|

De top 5 van de beste boeken over stikstof 2023

Stikstof is in 2023 een belangrijk thema, dit zag je ook terug bij de provinciale verkiezingen in maart die werd gewonnen door de Boeren Burger Beweging (BBB) die tegen de huidige stikstof regels van het Kabinet zijn.

Als het om Stikstof gaat is er een groot verschil van mening, maar wat is stikstof eigenlijk? en moet Nederland wel zoveel regels invoeren betreft de stikstof? Dit en nog veel meer vragen en antwoorden vind je in de boeken over stikstof die ik geselecteerd heb voor deze pagina.

De boeken worden uitgebreid beschreven en naast een boekomschrijving heb ik ook een link van Bol.com geplaatst. De link geeft veel extra informatie over het boek en via de link kun je het boek over stikstof eenvoudig en snel bestellen.

BoekenBoeken

De Nieuwe Denktank – Hoofdzaken 1 – Stikstof

Is het stikstofbeleid noodzakelijk om ‘de natuur te redden’, ‘schoon drinkwater uit de kraan’ te garanderen en de ‘transitie te maken naar een natuurinclusieve landbouw’, zoals de regering zegt? De Nieuwe Denktank deed de afgelopen maanden onderzoek naar het stikstofbeleid.

Het onderzoeksrapport laat zien dat we precies het land krijgen waar de regering op stuurt: een land waar vooral gemodelleerde stikstofdepositie wordt gereduceerd. En daar blijft het ook bij. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat het stikstofbeleid leidt tot florerende natuur, natuurinclusieve landbouw of schoon drinkwater. Er zijn wel aanwijzingen dat het juist leidt tot het tegengestelde. Wanneer je -bijvoorbeeld- specifieke vormen van landbouw naast de stikstofnormen legt, dan kun je zien welke zullen overleven, en welke niet. De kleine boerderij met koeien in de wei zal verdwijnen, de gesloten megastal zal overleven, omdat het eerste volgens de wetgeving ‘slechter’ is dan het tweede.

Dit rapport schetst daarnaast hoe contraproductief een verkeerd gebruik van modellen kan zijn en hoe Nederland, door als enige in Europa van een risico-indicator een beleidsdoelstelling te maken, een leefomgeving creëert waar niemand voor heeft gekozen en die eigenlijk ook niemand wil. En dat juist degene voor wiens belangen politici zeggen op te komen, zoals de kleine, vriendelijke gezinsbedrijven, het eerst zullen verdwijnen.

Zolang het stikstofmodel Den Haag regeert, zal daar geen verandering in komen, wat politici ook zeggen. Het rapport schetst daarom ook tien aanpassingen die noodzakelijk zijn om van stikstofbeleid weer natuurbeleid te maken.


Stikstof

Dit deel bevat de volgende hoofdstukken: Wat is stikstof?; Bijzondere eigenschappen; Waar stikstof wordt gevonden; Hoe stikstof werd ontdekt; Hoe stikstof reageert; De stikstofcyclus; Stikstof in het menselijk lichaam; Gebruik van stikstof; Explosieven; Kunstmest; Vervuiling; Periodiek systeem; Scheikundige reacties; een verklarende woordenlijst en register.


Wetenschap is geen mening

Onze stikstofcrisis is een luxeprobleem. Onze energiecrisis is een wereldprobleem. En de klimaatcrisis dreigt een ramp te worden voor de leefbaarheid in de wereld. We lezen, zien en horen er dagelijks over en iedereen heeft wel een mening. Maar waar het bij deze crisissen precies om gaat en wat zij concreet voor ons betekenen, dat kun je pas echt goed begrijpen als je ook enige kennis hebt van de onderliggende schei- en natuurkundige, biologische en geologische wetmatigheden, processen en feiten.

Wetenschap is geen mening. Begrijpelijk voor de leek en in samenhang met elkaar bespreekt scheikundige, meesteruitlegger en bestsellerauteur Roel Grit daarom in dit boek relevante natuurwetenschappelijke achtergronden.

Na een korte uitleg over moleculen, energie en elektriciteit komen fossiele energie, wind- en zonne-energie, bio-energie, kernenergie, de energie in onze voeding, de waterstofeconomie en de oorzaken van de stikstofproblematiek aan de orde. Soms wat diepgaander en uitvoeriger dan in de krant, maar nog steeds zo dat u het kunt volgen, onthouden en doorvertellen. Wetenschap is geen mening is een must voor nieuwsvolgers, journalisten, politici en andere beslissers.

Over de auteur: Drs. Roel Grit (1954) studeerde fysische scheikunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vervolgens doceerde hij jarenlang scheikunde, warenkennis en voeding. Hij werkte als informatieanalist en projectleider in de automatisering bij KPN. Ook had hij meer dan twintig jaar een automatiseringsbureau. Van zijn eerste boek en bestseller Projectmanagement zijn in de loop der jaren zo’n half miljoen exemplaren verkocht.

Bij Noordhoff verschenen van zijn hand meer dan 15 boeken over management en een boek over muziektheorie. De laatste acht jaren van zijn carrière pakte hij zijn oude liefde weer op en doceerde scheikunde- en natuurkundevakken de chemische opleidingen van NHL Stenden hogeschool in zijn woonplaats Emmen. Zijn laatste boek (2022) is ‘Wetenschap is geen mening’ met als ondertitel ‘Over klimaat, energie en stikstof’. Zie ook www.roelgrit.nl


Stikstof

In dit hoorcollege bespreken Jan Willen Erisman en Wim de Vries de historie en de oorsprong van de stikstofproblematiek, met daarbij aandacht voor de modellen en metingen die ons in staat stellen de uitstoot en depositie van stikstofverbindingen in te schatten. Ze gaan in op de stikstofcyclus en de gevolgen van de stikstofovermaat voor lucht-, bodem- en waterkwaliteit, en daarmee voor natuur, gezondheid en klimaat. Daarnaast staan ze stil bij de mogelijke oplossingen van het probleem. Waar en hoe kunnen we de stikstofuitstoot verminderen? Met hoeveel? Welke maatregelen kunnen de eerdergenoemde gevolgen van een teveel aan stikstof voor de natuur beperken? Ten slotte gaan ze in op wetgeving en beleid. Waar de PAS-uitspraak en de stikstofcrisis het resultaat waren van haperend beleid uit het verleden, kan nieuw beleid mogelijk een uitweg bieden uit de huidige impasse.

Stikstof

Voor de coronacrisis was er een andere crisis waardoor Nederland de adem inhield. De stikstofcrisis. De bouw van nieuwe projecten werd stilgelegd, het verkeer werd aan banden gelegd en boeren kregen de wacht aangezegd.

Er zijn inmiddels ruim twee jaar verstreken sinds de Raad van State de uitspraak deed over het Programma Aanpak Stikstof (PAS); daarmee zat van het ene op het andere moment Nederland op slot. De Raad van State oordeelde dat de maatregelen van de PAS onvoldoende zijn om een daling van de stikstofdepositie te realiseren en daarmee de natuur in Nederland te beschermen.

Er is sindsdien veel geschreven over stikstof. Het is opvallend dat er nergens een overzicht is van de historie van het probleem, de achtergronden, de belangrijkste zaken die spelen en de mogelijke aanpak. In Stikstof. De sluipende effecten op natuur en gezondheid zijn voor een breed publiek alle aspecten van de stikstofproblematiek beschreven.


BoekenBoeken

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *