe foto’s.

De ongelooflijke creativiteit van deze laatmiddeleeuwse kunstenaar die in ontelbare details tot uiting komt, wordt hier voor het eerst uitvoerig toegelicht. Er wordt speciale aandacht besteed aan Bosch als inventor, als geraffineerd tekenaar en als vrijmoedig schilder, die rond 1500 door zijn vernieuwende werkwijze de spelregels van de schilderkunst veranderd heeft.

Auteurs: Bosch Research and Conservation Project: Matthijs Ilsink, Jos Koldeweij, Ron Spronk, Luuk Hoogstede, Robert G. Erdmann, Rik Klein Gotink, Hanneke Nap, Daan Veldhuizen


BoekenBoeken

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *