|

De top 7 van beste boeken over vliegveld Schiphol (2023)

Onze grootste vliegveld is Schiphol. Het is niet alleen het grootste vliegveld met het meest vliegverkeer in Nederland, maar het is ook een belangrijk vliegveld bij internationale vluchten. Vele mensen stappen dagelijks over in ander vliegtuig op Schiphol.

Schiphol heeft een rijke geschiedenis en daar is gelukkig ook veel overgeschreven. De 7 beste boeken over Schiphol vind je op deze pagina. De boeken zijn zeer divers ondanks dat ze allemaal over het vliegveld gaan.

Om je een goed beeld te geven van de boeken heb ik naast een boekomschrijving ook een link van Bol.com geplaatst. Deze link geeft veel meer informatie over het boek, zoals de waardering en de recensies van de lezers. Via de link kun je het boek eenvoudig en snel bestellen.

Schiphol – Biografie van een luchthaven

Aan de hand van verhalen van betrokkenen en archiefonderzoek vertelt Stephan Steinmetz in Schiphol de kleurrijke geschiedenis van onze nationale luchthaven. Schiphol kent vele gezichten, van motor van de economie en succesvolle jongensdroom tot desastreuze natuurramp en bestuurlijke nachtmerrie. Sinds de eerste burgervluchten in 1920 groeide de luchthaven uit tot ‘Airport City’ met ruim 70 miljoen passagiers per jaar. Decennialang volstond een verwijzing naar het nationale economische belang om de explosieve groei van Schiphol te rechtvaardigen. Maar dat patroon lijkt nu te kantelen, onder invloed van toegenomen kennis over milieu en klimaat.


Non-Stop Schiphol

Op elk moment van de dag vinden er activiteiten op Schiphol plaats die allemaal in het teken staan om een geland vliegtuig met zijn passagiers, bagage en vracht weer veilig te laten vertrekken. De grote kracht van Schiphol is dat al deze processen, door verschillende bedrijven uitgevoerd, nauwkeurig op elkaar zijn afgestemd. Schiphol is een goed geoliede machine.

Schiphol en de Nederlandse luchtvaart

Beschrijving, voorzien van veel afbeeldingen in kleur en in zwart-wit, van allerlei zaken die zich op en rond een luchthaven afspelen.

Het is misschien wel een oudere versie maar zeker nog toereikend genoeg en voorziet je van veel interessante informatie.

Schiphol Gespot

De mooiste, lelijkste en grootste vliegtuigen die de afgelopen dertig jaar op de Schiphol-catwalk te bewonderen waren in beeld gebracht middels bijna driehonderd unieke opnames.
Een 160 pagina’s tellende gepassioneerde liefdesverklaring aan het vliegtuig in het algemeen, en het bijna verdwenen propellervliegtuig in het bijzonder.

Zo heeft nog nooit iemand naar een vliegtuig gekeken, het ene moment lijkt het op een weelderig model van de schilderijen van Paul Rubens, dan weer wordt de gelijkenis getrokken met idolen uit de Rock ’n Roll-tijd.

Een boekje waarin ‘luchtig’ (hoe kan het ook anders) wordt aangekeken tegen de wereld van de luchtvaart. Aandoenlijk serieuze momenten worden afgewisseld met heerlijk hilarische gebeurtenissen; maar nimmer langdradig, saai of vervelend.
Beleef mee hoe de vliegtuigfotograaf telkens weer moet opboksen tegen de natuurlijke elementen en geuniformeerde elementen, meestal in dienst van een overheidsinstelling of een particulier beveiligingsbedrijf.

Niet eerder werden de gevleugelde bezoekers van onze nationale luchthaven op deze wijze bezongen en in beeld gebracht.

Schiphol megastructuur

Luchthavens over de hele wereld lijken op elkaar. Schiphol heeft zich geconformeerd aan de wetmatigheden van het vliegveld, maar onderscheidt zich door een unieke vormgeving. Schiphol megastructuur onderzoekt de geschiedenis van onze nationale luchthaven en zijn uitgekiende verschijningsvorm.

Vliegveld Schiphol is schoksgewijs gegroeid door een steeds toenemend transport van vracht en passagiers. De regio Schiphol verandert voortdurend en toch is er een grote consistentie in de visuele verschijningsvorm van deze luchthaven, die met recht een ‘megastructuur’ genoemd mag worden. Dit is niet alleen de invloed van ontwerpers die een spectaculaire eenvoud nastreefden. Ook factoren als de ligging in een polder en de nationale en lokale planningscultuur spelen hierin een belangrijke rol.

De analyse van de gedaantewisselingen in de afgelopen eeuw toont het unieke karakter van Schiphol en de voorbeeldfunctie die zij vervult voor andere luchthavens. Vanuit economische, infrastructurele, ontwerp- en beeldvormingsinvalshoeken wordt de vraag gesteld hoe Schiphol en de omringende metropool in de toekomst op elkaar kunnen worden afgestemd.

Fliegerhorst Schiphol / II Zet en Tegenzet

In dit tweede deel van de geschiedschrijving van onze nationale luchthaven in bezettingstijd wordt opnieuw ruime aandacht besteed aan de activiteiten van de verkennings-Staffel 3.(F)/122, in 1942, alsmede aan de bombardements- en mijnnenlegvluchten van het IX. Flieger Korps. In een uitgebreid hoofdstuk wordt ingegaan op de uitbraak van de Duitse oorlogsschepen uit de Franse oorlogshaven Brest in februari 1942. Vervolgens komen sabotage- en spionageactiviteiten op en rond Schiphol aan bod, evenals de nog enigszins in nevelen gehulde excecutie van enkele Nederlandse verzetsstrijders.

De geschiedenis van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol, 1946-2013

Op 26 november 2013 vond de officiële opening plaats van een nieuw kazernecomplex van het District Schiphol van de Koninklijke Marechaussee: de Koningin Máximakazerne. Dit is een uitgelezen moment om terug te kijken op de geschiedenis van de KMar op Schiphol. De luchthaven Schiphol heeft zich sinds de eerste passagiersvlucht op 17 mei 1920 ontwikkeld tot een van de grootste luchthavens van Europa. Sinds 1946 is de KMar verantwoordelijk voor de grensbewaking op de luchthaven. Het Wapen groeide gestaag mee met Schiphol. De Koninklijke Marechaussee op Schiphol is uitgegroeid tot de belangrijkste veiligheidsorganisatie op de luchthaven. Sinds 1993 is de KMar tevens belast met de politietaak op de luchthaven en de beveiliging van de burgerluchtvaart. Deze veelzijdige ontwikkeling staat in De geschiedenis van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol centraal. Welke invloed had de groei van Schiphol op het werk van de KMar?


Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *