|

De top 7 van de beste boeken over Woke 2024

De term “woke” heeft zijn wortels in het Afrikaans-Amerikaans Engels en is een variant van het voltooid deelwoord van het Engelse werkwoord “to wake (up)”. Woke werd voor het eerst gebruikt in een songtekst van Huddie Ledbetter in de jaren dertig, waar het betekende wakker en alert te zijn. In de loop van de tijd is de term geëvolueerd en omvat hij een breder begrip van sociaal en politiek bewustzijn.

Tegenwoordig verwijst Woke over het algemeen naar een verhoogd bewustzijn van sociale en politieke kwesties, vooral die welke verband houden met systemische onderdrukking en gemarginaliseerde gemeenschappen. Woke betekent het erkennen van en actief werken aan het ontmantelen van onderdrukkingssystemen, zoals racisme, seksisme en homofobie, en het streven naar sociale rechtvaardigheid en gelijkheid.

Voor deze pagina heb ik de 7 beste Nederlandstalige boeken over Woke voor je op een rij gezet. Om je een goed beeld te kunnen geven van de boeken, heb ik naast een boekomschrijving ook een link van Bol.com geplaatst. De link geeft veel extra informatie over het boek waaronder de waardering en de recensies van de lezers. Via de link kun je het boek over Woke eenvoudig en snel bestellen.

Woke theater

Een cultuurkritisch boek over de impact van het woke-denken op het publieke debat in Nederland.

Filosoof Cees Zweistra neemt ons mee in de woelige wereld van het wokedenken. Zijn stelling is dat de felle tegenstand tegen woke even problematisch is als woke zelf. Sterker nog, beide richtingen lijken sterk op elkaar. Zowel woke als antiwoke zoeken naar ongebreidelde vrijheid voor zichzelf. En dat is problematisch. Want woke en antiwoke houden het publieke podium bezet, waardoor veel belangrijke problemen aan onze aandacht ontglippen.

Een fascinerend boek over een ideologische titanenstrijd die het aanzien van Nederland steeds meer bepaalt.


Over Woke

— Bart De Wever fileert hot topic — Van postmodernisme tot wokisme: alle achtergronden — Strijdend pamflet tegen een groeiende tendens “Dit pamflet kant zich tegen de zelfvernietigingsoorlog die een flink deel van de intellectuele elite voert tegen de moderne, westerse samenleving.” Woke startte vanuit een drang naar non-discriminatie, maar bereikt intussen het omgekeerde.

Woke houdt de westerse mens een spiegel voor van zijn eigen slechtheid. We worden moreel gedwongen tot schaamte. De samenleving bestaat dan alleen nog uit slachtoffers en daders, waarbij die laatsten wordt aangemaand het boetekleed aan te trekken en onvrij te zijn in woord en gedachte. Vooral in de academische wereld is het wokisme zeer intens aanwezig en wordt vrijheid bedreigd.

Bart De Wever pleit voor samenhang, vooruitgangsdenken, vrijheid en verknochtheid aan de waarden van de verlichting, zonder schuld en boete over wie wij, gemeenschap van Vlamingen, zijn en waren.


Links is niet woke

Links ≠ woke is een vlammend en urgent boek.

De Amerikaanse filosoof Susan Neiman, die als tiener sterk beïnvloed werd door de Burgerrechtenbeweging van Martin Luther King, behoort tot de meest geëngageerde denkers ter wereld. In dit boek roept zij mensen met progressieve idealen op om elkaar niet te bestrijden, maar samen op te komen voor gemeenschappelijke universele waarden, ongeacht verschillen in afkomst, gender en etniciteit. Zonder deze waarden zal de huidige woke-generatie haar eigen doelen ondermijnen en onbedoeld naar rechts afglijden. Op de lange termijn lopen we dan het risico te worden wat we verachten.

Neiman wijst op de invloed van twee titanen van het twintigste-eeuwse denken, Michel Foucault en Carl Schmitt, die het sociale leven voorstelden als een eeuwige strijd van ‘wij’ tegen ‘zij’. Wie zich laat leiden door dit polariserende gedachtegoed, is bezig met een stammenstrijd waar niemand beter van wordt. Het is hoog tijd dat we weer gaan nadenken.


Van waarheid tot woke

‘Woke’ is een term die wordt gebruikt om iemands bewustzijn van onderdrukking en ongelijkheid aan te duiden vooral met betrekking tot raciale minderheden en lgbtq-personen. In dit boek gaat Rob Mutsaerts de strijd aan met dit woke-evangelie, omdat het elke objectieve waarheid ontkent, contraire meningen niet tolereert en een coherent leven uitsluit.

We zijn terechtgekomen in een cultuur van censuur waarin mensen doodsbang zijn om hun mening te geven. Zaken die tot voor kort als normaal en vanzelfsprekend werden aangenomen, worden nu aangevallen. Het bestaan van objectieve waarheid wordt ontkend en inmiddels worden ook wetenschappers gecanceld.

Bestaat er zoiets als objectieve waarheid? Hoe denken klassieke en moderne filosofen hierover? En wat heeft God hier mee te maken? Een ding is duidelijk: een wereldbeschouwing die zich zo verwijdert van de realiteit heeft verwoestende gevolgen.

Mutsaerts kritiseert ook processen binnen de kerk zoals de synodaliteit, die hevig door woke is geïnfecteerd. Mutsaerts maakt zich in dit boek sterk voor de waarheid van alle eeuwen, die we al even lang hartstochtelijk zoeken, vinden en aanbidden.

Rob Mutsaerts (1958) groeide op als jongste in een warm katholiek gezin met vijf kinderen, waarvan de jongste twee priester werden. Na zijn studie Nederlands Recht aan de Universiteit te Tilburg volgde hij de priesteropleiding aan het seminarie van het bisdom Den Bosch. In 1993 werd hij tot priester gewijd en in 2010 tot bisschop. Zijn wapenspreuk is Veritas Vos Liberabit (De waarheid zal u vrijmaken). Mutsaerts is hulpbisschop van het bisdom Den Bosch en tevens werkzaam in de parochie St. Jozef te Oisterwijk. Hij is leider van een jeugdelftal van rksv Heez


Het spook van Woke

Woke is de verzamelnaam voor identiteitspolitiek, politiek correct denken, diversiteitsbeleid, cancel culture, westerse zelfhaat, dekolonisatie-obsessie, gender en aanverwante zaken. Onder het mom van gelijkheid en diversiteit brengen woke opvattingen de vrijheid van meningsuiting in gevaar.

Door woke versmalt het speelveld van toegestane meningen, waardoor de mogelijkheid van debat afneemt. Daardoor ondermijnt woke onze democratische en open samenleving. Het spook van woke van filosoof Floris van den Berg bekritiseert de toenemende uitwassen van woke. Hij stelt daar humanisme, mensenrechten, liberale democratie en bovenal vrijheid van meningsuiting voor in de plaats.

Het spook van woke roept op tot kritisch denken en geeft handvatten hoe je dit in de praktijk kunt doen. De auteur publiceerde eerder Wokabulary. Kritisch wokewoordenboek.


Wie wat woke?

‘Woke’ betekent zoveel als een verscherpt gevoel voor onrechtvaardigheid. Na Black Lives Matter, #MeToo, de klimaatzaak, het zwartepietendebat, de dekolonisatie van de witte westerse mentaliteit en de kritiek op heteronormativiteit vanuit de lgbtqia+-gemeenschap kun je er niet naast kijken.

Films, boeken, auteurs, artiesten en zangers worden gecanceld of voorzien van een waarschuwing. Literaire canons gaan op de schop, de geschiedenis wordt herschreven en de taal gezuiverd. Universiteiten, gezaghebbende media en bedrijven zijn als de dood voor een misstap.

Wie wat woke? geeft duiding en analyse bij hoe we vandaag naar (on)rechtvaardigheid kijken. Waar komt de wokecultuur eigenlijk vandaan? Wat is de waarde van deze beweging? Zuivert zij de geesten of gooit ze al cancelend en klagend het kind met het badwater weg? De meningen over woke lopen sterk uiteen. Niet verwonderlijk, want de wokebeweging zit vol paradoxen. Zij bekritiseert hokjesdenken, maar loopt achter vlaggen, zij relativeert de waarheid, maar slaat een dogmatische toon aan. Zij voert complexe termen in, maar uit zich het liefst in simpele slogans en hashtags. Ze houdt van diversiteit, maar verkettert afwijkende meningen.

Walter Weyns doceert sociologie en cultuurkritiek aan de Universiteit Antwerpen. Hij is zeer vertrouwd met de kritische en postmoderne stromingen binnen de sociale wetenschappen. Hij publiceerde onder andere Marx begrijpen (2018), Van mensen en dingen (2017), Klassieke sociologen en hun erfenis (2013), Het geval Canetti (2008), Het tijdperk van de maatschappij (2004) en De sociologie van Jürgen Habermas (1990).


Zwijg!

Is ‘woke’ progressief? Of is het een middeleeuwse meute op heksenjacht? In dit boek deconstrueert Boonefaes het fenomeen ‘woke’.

‘Zwartrijden’ mag niet meer in Brussel. Niet meer enkel de daad, maar het woord. Lufthansa verwelkomt u niet langer aan boord met ‘dames en heren’, want dat is niet meer gepast. En moeten we nu ‘die’ zeggen in plaats van ‘hij’ of ‘zij’? Waar komt die hypersensitiviteit vandaan? Vanwaar komt die obsessie met ras, gender en afkomst? Waarom nu?

Onze instellingen en media zijn doordrongen van ‘woke’ ideologie, ook al verzetten een groeiend aantal commentatoren en intellectuelen zich keihard. Is ‘woke’ progressief? Of is het een middeleeuwse meute op heksenjacht, zoals Rowan Atkinson hen noemt? Academici – al dan niet gecanceld – noemen ‘woke’ steed vaker een cultus, een ideologische kanker zelfs, die onze burgermaatschappij vernielt, onze instellingen uitteert en onze cognitieve vrijheid wil afnemen.

Zoals in elke cultus begrijpen enkel de leiders het echte doel, en worden de volgelingen verleid met een zorgvuldig geconstrueerde fictie. In dit boek doorprikt Boonefaes die fictie en deconstrueert hij het fenomeen ‘woke’.


Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *