|

De top 10 van de beste Reformatorische boeken 2024

Reformatorische christenen vormen een behoudende stroming binnen het protestantisme. Ze duiden zichzelf ook wel aan als bevindelijk-gereformeerd, wat verwijst naar hun geloofsbeleving. Reformatorische christenen wordt ook wel vaak refo´s genoemd. De refo´s zijn voornamelijk woonachtig in op Biblebelt, een strook die zich vanaf Zeeland via Zuid-Holland uitstrekt naar Gelderland en Overijssel. Ook in Urk zijn vele refo´s woonachtig.

Voor deze pagina heb ik de 10 beste reformatorische boeken voor je op een rij gezet. Om je een goed beeld te geven van de boeken heb ik naast een boekomschrijving ook een link van Bol.com geplaatst. De link geeft veel extra informatie over het boek en via de link kun je het boek ook eenvoudig bestellen.

BoekenBoeken

In Christus rechtvaardig

Rechtvaardiging door het geloof en participatie in Christus behoren tot de kern van de reformatorische identiteit. In deze studie onderzoekt de auteur de kritiek die geuit wordt op het reformatorische spreken over rechtvaardiging en unie cum Christo en gaat hij na of deze terecht is. Hij doet dit aan de hand van een analyse van vier theologen uit de reformatorische traditie en het Bijbels-theologische spreken van Paulus over deze thema’s.


Licht in de vuurtoren

‘De gereformeerde gezindte heeft veel weg van de Katwijkse vuurtoren.
Een smetteloos wit, statig monument dat vele stormen heeft getrotseerd. Het licht is echter gedoofd.

De gereformeerde gezindte staat nog altijd als een huis, maar er komt weinig terecht van het verbreiden van de Bijbelse boodschap en van het positief beïnvloeden van de samenleving. Wie wil nadenken over de plaats van reformatorische christenen in de samenleving moet beginnen bij de vraag hoe dat komt.’

In deze bundel houdt de auteur reformatorische christenen een spiegel voor met als kernvraag of zij echt licht verspreiden in de wereld.

Doelgroep: reformatorische christenen die zich willen bezinnen op hun plaats in de seculiere samenleving. Dr. H. van den Belt is bijzonder hoogleraar gereformeerde godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen vanwege de Gereformeerde Bond.


Refomeisje

In ‘Refomeisje’ kruipt Annemarie in de huid van het meisje dat ze was. Met een mengeling van verwondering en dankbaarheid kijkt ze terug naar de kerk en de omgeving waarin zij tot geloof kwam.

Het verhaal biedt een respectvolle inkijk in de refocultuur en is herkenbaar voor ‘insiders’.
Een openhartig relaas, kwetsbaar, spiegelend en warm van toon.
‘Refomeisje’ is een boek dat tot nadenken stemt en gespreksstof oplevert.

Annemarie van Heijningen-Steenbergen (1977), getrouwd en moeder van drie kinderen, is schrijfster en columnist. Ze publiceerde een jaar lang op de website van ‘Margriet’ en schrijft momenteel in ‘Visie’ en in het ‘Reformatorisch Dagblad’.


Meer Dan Een Teken

In Meer dan een teken gaat prof.dr. De Reuver in op de belofterijke betekenis van de heilige doop. Hij werkt dit thema uit aan de hand van het gedachtegoed van twee reformatoren (Maarten Luther en Johannes Calvijn),twee nadere reformatoren (Willem Teellinck en Wilhelmus a Brakel) en een negentiende-eeuwer die zich aan de Reformatie verplicht wist (Hermann Friedrich Kohlbrugge).

Deze uitgave biedt een pastorale inleiding over de doopbelofte en een beknopte handleiding voor het persoonlijke geloofsleven. Meer dan een teken is het tweede deel in een serie van hogeschool ‘de Driestar’ in samenwerking met uitgeverij Groen. De publicaties bevatten integrale of bewerkte lezingen in het kader van het door deze onderwijsinstelling belegde Studium Generale


De Onschuld Voorbij…

Wat denken en doen reformatorische meisjes? José Baars geeft een beschrijving van de bevindelijk gereformeerde cultuur tussen Staphorst en Urk van examenkandidates vmbo, havo en vwo. Zij ging met hen naar de kerk, naar school en nam deel aan activiteiten in de vrije tijd. Het resultaat is een subtiele beschrijving van de reformatorische leefwijze en een veelkleurige schets van de visie van deze meisjes op hun toekomst en voorgenomen keuzen ten aanzien van studie, huwelijk, kinderen, kerk en werk.


Leren uit het woord

Het vertellen van de bijbelse geschiedenissen neemt in het reformatorisch onderwijs een centrale plaats in. Leren uit het Woord behandelt theologische en praktische vragen rondom het godsdienstonderwijs. Het is vooral bedoeld als leerboek voor de pabo. Daarnaast is het ook goed bruikbaar voor een ieder die bezig is de bijbelse boodschap door te geven aan kinderen. Leren uit het Woord sluit aan bij de handleiding voor het godsdienstonderwijs ‘Hoor het Woord’.


Meten, weten en jezelf vergeten

Wat is een waar geloof? Hoe kun je onderscheiden of je geloof het werk van de Heilige Geest is?
Wat houdt geloofszekerheid eigenlijk in en hoe kun je die zekerheid bewaren en versterken?

Dr. H. van den Belt belicht verschillende aspecten van de geloofszekerheid. Hij stelt dat het geen doel op zich is, maar een middel om tot eer van God te leven in verbondenheid met Jezus Christus. Als je in de dagelijkse praktijk als christen wilt leven maakt het uit of je leeft vanuit twijfel of vanuit zekerheid.

Meten, weten en jezelf vergeten is een helder en toegankelijk boekje over een onderwerp dat veel christenen vandaag de dag bezighoudt.


Up to date gereformeerd

God en Zijn Woord veranderen niet. De wereld om ons heen wel. En de reformatorische gemeenschap ook.

Reformatorische mensen komen via internet en social media heel direct in aanraking met allerlei opvattingen waarvoor ze vroeger afgeschermd werden. Hoe moet de reformatorische gemeenschap omgaan met deze veranderingen?

Oude methoden blijken niet meer te werken. De reformatorische zuil wordt van buitenaf aangevallen en van binnenuit uitgehold. Johan Schouls gaat in op de vraag hoe de reformatorische gemeenschap haar belijden en haar kernwaarden kan handhaven in een opengebroken wereld terwijl de zuil afbrokkelt. Hij zoekt een weg in een veranderend landschap waarin we enerzijds niet alles bij het oude kunnen houden en anderzijds niet alles los mogen laten.

Johan Schouls (1960) studeerde geschiedenis en theologie. Hij is docent godsdienst en maatschappijleer aan de Pieter Zandt en ambtsdrager in de Gereformeerde Gemeente te Kampen.


Doet dat tot Mijn gedachtenis

Het klassieke avondmaalsformulier is één van de juweeltjes die de kerken in ons land hebben meegekregen als een erfenis uit de Reformatie. De schrijver van dit boek was er uiteraard mee bekend. Hoe vaak las hij het niet rond een Avondmaalsbediening in zijn gemeente.
In zijn laatste gemeente, de Christelijke Gereformeerde Kerk van Urk (Maranatha), die hij ook al eerder gediend had, kreeg hij de vraag om in de leerdiensten in plaats van de Heidelbergse Catechismus eens het avondmaalsformulier te behandelen. Met enige aarzeling stemde hij daarin toe. Hij heeft er geen spijt van gehad. De rijkdom van het formulier was tot onderwijs en zegen.

Genoemde preken liggen ten grondslag aan dit boek, al is het geen boek met preken. In 25 korte hoofdstukken wordt het avondmaalsformulier op de voet gevolgd. Het is de hartelijke wens van de schrijver dat de lezer de schat van dit formulier mag zien opengaan en hij of zij gezegend zal worden door het pastorale onderwijs dat de kerk van de Reformatie aan ons heeft doorgegeven. Het formulier bevat het volle Evangelie, vol van diepe ernst en rijke vertroosting.


Reformatorische Spiritualiteit

Een praktische studie naar de gereformeerde spirituele erfenis

Spiritualiteit is ‘in’. Velen zoeken naar nieuwe vormen van spiritualiteit, soms in oosterse religies. Wat de meesten niet weten, is dat in de geschiedenis van het gereformeerd protestantisme een schat aan spirituele werken ligt opgeslagen. De reformatoren, maar vooral ook de nadere reformatoren en puriteinen hebben veel geschreven over de omgang met God, de strijd tegen het kwaad in de mens, meditatie en levenswandel. Dit boek beschrijft o.a. Calvijns visie op de geloofszekerheid, de puriteinen en de meditatie, de prediking van de Erskines, Teellinck en de praktijk der godzaligheid en vele andere onderwerpen. Beeke bewijst dat de spiritualiteit van de gereformeerde traditie nog springlevend en actueel is.


BoekenBoeken

Vergelijkbare berichten