|

De top 7 van de beste boeken over gebarentaal 2024

Een gebarentaal is een visueel-manuele taal, waarin begrippen en handelingen door middel van gebaren worden weergegeven. Gebaren taal is een natuurlijke taal met een eigen lexicon en grammatica. Je zou verwachten dat gebarentaal een universele taal is, maar elk land heeft zijn eigen gebarentaal, maar er zijn vaak wel veel overeenkomsten.

Voor deze pagina heb ik de 7 beste boeken over gebarentaal voor je op een rij gezet. Om een je een goed te geven van de boeken over gebarentaal heb ik naast een boekomschrijving ook een link van Bol.com geplaatst. De link geeft veel extra informatie en via de link kun je het boek eenvoudig en snel bestellen.

BoekenBoeken

Van Dale Basiswoordenboek Nederlandse Gebarentaal

Zeg het met een gebaar!

Ruim 3.000 illustraties van gestandaardiseerde basisgebaren uit de Nederlandse Gebarentaal met voorbeeldzinnen en grammaticale informatie.

Dit is het eerste uitgebreide standaardgebarenwoordenboek. Onmisbaar voor iedereen die de Nederlandse Gebarentaal (NGT) gebruikt: dove en slechthorende volwassenen, studenten, docenten en tolken NGT, ouders van dove kinderen en professionals. Gebarentalen zijn niet universeel, elke dovengemeenschap kent zijn eigen taal.

Zoals elke taal kent de Nederlandse Gebarentaal variatie. Sinds 1999 is er gewerkt aan de standaardisatie van de NGT. Onderzoek naar de gebarentaal zoals die zich in Nederland in de afgelopen 150 jaar ontwikkeld heeft, vormde de basis voor dit Van Dale Basiswoordenboek Nederlandse Gebarentaal. Er verscheen niet eerder in boekvorm een zo uitgebreid woordenboek met gestandaardiseerde gebaren voor volwassenen.

Het Van Dale Basiswoordenboek Nederlandse Gebarentaal is samengesteld onder hoofdredactie van Trude Schermer en Corline Koolhof, beiden verbonden aan het Nederlands Gebarencentrum.

  • Vertaalindex met Nederlandse trefwoorden
  • Bijlage met illustraties van topografische naamgebaren en gebaren voor getallen
  • Uitgebreide inleiding met informatie over de Nederlandse Gebarentaal en een beknopte grammatica
  • Samenstelling: het Nederlands Gebarencentrum (www.gebarencentrum.nl)
  • Films van de nieuwste gebaren zijn te vinden op www.gebarencentrum.nl
  • Inhoud: 3.000 illustraties van standaardgebaren
  • Bladzijden: 560 (gebonden, harde kaft)

Gebarentaal

Het menselijk taalvermogen is vindingrijk en uiterst flexibel. Doven over de hele wereld leveren daar het levende bewijs van. Wanneer taal niet via het gewone kanaal kan (geluid, je oren), dan wordt er een ander gebruikt: gebaren en gezichtsuitdrukkingen, en je ogen. Overal waar doven bij elkaar wonen ontstaat een gebarentaal.
Mede aan de hand van talloze duidelijke en aantrekkelijke gebarentekeningen en andere illustraties wordt in dit boek een beeld gegeven van de manier waarop doven met elkaar praten. Is met volle handen gebaren net zo onbeleefd als met volle mond praten? Deze blik op de dovenwereld is tegelijk een verrassend venster op het hele fenomeen taal.


Handalfabet van doven

Van oudsher bestaan er verschillende handalfabetten. Dit boek geeft een historisch overzicht van het handalfabet in Nederland. Het alfabet is overzichtelijk afgebeeld in foto’s en tekeningen. Het is voorzien van duidelijke beschrijvingen en spellingsvoorbeelden. Tevens zijn voorbeelden opgenomen van buitenlandse handalfabetten en mogelijkheden van alfabetten voor doof-blinden. Het is bestemd voor mensen die direct of indirect met doven te maken hebben en plezier hebben in visuele taal.


Basisgebarenwoordenboek

In zijn talrijke ontmoetingen met horenden die contact zoeken met doven enerzijds, en de behoefte die hij bij heel wat doven aanvoelt om ook religieuze gebaren te leren, is bij Maurice Buyens de idee voor dit basisgebarenboek langzaam gerijpt.

Vanuit zijn jarenlange ervaring als doventolk en zijn leven met en bij de doven is hij samen met twee werkgroepen van doven en de hulp van de geestelijke begeleider, E.H. Gino Grenson, deze uitdaging aangegaan. Voor de basiswoordenschat hebben ze zich gesteund op het gebarenboek: “Woord en Gebaar, 1200 dovengebaren”, dat voor het eerst in 1983 werd uitgegeven en waarvan hij zelf de motor was.

Deze nieuwe, aangevulde, woordenlijst telt ongeveer 1600 woorden, is tweetalig opgemaakt en geïllustreerd met handgetekende gebaren. De Engelse vertaling is in eerste instantie bedoeld om de dovengemeenschappen in ontwikkelingslanden een helpende hand te reiken.

Het boek bevat ook een aantal artikels die meer uitleg geven over Gebarentaal en over het gebruik van de lichaamtaal met tips voor tolken. Ook zijn de gebaren van de vaste gebeden van de H. Mis hier volledig in opgenomen, naast een aantal religieuze liederen.


Gebarentaal redt!

Een ontroerend verhaal over vriendschap en de Nederlandse Gebarentaal. Noah is blij dat hij leert duiken, samen met zijn nieuwe vrienden. Adam heeft nog nooit de Nederlandse Gebarentaal gezien en hij wil dit graag leren. Gelukkig, want gebaren worden zijn redding tijdens het duiken! Wie heeft het hem geleerd? Misschien wordt de Nederlandse Gebarentaal ook jouw redding?


Gebarentaal zegt alles

In een emancipatiebeweging ijveren gebarentalige doven wereldwijd steeds vaker voor een gelijkberechtiging: voor het gebruik van gebarentaal in verschillende levenssferen, een gelijkwaardige positie in de maatschappij, en de mogelijkheid om hun potentieel te ontwikkelen. Gebarentalen worden erkend, zijn meer aanwezig in de media, en ook meer niet-dove mensen leren en gebruiken gebarentaal. Een ‘waardige samenleving’ kan opteren voor deze weg in onderwijs, in de opvoeding, in cultuur, in media, en in het openbare leven, als alternatief voor uitsluiting en uitzondering.

De bijdragen in dit boek van auteurs uit Vlaanderen, Nederland en Zweden verkennen dit alternatief vanuit verschillende disciplines zoals antropologie, fi losofi e, sociolinguïstiek en mensenrechten, en belichten gebarentaal en diversiteit vanuit verschillende invalshoeken zoals de emancipatie van dovengemeenschappen, dovencultuur en erfgoed, gebarentaalerkenning, quality of life, en meertalig onderwijs. Het boek wil het maatschappelijke debat rond gebarentaal, diversiteit en meertaligheid stimuleren en het beleid bewegen tot reëel emanciperende maatregelen. Een documentaire rond levensverhalen en de levenswijsheid in de Vlaamse dovengemeenschap illustreert het geheel en zit bij het boek ingesloten.

GOEDELE DE CLERCK is als postdoctoraal onderzoeker van het FWO-Vlaanderen verbonden aan de UGent en werkt als senior research fellow aan het International Institute for Sign Languages and Deaf Studies aan de University of Central Lancashire, United Kingdom. Haar doctoraatsverdediging aan de UGent in 2009 was de eerste doctoraatsverdediging in gebarentaal in ons land, en een mijlpaal voor de Vlaamse dovengemeenschap die hiermee ook de eerste doctor in haar midden had.

RIK PINXTEN is gewoon hoogleraar in antropologie en religiestudie aan de UGent. Hij doet onderzoek naar denken en religie bij andere culturen (Navajo Indianen USA, migranten in Europa) en naar de fi losofi sche gronden van sociaalwetenschappelijk onderzoek. Hij publiceerde een twintigtal boeken en tientallen artikels in het Nederlands, Engels, Frans en Spaans.


Gebarenwoordenboek

Gebarenwoordenboek is een boek van Garant Uitgevers


BoekenBoeken

Vergelijkbare berichten