| |

De 5 beste boeken om Surinaams (Sranan / Sranantongo) te leren 2024

Sranantongo, afgekort Sranan, of Surinaams is een creoolse taal dat voornamelijk wordt gesproken in Suriname. Ook in Nederland wordt deze taal onder Suriname gesproken en in andere landen waar de Suriname gevestigd zijn. Sranantongo is de tweede meest gesproken taal na het Nederlands in Suriname.

Oorspronkelijk was het Sranan een contact taal tussen de slaven en onderling en spraken het met de planters. Tegenwoordig wordt door alle bevolkingsgroepen van Suriname Sranantongo gesproken. Ondanks dat de taal maar beperkt te gesproken wordt zeker als je het vergelijkt met Engels, Frans, Spaans en andere talen kan het handig zijn om een woordje Sranan te spreken.

Om Sranan te leren spreken kun je gebruik maken van boeken / cursussen die je hier bij kunnen helpen. Zo kun je in je eigen tempo Sranantongo leren. Voor deze pagina heb ik de beste boeken geselecteerd die je kunnen helpen bij het leren van de Sranantongo taal.

Sranantongo – Surinaams voor reizigers en thuisblijvers

Hoe groet je je mooie buurvrouw op een gepaste manier in het Sranan? Wat betekent het als iemand je vriendje noemt? Hoe is de taal ontstaan? Hoe spreek je het uit en welke zijn de basisregels van de grammatica?

Geen vragen meer om je zorgen over te maken. Met deze taalgids, compleet met miniwoorden­boek Surinaams-Nederlands/ Nederlands-Surinaams, kun je je hier en ginder voortaan uitstekend redden.

In het inleidende gedeelte is het Sranantongo in historisch perspectief geplaatst, zodat men meer kan leren over het ontstaan van deze prachtige taal. Er wordt tevens de nodige aandacht besteed aan de uitspraak en de grammatica om er zeker van te zijn dat het Sranan goed wordt geleerd.

In de loop der jaren is de taalgids vernieuwd, verbeterd en verrijkt met talrijke woorden en voorbeeldzinnen uit het leven van alledag. Ook politiek en economie hebben een plek veroverd in het boek. Tevens zijn odo’s en idiomen en zelfs wat Sranan oefeningen opgenomen.

Over de auteur(s):
Michaël Ietswaart (1964) is notarieel jurist die liever met zijn voeten in de rivier zit dan onder zijn bureau. Freelance journalist Vinije Haabo (1971) is een afstammeling van de marrons die vaker achter zijn schrijftafel zit dan in zijn korjaal.


Surinaams woordenboek, Sranantongo

Max Sordam presenteert een replica van zijn eerste taalkundig samengesteld Sranantongo leer/woordenboek (1985) nieuwe spelling. Dit boek is opgedeeld in 320 bladzijden, waarvan in het eerste deel, behalve de uitspraak van de 20 alfabetische letters, ook de klanken, de spelling, de grammatica en de eenduidige schrijfwijze van de nieuwe spelling worden behandeld. Dit op basis van de gemaakte afspraken die haarfijn zijn beschreven en opgenomen in de overheidsresolutie (1986) voor de nieuwe spelling. Met dit boek als studiemateriaal, is het mogelijk om zelfstadig het Sranantongo te bestuderen.

In het overige deel zijn zoveel mogelijk woorden opgenomen voor het naslag werk. Gesneden koek voor autodidacten (Zelfstudie). Je hebt dan geen docenten nodig, met andere woorden, “wie het taalkundig systeem enigszins kent, kan met die kennis uit de eerste zeventig pagina’s van dit boek, anderen zelf bijscholen en/of onderwijzen. Zo erkennen, ondersteunen en helpen wij elkaar, we stappen dan uit de prehistorische tijd.


Mijn eerste woordjes in het Sranan – Deel 1 – Sranantongo leren

Sranantongo leren? Dit kan heel eenvoudig met ‘Mijn Eerste Woordjes In Het Sranan’. Leer één van de talen uit Suriname aan door middel van plaatjes, woorden en zinnen.

Sranantongo is een lingua franca, een taal die als gemeenschappelijk communicatiemiddel wordt gebruikt tussen mensen met verschillende moedertalen.

Ook deel 2 is leverbaar.


Prisma woordenboek Sranantongo

Het Sranantongo is een creolentaal, die gesproken wordt in Suriname. Ook in Nederland praten Surinamers onderling vaak in het Sranantongo. Het wordt in Suriname als contacttaal gebruikt door alle bevolkingsgroepen. Er zijn zo’n 400.000 mensen die deze taal kunnen spreken.

Dit woordenboek bevat de delen Sranantongo-Nederlands en Nederlands-Sranantongo. Daarnaast bevat het boek een beschrijving van de grammatica van het Sranantongo en een overzicht van de meest gebruikte odo’s. Odo’s zijn volkswijsheden, waarvan de betekenis vaak afhangt van de context. Enige kennis van odo’s is nodig om een gesprek te kunnen volgen.

Dit woordenboek is samengesteld door Gracia Blanker en Jaap Dubbeldam. Bij de samenstelling hebben zij een groot aantal Sranantongosprekers intensief geraadpleegd. Zo is een uniek woordenboek met een geheel eigen, exotisch karakter ontstaan, waaruit een grote liefde spreekt voor het Sranantongo. Een must voor iedereen die belangstelling heeft voor Suriname en de Surinaamse taal.


Cursus Sranantongo

In een contactsituatie op de werkvloer vindt er een mix plaats tussen alle 3 onderdelen die uitmondt in een groepsopdracht. Aan het eind van de cursus wordt de cursist uitgedaagd tot het maken van een interview met een Sranantongo spreker. Hierbij komen veel vaardigheden (schrijf-, spreek-, luister- lees-, en vertaalvaardigheid) bijeen.

In het algemeen wordt ruim aandacht besteed aan de verschillende variëteiten van Sranantongo, alsmede context (historisch, sociaal, pragmatisch, mystiek).

Boek 1 gaat hand in hand met cd 1, boek 2 gaat gepaard met cd 2, en boek 3 houdt verband met cd 3.
Deel 1 gaat over gedichten, toepasselijke uitdrukkingen, en populaire liederen. Centraal staat de vrouw: als geliefde, moeder en het land Suriname (mama Sranan).De liederen zijn niet vertaald. In de cursus worden enkele liederen geanalyseerd qua boodschap, grammatica (voornaamwoorden, werkwoorden, synoniemen, …).

Deel 2 is een lijvig boekwerk grammatica, waarbij verschillende onderdelen aan de orde komen. In principe is dit achtergrondmateriaal.

Deel 3 dient om de spreekvaardigheid echt te trekken. Hierin zijn voornamelijk dialogen opgenomen, waarbij de sociale rollen ook echt gespeeld worden in de cursus. Gelet wordt hierbij op de confrontatie tussen spreek- en schrijfvaardigheid, als ook de intonatie.


Vergelijkbare berichten