|

De top 5 van de beste boeken om Papiaments te leren 2024

Wil jij Papiaments leren? Of ben jij geïnteresseerd in deze bijzondere taal dan zit je op de goede pagina. Op deze pagina bied in de 5 beste boeken en cursussen voor beginners aan die Papiaments wil leren.

Papiaments is afgeleid van het Portugees Papear dat babbelen betekent. Wereldwijd wordt er door ongeveer 250.000 mensen Papiaments geschreven. Het Papiaments is de moedertaal van het grootste deel van de bevolking op de ABC-eilanden; Aruba, Bonaire en Curaçao. Papiaments is een creoolse taal met Nederlandse, Portugese en Spaanse invloeden en hoeft niet lastig te zijn om te leren.

De boeken die in geselecteerd heb voor deze pagina kunnen je helpen bij het leren van Papiaments. De boeken worden uitgebreid beschreven, naast een boek omschrijving heb ik ook een link van Bol.com toegevoegd. De link geeft veel extra informatie over het boek. Via de link kun je het boek eenvoudig bestellen.

BoekenBoeken

Basiscursus Papiaments

Basiscursus Papiaments’ is de eerste en enige op communicatie gerichte cursus Papiaments. Het leerpakket bestaat uit een cursusboek, een hulpboek en twee audio-cd’s.

Uit het cursusboek kan men in twintig lessen, zowel klassikaal als individueel het Papiaments leren. Het hulpboek geeft uitspraak- en spellingsregels, een grammaticaal overzicht, een woordenlijst en een sleutel bij de oefeningen. De teksten, vele foto’s en andere illustraties laten de lezer op een speelse manier kennis maken met verschillende aspecten van de Antilliaanse cultuur.


Papiaments – Papiamento stap voor stap

Papiaments stap voor stap is bedoeld voor beginners. Deze succesvolle methode is in 1993 ontwikkeld door Mario Dijkhoff, linguïst/taalwetenschapper en expert op gebied van Papiamento op Aruba. Naar aanleiding van zijn ruime ervaring als docent, heeft hij dit studieboek specifiek voor volwassenen ontworpen. Deze tweede druk is een nieuwe, herziene en verbeterde editie uit 2020.

Het doel van dit leerpakket is om cursisten een stevige basis mee te geven. De oefeningen in het boek zijn ontworpen om het Papiaments te leren spreken en om het gesproken Papiaments te leren begrijpen. De methode bevat 6 hoofdstukken gericht op alledaagse communicatie en bevat teksten, schrijfoefeningen, spreekoefeningen, antwoorden, uitspraak- en grammaticaregels en een uitgebreid vocabulaire.

Papiaments stap voor stap is een compleet leerpakket dat bestaat uit 2 boeken die bij elkaar horen en tegelijkertijd naast elkaar gebruikt moeten worden: Het Cursus boek en het Theorie boek.

Over de auteur

De Arubaanse Mario Dijkhoff († 2015) was linguïst. Hij was bekend in de wereld van ‘Kunst met Woorden’ en ook een professional op taalgebied. Hij hield erg veel van zijn moedertaal Papiaments en heeft naast het bekende Dikshonario / Woordenboek Papiaments-Nederlands / Nederlands-Papiaments ook andere werken uitgebracht. Een overzicht daarvan is te vinden achterin het Cursus boek. Tevens staat er ook zijn loopbaan vermeld.


Grammatica van het Papiaments

De Grammatica van het Papiaments is een op mondelinge en schriftelijke communicatie gericht praktisch handboek en naslagwerk. Hij is bedoeld voor moedertaalsprekers en voor wie op het niveau van een gevorderde geïnteresseerd is in het gebruik van het hedendaagse Papiaments: de hoogste klassen van havo en vwo, lerarenopleidingen, opleidingen voor tolken en vertalers en de universitaire opleiding Papiaments. Docenten Papiaments, vertalers en wie beroepshalve teksten in het Papiaments opstelt, zullen dit boek kunnen gebruiken als naslagwerk.

Het bevat niet alleen een gedetailleerde inhoudsopgave, maar ook een zeer uitgebreid trefwoordenregister en een alfabetische lijst van de gebruikte begrippen en termen in het Papiaments en Nederlands. Het boek vereist geen specialistische voorkennis maar sluit aan bij de grammaticale begrippen die de lezer doorgaans in het onderwijs van de moderne vreemde talen heeft geleerd. Het behandelt in de eerste plaats de vormen en hun gebruik van het hedendaagse Papiaments en de officiële “fonologische” spelling.

De uitleg is rijkelijk geïllustreerd met voorbeelden die vaak zijn ontleend aan het werk van gerespecteerde in het Papiaments schrijvende auteurs. Af en toe worden “uitstapjes” gemaakt naar de historische ontwikkeling van het Papiaments om bepaalde verschijnselen en – door sommigen bekritiseerde – ontwikkelingen in het hedendaagse Papiaments toe te lichten.


Groot woordenboek Nederlands-Papiaments


Groot Woordenboek Papiaments-Nederlands

Dit Groot Woordenboek Papiaments-Nederlands gaat uit van voornamelijk hedendaags Papiaments zoals het gesproken en geschreven wordt op Aruba, Bonaire en Cura ao. Het is gebaseerd op een groot corpus van gesproken taal en van letterkundige en niet-letterkundige teksten. Door zijn praktische en functionele opzet en vormgeving is het ook zeer geschikt voor het onderwijs van het Papiaments en Nederlands aan moedertaalsprekers van het Papiaments en voor het onderwijs van het Papiaments aan moedertaalsprekers van het Nederlands.

In dit woordenboek vindt je:

  • meer dan 30.000 trefwoorden en woordverbindingen van het Papiaments en hun vertaling of verklaring in het Nederlands
  • de spelling van Bonaire /Cura ao
  • duidelijke voorbeelden voor gebruik
  • per trefwoord aanwijzingen voor uitspraak: toonpatroon en klemtoon
  • grammaticale informatie over Papiaments (bv. woordsoort) en Nederlands (bv. de /het-woorden, meervoud, verleden tijd, voltooid deelwoord)
  • meer dan 1500 spreekwoorden, zegswijzen en vaste uitdrukkingen
  • meer dan 300 veelgebruikte afkortingen en letterwoorden

BoekenBoeken

Vergelijkbare berichten