|

De top 10 van de beste boeken over scheikunde / chemie 2024

Scheikunde ook wel chemie genoemd. Chemie / scheikunde is een wetenschappelijke discipline die de samenstelling, structuur, eigenschappen en reacties van materie onderzoekt. Het is een tak van wetenschap die nauw verwant is aan biologie en natuurkunde, waarbij biochemie en fysische chemie de drie met elkaar verbinden.

Meer over scheikunde vind je in de boeken op deze pagina. Voor deze pagina heb ik een top 10 samen gesteld van de beste boeken over scheikunde. Om je een goed beeld te kunnen geven van de boeken heb ik naast een boekomschrijving ook een link van Bol.com geplaatst. De link geeft veel extra informatie over het boek.

BoekenBoeken

Scheikunde voor Dummies

Van schone lucht tot vervuilde grond en van zeep tot geneesmiddelen, scheikunde is overal. Maar wat is scheikunde nu eigenlijk?

De tweede editie van Scheikunde voor Dummies legt de begrippen en procedés helder uit. Of je nu scheikunde studeert of benieuwd bent naar wat scheikundigen zoal doen, dit boek zorgt ervoor dat je snel thuis raakt in materie en energie, elementen en atomen, zuren en gassen en nog veel meer. Bovendien is er aandacht voor milieuchemie, met informatie over luchtvervuiling, watervervuiling en nucleaire chemie..

John T. Moore is ruim dertig jaar docent scheikunde. Hij heeft verschillende cursussen ontwikkeld voor studenten die scheikunde willen geven op de middelbare school.


Scheikunde voor in bed, op het toilet of in bad

Scheikunde of chemie is de natuurwetenschap die zich bezighoudt met de samenstelling en bouw van stoffen, chemische veranderingen bij bepaalde omstandigheden en de wetmatigheden die je hieruit kunt destilleren.

Voor veel mensen is deze omschrijving voldoende om hard te gaan gillen of zachtjes te gaan kreunen. Voeg daarbij de schrijfwijze van de atomen – zoals H2O, dat staat voor water – en een meerderheid van de mensen haakt af. Toch is scheikunde de studie over alle bouwstenen van het leven, en valt er veel meer over te vertellen dan het opschrijven van chemische formules. Scheikundige Ludo Juurlink toont in Scheikunde voor in bed, op het toilet of in bad aan dat chemie wél leuk en interessant is.

Hij verdeelt zijn boek onder in vijf categorieën:

  • Chemie voor slimmeriken
  • Scheikunde van alledag
  • Leven, eten en gezondheid
  • Kleurrijke scheikunde
  • Proefjes en puzzels

In Scheikunde voor in bed, op het toilet of in bad komt een keur van onderwerpen
voorbij: vuur, water en ijs, Linus Pauling, het schoonmaakmiddelenkastje, zonnecellen en computerchips, Pernis, DNA, linksdraaiend melkzuur, teelbalkanker, vuurwerk, buskruit, de Nobelprijs en proefjes die ieder mens moet doen.

In tientallen korte hoofdstukken legt Juurlink uit hoe bepaalde zaken werken, en wat het grote belang van scheikunde daarbij is. Kortom, deze interessante kijkjes in de scheikundige keuken – ook al een onderwerp dat in dit boek voorbijkomt – zal je blik op de wereld enorm verbreden en door een chemische reactie zal je wellicht zelfs de scheikunde fascinerend gaan vinden.


Het scheikundeboek

Dit boek biedt een chronologische reis langs 250 intrigerende mijlpalen uit de geschiedenis van de scheikunde, van pakweg 500.000 v.Chr. tot heden, aangevuld met eeen blik in de toekomst. ‘Het Scheikundeboek’ begint met de vorming van kristallen. Daarna gaat het voorwaarts in de tijd om de ontwikkeling van de kennis op het gebied van de chemie te zien veranderen, in een duizelingwekkende ontwikkeling.

De auteur gaat tijdens deze tijdreis in op uiteenlopende onderwerpen als toxicologie, Daltons atoomtheorie, superkritische vloeistoffen, daguerreotype en de algemene gaswet, maar ook fosfaatkunstmest, röntgendiffractie, de maillardreactie en de structuur van DNA komen aan de orde. Met aanstekelijk enthousiasme laat de auteur u kennismaken met de fascinerende wereld van de scheikunde, die een onvoorstelbaar grote invloed heeft op ons dagelijks leven.


Basisboek scheikunde

In Basisboek scheikunde zijn de basisprincipes in de scheikunde compact en helder bij elkaar gebracht. Het boek voert van de atoom, via het periodiek systeem der elementen, naar chemische reacties en doet ten slotte ook onderwerpen als redoxreacties, zuurbasechemie en organische chemie aan.

Basisboek scheikunde herhaalt de scheikundestof van de middelbare school en is daarom geschikt als opstapboek voor startende studenten aan diverse opleidingen waarin scheikunde een rol van belang speelt.

Net zoals in Basisboek natuurkunde verlevendigen cartoons de inhoud, waardoor de stof op een prettige wijze inzichtelijk gemaakt wordt. Bij elk hoofdstuk tref je samenvattingen en oefenopdrachten aan om het leerproces te bevorderen. In de bijlagen zijn bovendien extra opgaven en achtergrondinformatie beschikbaar. De antwoorden bij de oefenopdrachten in het boek zijn te raadplegen via de bijbehorende website www.pearsoneducation.nl/haim.

Dit boek is geschreven door Kurt Haim en Johanna Lederer-Gamberger. Zij geven beiden scheikundeles aan het gymnasium en hebben aan de universiteit aanvullende certificaten in de pedagogie en vakdidactiek behaald. Klaus Müller werkt als illustrator en heeft tientallen boeken geïllustreerd. Basisboek scheikunde is voor de Nederlandse markt bewerkt door Gerlof Kruidhof, docent organische chemie aan de Hogeschool Leiden.


Alledaagse moleculen

Moleculen vind je letterlijk overal. Ze vormen alles om ons heen en zelf bestaan we ook uit deze superkleine bouwstenen. In dit boek bespreken Nobelprijswinnaar Ben Feringa en collega-chemicus Anouk Lubbe de belangrijkste moleculen uit onze directe omgeving. Zo lezen we over moleculen in onze kleding, over stoffen in frisdranken, over aminozuren in ons lichaam, over de wonderbaarlijke kwaliteiten van grafeen, over moleculen waar we dronken, vrolijk of juist ziek van worden, over het synthetische rubber van onze banden en over de melanine in onze slaap.

Een rijk geïllustreerd, zeer toegankelijk boek over moleculen waarmee we dagelijks leven. Ben Feringa is hoogleraar organische chemie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2016 ontving hij de Nobelprijs voor Scheikunde voor zijn baanbrekende onderzoek naar moleculaire motoren. Anouk Lubbe is manager onderzoek in de vakgroep Synthetische Organische Chemie van het Stratingh Institute for Chemistry aan de Rijksuniversiteit Groningen.


Algemene Chemie

De scheikunde handelt over de samenstelling en de eigenschappen van de materie en de veranderingen ervan ten gevolge van chemische reacties. De samenstelling en de eigenschappen van de materie worden besproken in het eerste deel van dit studieboek. In het tweede deel staat dan de chemische reactie centraal. Het boek munt uit door zijn duidelijke structuur en heldere formuleringen – resultaat van de jarenlange ervaringen van de auteur.

Het omvat tientallen overzichtelijke figuren en tabellen en ook talrijke uitgewerkte voorbeelden. Naast het verwerven van kennis van de theoretische begrippen leert het ook deze kennis toepassen voor het oplossen van concrete problemen. Los van dit boek is er ook nog een boekje met de tabellen beschikbaar.

Het boek is bedoeld voor studenten in het hoger en universitair onderwijs bij de inleidende cursus algemene scheikunde. Het vormt zo ook een basis voor chemisch georiënteerde vakken in de verdere opleiding.


Chemie In Een Notendop

Chemie is zuivere natuurwetenschap en toch is het ook magisch. Zeep, vet, lucht of een pil tegen hoofdpijn: alles heeft te maken met chemie. Tegenwoordig kunnen we ons geen wereld zonder kunststoffen, bestraling, medicijnen en computers voorstellen. Dus ook al is het tot op heden zelfs de grootste chemici niet gelukt om bruikbaar goud uit metaal te smeden, chemie heeft evengoed bewezen goud waard te zijn.


De geschiedenis van de scheikunde in Nederland

Toen negentig jaar geleden, op 15 april 1903, de Nederlandsche Chemische Vereeniging werd opgericht, had de beoefening van de scheikunde in ons land al een bewogen leven achter zich. De stormachtige ontwikkeling van de chemie in onze eeuw zal bij velen wellicht de vraag doen opkomen hoe dat allemaal is gegroeid.

Ook ons land kende zijn alchemisten, die tevergeefs probeerden goud uit onedele metalen te bereiden. Ook hier vinden we aanhangers van de Duitse arts Paracelsus, die het doel van de alchemie wijzigde in het langs scheikundige weg bereiden van geneesmiddelen. De scheikunde, die eerst hulpwetenschap was voor de geneeskunde en vooral door artsen en apothekers werd beoefend, ontwikkelde zich in de negentiende eeuw tot een zelfstandige wetenschap.

De meestal bescheiden rol van onze landgenoten in de internationale ontwikkeling van de chemie werd tegen het einde van de achttiende eeuw doorbroken toen dezen de eerste en ijverigste aanhangers werden van het nieuwe scheikundige stelsel van de Fransman Antoine Laurent Lavoisier.

In de negentiende eeuw speelde de chemie in ons land een internationale rol, eerst met het ‘biochemische’ werk van de Utrechtse hoogleraar Gerrit Jan Mulder, later vooral in de tegen het einde van de eeuw opkomende fysische chemie, waarin Jacobus Henricus van ’t Hoffen Hendrik Willem Bakhuis Roozeboom een centrale plaats innamen. De chemische Industrie, die al in de zeventiende eeuw een bloeiperiode kende, kreeg pas tegen het einde van de vorige eeuw weer zijn betekenis.

In dit boek wordt niet alleen aandacht besteed aan de ontwikkelingsgeschiedenis van de scheikunde in ons land en de plaats ervan in de Internationale context, maar ook ingegaan op de kaders waarbinnen ze werd beoefend.


Elementaire Deeltjes 34 – Scheikunde

Peter Atkins, een autoriteit op het gebied van de scheikunde, neemt je met prachtig geschreven zinnen mee langs de fundamenten en toepassingen van de scheikunde. Hij doet dat op zo’n beeldende en aansprekende wijze dat je moeiteloos vertrouwd raakt met het vakgebied. Een genot om te lezen, voor zowel niet-scheikundigen als scheikundigen.


De kleine Scheikunde voor Dummies

Heeft scheikunde een afschrikwekkend effect op jou? Dat is nergens voor nodig. Deze leuke en gemakkelijke gids zorgt ervoor dat je snel thuis raakt in onder andere materie en energie, atomen, zuren en basen, elektrochemie en chemische reacties. Je raakt vertrouwd met de basisbeginselen en je ontdekt hoe de scheikunde ons alledaagse leven beïnvloedt. Begin de zoektocht naar scheikunde maar eens in je eigen huis!

John T. Moore Is al ruim dertig jaar docent scheikunde. Daarnaast spant hij zich in voor de professionele ontwikkeling van leraren in het onderwijs.


BoekenBoeken

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *