|

De top 5 van de beste boeken om de Friese taal te leren 2024

Fries is een officiële taal. de taal behoort tot de West-Germaanse tak van de Germaanse talen en is verwant aan het Engels en het Nederlands. Meer dan de helft van de Friese bevolking (mensen woonachtig in Friesland) spreekt de Friese taal. Voor veel Nederlanders buiten de Friese provincie kan het lastig zijn om de taal te verstaan en alle woorden te begrijpen.

Ook buiten de provincie wordt er wel Fries gesproken maar dit zijn in de meeste gevallen wel mensen die afkomstig zijn uit Friesland, maar elders wonen / werken en toch Fries spreken met elkaar of in het algemeen.

Fries leren kan best lastig zijn, maar gelukkig zijn er vele boeken die je kunnen helpen bij het Fries leren verstaan en spreken. Op deze pagina vind je een top 5 van de beste boeken om Fries te leren spreken.

Om je een goed beeld te geven van de boeken, heb ik naast een boekomschrijving ook een link van Bol.com geplaatst. De link geeft veel extra informatie over het boek, waaronder de waardering en de recensies van de lezers. Via de link kun je het boek eenvoudig en snel bestellen. Een goed alternatief voor Bol.com is Bookspot.nl

BoekenBoeken

Leer het jezelf Fries Learn Frisian

Het ‘Leer het jezelf’ Fries boek behandelt alle belangrijke aspecten van de Friese taal die jij moet weten om snel de taal te begrijpen en te gebruiken. Wij hebben alle onnodige dingen weggelaten en de focus gelegd op de kern van de Friese taal. De zinnen, ‘de voorbeelden’ die gebruikt worden in dit boek zijn uitspraken die je normalerwijze ook zou gebruiken in het Fries.

Het boek heeft veel oefeningen en is verbonden aan een online pagina met ontzettend veel spraakopnames. De instructies in dit boek zijn in simpel basis Nederlands, om het leerproces gemakkelijk en fijn te laten verlopen. Ook maakt dit het boek toegankelijk voor jonge mensen of voor mensen die toevallig ook het Nederlands leren. www.learnfrisian.com


De kleine Fries voor Dummies

‘De kleine Fries voor Dummies’ is de toegankelijke en praktische kennismaking met het Fries, de bekendste officiële minderheidstaal van Nederland. Je leert de taal in alledaagse situaties toe te passen, zoals bij het kennismaken en op vakantie, maar ook bij sport en ontspanning, winkelen, eten en drinken, wonen en werken en in noodsituaties. Het boekje besluit met tien bekende Friese zegswijzen.

Janneke Spoelstra is eigenaar van Vertaalbureau It Oerset in Alde Leie, in het noorden van de provincie Fryslân. Bovendien is ze werkzaam als onderzoeksassistent bij de Fryske Akademy in Leeuwarden.

Wat & Hoe taalgids Fries

Wat & Hoe Taalgids Fries is het beste hulpmiddel om deze taal onder de knie te krijgen. Met ruim 4.000 woorden en zinnen kom je altijd uit je woorden. Vlot de rekening vragen? Een gesprekje aanknopen? Met deze taalgids lukt het allemaal. Ook kun je met deze gids eigen zinnen maken met behulp van de woordenlijst achterin. In veel hoofdstukken is een alfabetische lijst van termen opgenomen inclusief duidelijke aanwijzingen voor uitspraak. Bovendien kun je deze gids ook gebruiken als een eerste hulpmiddel bij het leren van de taal.

De Wat & Hoe Taalgidsen zijn al meer dan 75 jaar verkrijgbaar en staan bekend om hun kwaliteit en volledigheid. De Taalgidsen worden uitgegeven in samenwerking met Van Dale.

Prisma pocketwoordenboek Fries

Nieuwe editie van het Fries woordenboek — Nije edysje fan it Frysk wurdboek

Die andere officiële landstaal – met ruim een half miljoen sprekers, verplicht (en met liefde) onderwezen op de Friese scholen – verdient een betrouwbaar woordenboek. Deze Prisma behoort daarom tot de standaarduitrusting van de Friese jeugd en van iedereen die veel met Fries te maken heeft.

In deze nieuwe editie zijn de meest recente officiële spellingswijzigingen doorgevoerd en zijn alle trefwoorden aangepast aan de Foarkarswurdlist (voorkeurswoordenlijst) van het Fries, zoals te vinden op www.taalweb.frl, ontwikkeld door de Fryske Akademy

Dy oare offisjele lânstaal – mei in heal miljoen sprekkers, ferplicht (en mei leafde) ûnderwiisd op ’e Fryske skoallen – fertsjinnet in betrouber wurdboek. Dizze Prisma heart dêrom ta de standerttarissing fan ’e Fryske jongerein en fan elkenien dy’t in soad mei it Frysk te meitsjen hat.

Yn dizze nije edysje binne de meast resinte offisjele staveringswizigingen trochfierd en binne alle trefwurden oanpast oan ’e Foarkarswurdlist fan it Frysk, lykas te finen op www.taalweb.frl, ûntwikkele troch de Fryske Akademy.

  • Fries-Nederlands en Nederlands-Fries in één band
  • Handzaam en toegankelijk voor gebruik op school en in het dagelijks leven
  • Sluit aan bij leermethoden Fries die op scholen worden gebruikt
  • Samengesteld en bijgewerkt door experts in de Friese taal
  • Frysk-Nederlânsk en Nederlânsk-Frysk yn ien bân
  • Hânsum en tagonklik foar gebrûk op skoalle en yn it deistich libben
  • Slút oan by learmetoaden Frysk dy’t op skoallen brûkt wurde
  • Gearstald en bywurke troch eksperts yn ’e Fryske taal

Basisgrammatica Fries

Met dit boek kun je op een prettige en effectieve manier de grammaticaregels van het Fries leren of ophalen. In de Basisgrammatica Fries worden deze regels overzichtelijk en in begrijpelijke taal uitgelegd. Op de linkerpagina staat steeds de uitleg van een stukje grammatica en op de rechterpagina staan verhelderende oefeningen over dat stukje grammatica. Zo kun je direct controleren of je alles goed hebt begrepen. De antwoorden bij de oefeningen staan achterin.

Door de systematische opzet en het uitgebreide register is deze basisgrammatica niet alleen zeer geschikt om de grammaticaregels van het Fries te leren of weer op te halen, maar ook als naslagwerk. In deze Basisgrammatica Fries vind je bovendien een inleiding met daarin een beschrijving van de geschiedenis van de Friese taal en de huidige situatie van het Fries in Nederland.

Jan Popkema is frisist en neerlandicus. Hij was o.a. docent Nederlands havo-vwo, lexicograaf bij de Fryske Akademy en hoofd van de lerarenopleiding Fries en Nederlands in Leeuwarden.


BoekenBoeken

Vergelijkbare berichten