De top 7 van de beste boeken over de ziekte Lyme 2024

In Nederland wordt er elk jaar meer dan 1 miljoen tekenbeten opgelopen door mensen. Ongeveer 25.000 mensen krijgen de ziekte van Lyme, 1000 tot 1500 mensen houden langdurige klachten over van een teken beet.

De Ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door de Borrelia burgdorferi. Ongeveer 1 op de 5 teken draagt de bacterie bij zich. De teek kan besmet worden met de bacterie bij het bloed op zuigen bij kleine (knaag)dieren of vogels. Deze dieren kunnen de bacterie bij zich dragen en overdragen naar de teek. Wanneer je door een teek gebeten wordt kan de teek de bacterie weer overdragen aan ons.

De ziekte verschijnselen van Lyme kunnen heel wisselend zijn, als je gebeten bent door een teek neem dan contact op met de huisarts vooral als je rare klachten krijgt zoals verkleuring van de huid. De ziekte van Lyme kan behandeld worden met antibiotica, hoe sneller je er bij bent hoe minder kans er bestaat dat je langdurig klachten over houdt van de ziekte van Lyme.

Op deze pagina vind je de 7 beste boeken over de ziekte van Lyme, de boeken zijn heel divers en vertellen je allemaal meer over de ziekte van Lyme. Om je een goed beeld te geven van de boeken, heb ik naast een boekomschrijving ook een link van Bol.com geplaatst. De link geeft veel extra informatie en via de link kun je het boek eenvoudig en snel bestellen.

BoekenBoeken

Ziekte van Lyme

Dit boek geschreven door een ervaringsdeskundige zal je helpen Lyme te herkennen, diagnosticeren en er van te genezen.

Steeds meer mensen zijn chronisch ziek door de ziekte van Lyme, het merendeel van deze mensen is dit zonder het te weten. Want ze zijn afhankelijk van onbetrouwbare diagnosemethoden en een medische gemeenschap die verdeeld is of chronische ziekte van Lyme überhaupt bestaat. Over de zieke van Lyme, waar ik zelf 10 jaar aan heb geleden, zult u in dit boek alles leren. Zoals welke chronische gezondheidsklachten deze bijzondere ziekte kan veroorzaken en hoe er van te genezen.


De ziekte van Lyme – alternatieve therapieën

Wolf-Dieter Storl laat met De ziekte van Lyme zien dat er geen reden voor angst is, want de ziekte van Lyme is te genezen!

De ziekte van Lyme is te genezen! Er is geen reden voor angst. Na intensief onderzoek komt ethno-botanicus Wolf-Dieter Storl – zelf lyme-patiënt – tot deze conclusie. De ziekte van Lyme die door een tekenbeet wordt overgedragen kan alle lichaamsfuncties en elk orgaan aantasten en gaat gepaard met een veelheid aan symptomen. De ziekteverwekkende bacterie wordt niet door het immuunsysteem aangepakt en ook antibiotica helpen niet. In de traditionele Chinese geneeskunde, de homeopathie en de westerse kruidenleer zijn echter wel mogelijke oplossingen te vinden, stelde de auteur op basis van onderzoek vast. Hij wist ze met succes op zichzelf toe te passen. Centraal daarbij staan de kaardebol en koortstherapie. De aanpak van Storl biedt de kans volledig te herstellen van deze ‘nieuwe volksziekte’.


Lyme te lijf

Lyme Te Lijf door Inge van Ulden

‘Wat is de ziekte van Lyme voor een mysterieuze ziekte? Hoe kan het dat deze aandoening epidemische vormen aanneemt? Waarom wordt het bestaan van deze epidemie door huisartsen, internisten, keuringsartsen en de overheid stelselmatig ontkend? Maar vooral: hoe kun je genezen van de ziekte van Lyme? Welke therapieën zijn er tegen deze aandoening? Welke leefstijl dient een Lyme-patiënt zichzelf aan te meten? Wat voor een thuistherapieën zijn aan te bevelen? De antwoorden op al deze vragen zijn terug te vinden in dit handboek.’

Wie is Inge van Ulden?

Inge van Ulden heeft analytische chemie gestudeerd aan de VU in Amsterdam met als afstudeerrichting farmacochemie. Hierna heeft ze de lerarenopleiding gedaan en twee jaar lesgegeven als docent scheikunde. Tijdens haar studie kreeg ze de ziekte van Lyme, waardoor ze op den duur niet meer kon werken. Tijdens haar ziekbed startte ze een uitvoerige research naar deze aandoening.

Wat maakt ‘Lyme Te Lijf’ zo bijzonder?

Zelden is ons een manuscript onder ogen gekomen waarin een bepaalde materie zodanig uitgebreid en diepgaand wordt beschreven als in dit boek!
Het is dan ook geen overbodige luxe dat dit 400 pagina’s tellende werk voorzien is van een uitgebreid register en zeer volledige, 26 pagina’s tellende, opsomming van bronnen en literatuur.
Het is feitelijk een wetenschappelijk onderzoeksrapport van jaren lang door de schrijfster uitgevoerd research. En haar stijl van schrijven houdt het midden tussen het puur wetenschappelijke van een researchrapport en de voor eenieder begrijpelijke taal van een artikel in een populair wetenschappelijk maandblad. Op die manier kán eigenlijk ook om het even iedereen, pure wetenschapper of geïnteresseerde leek, met dit standaardwerk uit de voeten.

De Ziekte van Lyme wordt belicht vanuit alle mogelijke gezichtshoeken en in verbinding gebracht met een volledige encyclopedie van symptomen en aanverwante ziektebeelden. De schrijfster maakt op indringende wijze duidelijk met wat voor ziekte we hier te maken hebben, hoe diep deze inwerkt op de levens van hen die zijn geïnfecteerd en waarom het voor de reguliere én alternatieve medische zorgsector zo moeilijk is om vat op te krijgen. Vervolgens gaat zij aan de slag met een prismatisch scala aan therapieën, diëten, kruidenmengsels en oefeningen die de lezer verduidelijken dat een ziekte die dusdanig diep op lichaam en geest inwerkt en zo’n beetje álle organen en lichaamsweefsels negatief kan beïnvloeden, desalniettemin ook een groot aantal handvatten kent om haar aan te pakken. Uiteraard ook afhankelijk van de hoedanigheid van de patiënt, aangezien elk lichaam toch ook weer anders reageert.

Ook een boek dus waar lezers die zijn geïnteresseerd in een nagenoeg volledig overzicht van de vele mogelijke vormen van alternatieve en reguliere vormen van ondersteuning van lichaam en geest bij ziekten in het algemeen hun vingers bij zullen aflikken.


Ankertjes 349 – Lyme

Dit Ankertje zet op een rij waar het bij Lyme om gaat. Wat is het voor ziekte, waarom krijg je het en hoe kom je er vanaf? Hoe kun je Lyme natuurlijk behandelen? Wat doet het met je als mens?

Heb je Lyme? Daar ben je mooi jarig mee. Als zo’n geniepig kruipertje zich eenmaal ik je huid heeft vastgezet, kan dat zomaar je leven veranderen. Wat een op de vier teken is besmet met Lyme. En als het tegen zit, wordt Lyme chronisch. Dan is het geen gewone infectie meer, maar een ‘multisysteemziekte’. Wat kun je het beste doen na een tekenbeet en als die rode plek verschijnt? Wat is wijs en verstandig als antibiotica van de huisarts niet helpen? Dit boekje zet op een rij waar het bij Lyme om gaat. Wat is het voor een ziekte, waarom krijg je het en hoe kom je er vanaf? Welke testen zijn (niet) goed? Wat zijn de voor- en nadelen van antibiotica? Hoe kun je Lyme natuurlijk behandelen? Wat zijn de onbekende achtergronden van Lyme en wat doet het met je als mens?


De spirituele dimensie van de ziekte van Lyme

In De spirituele dimensie van de ziekte van Lyme onderzoekt Willem Jacobs de achtergronden van de ziekte van Lyme en doet hij een oproep tot verdieping.

In De spirituele dimensie van de ziekte van Lyme onderzoekt Willem Jacobs de achtergronden van de ziekte van Lyme en doet hij een oproep tot verdieping. Want de ziekte begint binnen onze westerse cultuur een epidemie te worden, met ernstige proporties. Ernstig, omdat veel Lymepatiënten helemaal niet kunnen genezen en de ziekte bij hen chronisch wordt. Willem Jacobs kijkt kritisch naar de huidige behandeling, zowel regulier en alternatief. Ook stelt hij vragen die medisch niet erg gangbaar zijn. Welke mensen krijgen Lyme? Hoe hangt hun aard en karakter samen met de ziekte? Wat voor een type ziekte is het eigenlijk? Hij gaat in op hoe deze agressieve ziekte, nog maar kort geleden (in de jaren ’70 van de vorige eeuw) is ontstaan.

Door deze vragen te stellen wordt duidelijk dat Lyme ook een andere ‘dimensie’ dan alleen een lichamelijke heeft. Om Lyme te kunnen begrijpen en te kunnen behandelen moeten we de ziekte ook spiritueel opvatten. Daar komt nog bij dat Lyme op een intensieve manier met geestelijke veranderingen in onze tijd samenhangt. Om chronische Lyme goed te kunnen behandelen – en in de toekomst te kunnen voorkomen – zal volgens Willem Jacobs, veel in de behandeling – die tot nu toe altijd alleen op het fysieke lichaam gericht was – moeten veranderen.


Komt een dokter bij de dokter

Jarenlang wisselde Jolien Plantinga haar werk als huisarts af met het maken van avontuurlijke reizen. De afgelopen twee jaar beleefde zij echter een totaal andere tocht. Getroffen door de ziekte van Lyme maakte ze noodgedwongen, als een soort Alice in Wonderland, een reis door de gezondheidszorg.

Hoewel Plantinga in 2004 genezen leek van Lyme, keert de ziekte in 2019 in alle hevigheid terug. Zij ontdekt hoe moeilijk het voor artsen is om echt te luisteren naar wat de patiënt vertelt. Ook loopt ze aan tegen de vooroordelen die er over de ziekte van Lyme bestaan. Lijden aan een ziekte waar nog veel onbeantwoorde vragen over zijn, brengt haar op een moeilijk begaanbare weg. Op zoek naar zingeving in tijden van stilstand deelt ze in dit boek haar observaties en vragen, zowel vanuit het perspectief van de dokter als dat van de patiënt. Ook blikt zij terug op haar eigen functioneren als huisarts. Welke van de inzichten die ze nu gekregen heeft als patiënt bracht zij in praktijk als huisarts?

Enkele recensies: “Ik hoop dat het door veel medici gelezen wordt. In al zijn rauwheid en openhartigheid een bijzonder boek van een zeer veerkrachtig mens ondanks alle kwetsbaarheden waar ze mee moet dealen. Ik hoop dat het open einde in het boek uiteindelijk een happy end gaat worden.” – Erik Gerritsen, Secretaris-Generaal bij het ministerie van VWS 2015-2021

“Komt een dokter bij de dokter is een indrukwekkend boek. Niet alleen omdat het op niet mis te verstane wijze aandacht vraagt voor het feit dat chronische Lyme wel degelijk bestaat, en wat de verwoestende gevolgen ervan zijn. Maar ook – en vooral – omdat het onsentimenteel is, ongefilterd rauw zelfs.” – Frank van Wijck, Medisch journalist & hoofdredacteur

“Confronterend én ontwapenend. Jolien neemt de lezer op ongecensureerde wijze mee in haar door Lyme verwarde hoofd en leven. Als steeds beter geïnformeerde patiënt stelt ze de huisarts die ze zelf is geweest de nodige rake vragen. Dat levert kleurrijke anekdotes en boeiende reflecties op, die van waarde zijn voor de hele medische wereld.” – Angèle van de Ven, (team)coach voor medici en auteur van HEEL de dokter

“Ik dacht als het boek af is, mag ik dood.” (…) “We hebben allemaal onze vooroordelen als mens, dat is in de geneeskunde niet anders. Zelf denk ik achteraf: ik heb in mijn werk ook vaak vanuit onbewuste vooroordelen gehandeld. Ook tegenover vrouwen, terwijl ik best feministisch ingesteld ben.” – Jolien Plantinga in een interview met De Stentor


Holistisch handboek voor de ziekte van Lyme

Steeds meer mensen krijgen te maken met de multisysteemziekte Lyme. Het is bijna een volksziekte geworden. Lyme is voor veel mensen een ware nachtmerrie. Het heeft hun gezondheid broos gemaakt. De weg naar genezing is lang en zwaar. Wil je een duidelijker beeld van wat Lyme precies inhoudt, hoe deze complexe ziekte ontstaat en hoe je Lyme kunt behandelen? Lees dan dit boek. Ludzer de Boer beschrijft op een begrijpelijke manier welke factoren allemaal invloed hebben op Lyme.

Thema’s als voeding, stress en opgelopen trauma’s komen hierbij aan bod. Ook wordt belicht hoe deze ziekte je immuunsysteem verzwakt. Daarbij is het ook belangrijk om de rol van bacteriën, virussen, parasieten en schimmels te leren begrijpen. De holistische benadering in dit boek zal je nieuwe inzichten ver-schaffen. Ook krijg je een stappenplan aangereikt, dat je als startpunt kunt gebruiken op weg naar een betere gezondheid.

OVER DE AUTEUR: Ludzer de Boer is holistisch energetisch therapeut en multidisciplinair therapeut. In zijn eigen praktijk De Wenteltrap werkt hij onder meer met bioresonantie- therapie en fotonentherapie en helpt hij mensen die zware obstakels tegenkomen op hun levenspad door middel van psychosociale coaching. Daarnaast heeft hij zich gespecialiseerd in de ziekte van Lyme en heeft hij door de jaren heen vele cliënten geholpen die hun leven steeds kleiner zagen worden door deze gecompliceerde aandoening.


BoekenBoeken

Vergelijkbare berichten