|

De top 7 van de beste boeken over de Slag om Arnhem 2023

De Slag om Arnhem was een belangrijke gebeurtenis in de Tweede Wereldoorlog en vond plaats van 17 tot 25 september 1944 in en rond de Nederlandse stad Arnhem. Het doel van de strijd was om een ​​brug over de Rijn veilig te stellen en een pad te creëren voor geallieerde troepen om Duitsland binnen te komen.

De strijd was onderdeel van Operatie Market Garden, een grootschalige geallieerde operatie die tot doel had de oorlog snel te beëindigen door belangrijke bruggen en steden in Nederland en Duitsland in te nemen. Ondanks het aanvankelijke succes van de operatie eindigde de Slag om Arnhem in een nederlaag voor de geallieerden, waarbij ongeveer 1.300 Britse en 1.100 Duitse soldaten het leven lieten.

Meer informatie en uitgebreidere informatie over de Slag om Arnhem vind je in de boeken die ik geselecteerd heb voor deze pagina. De boeken worden uitgebreid beschreven en naast een boekomschrijving heb ik een link van Bol.com geplaatst. De link geeft veel extra informatie over het boek. Via de link kun je het boek over de slag van Arnhem eenvoudig en snel bestellen.

BoekenBoeken

De slag om Arnhem

De Slag om Arnhem van Antony Beevor is een uitputtende geschiedschrijving over een van de grootste luchtlandingen uit de oorlog met alle militaire details en aandacht voor de menselijke verhalen.

In De Slag om Arnhem geeft gerenommeerd historicus en meesterverteller Antony Beevor, auteur van bestsellers als D-Day en Stalingrad, met veel oog voor de militaire en politieke beslissingen, een compleet beeld van het strijdveld rondom Arnhem. Een van de grootste luchtlandingen uit de oorlog, een heroïsche strijd die negen dagen duurde, een catastrofale misrekening van de Britten en de laatste overwinning van Adolf Hitler.

Gebruikmakend van nieuw archiefmateriaal schetst hij de lotgevallen van soldaten en burgers en ontdoet hij de veldslag van zijn mythen. Antony Beevor komt met een nieuw standaardwerk over de Slag om Arnhem: een uitputtende geschiedschrijving met alle militaire details en aandacht voor de menselijke verhalen.

‘Beevors grote talent is zijn vermogen soepel in en uit te zoomen op de strategische beslissingen op hoog niveau en de lotgevallen van de soldaten en burgers aan het front. Hij toont de oorlog in al zijn gruwelijkheid en onmenselijkheid.’ – Historisch Nieuwsblad


De Slag om Arnhem September 1944

In 1944 vindt een grote luchtlandingsoperatie om bruggen veilig te stellen plaats, zodat grondtroepen vanuit België via het noorden Duitsland kunnen binnenvallen. In Arnhem gaat het mis.


Een andere kijk op de slag om Arnhem

Bij Arnhem sprongen de Geallieerde parachutisten in het hol van de leeuw. Duitse SS pantsergrenadiers lagen in de omgeving van de stad en reageerden vol fanatisme. Een vreselijke strijd was het gevolg, welke de geschiedenis in ging als de slag om Arnhem. ‘Een andere kijk op de slag om Arnhem’ legt uit hoe de Duitsers deze slag naar zich toe trokken en de geallieerden een gevoelige nederlaag toebrachten.

Arnhem 1944 is een van de grootste Nederlandse oorlogsdrama’s. In dit boek presenteert Peter Berends een opvallende nieuwe visie op de beruchte slag die volgde op de Britse luchtlanding bij Arnhem. Mede als gevolg van de snelle Duitse reactie verliep de ambitieuze sprong vanuit Noord-België naar Duitsland heel anders dan gepland en ontaardde deze in bittere gevechten tussen de geallieerde troepen en de Duitse bezetters. Met grote kennis van zaken heeft de auteur de gevechtshandelingen op een rij gezet en laat hij zien hoe de Duitse legereenheden reageerden op de geallieerde aanval en wat hiervan de gevolgen waren.

De auteur sprak veel oog- en oorgetuigen, verwerkte al zijn materiaal in zeer precies kaartwerk en liet bij zijn diepgravend onderzoek niets aan het toeval over. Dit levert – vooral door het verwerken van veel nog onbekend Duits feitenmateriaal – een opvallend nieuw beeld op. Daarnaast toont de auteur aan dat de slag om Arnhem niet eindigde met de evacuatie van de restanten van de Britse 1ste luchtlandingsdivisie op 26 september 1944, maar nog voortging tot in november van dat jaar. Peter Berends, geboren in Arnhem in 11928, maakte de slag zelf mee.

De auteur is bouwkundig ingenieur en heeft al sinds 1944 onafgebroken interesse in alle facetten van de gebeurtenissen uit die dramatische periode van zijn geboortestad


Verpleegster in de Slag om Arnhem

De turbulente gebeurtenissen van september 1944 beschrijft Hendrika van der Vlist op indringende en ontroerende wijze in haar dagboek: de beschietingen,de angst, de sterfgevallen, het gebrek eten

Het ouderlijk huis van onderwijzeres Hendrika (Riek) van der Vlist, het bekende Hotel Schoonoord in Oosterbeek, komt tijdens de Slag om Arnhem in de frontlinie te liggen. De Britten nemen het hotel in gebruik als noodhospitaal. Samen met andere vrijwilligers helpt Riek honderden gewonde Britse, Poolse en Duitse soldaten. Ook als Schoonoord in Duitse handen valt, blijft zij de gewonden verzorgen. Als de Airbornes door de Duitsers uit Schoonoord worden weggevoerd, gaat Riek mee om hen – als verpleegster en als vertaalster – te kunnen blijven helpen. In de Willem III-kazerne in Apeldoorn zet zij haar werk voort, tot de SS’ers de Nederlandse verpleegsters daar wegsturen.

De turbulente gebeurtenissen van september 1944 beschrijft Hendrika van der Vlist op indringende en ontroerende wijze in haar dagboek: de beschietingen, de angst van gewonden en vrijwilligers, de sterfgevallen, het gebrek aan water en eten; maar ook de vriendschappen in die dagen, zelfs tussen geallieerde en Duitse militairen. De daarop volgende maanden brengt Riek door als oorlogsvluchteling, eerst in Apeldoorn en later herenigd met haar ouders in Ede. Ze verhaalt over de bombardementen en razzia’s, de honger en het moeten bedelen om eten, het nieuws dat Schoonoord is uitgebrand en het lange wachten op bevrijding. Als heel Nederland eindelijk weer vrij is, keert zij terug naar Oosterbeek om daar te helpen met herstelwerkzaamheden. En wij voelen ons verbonden door een sterke band. Wij zijn van alle gezindten. Van alle standen. En wij zijn één.

Hendrika van der Vlist (1915-1994) vervolgde na de oorlog haar carrière als onderwijzeres. Ze is werkzaam geweest in verschillende takken van onderwijs. In 1980 sloot zij haar loopbaan af als docente Engels op havo/vwo. Haar ervaring tijdens de oorlog dat vijanden ook vrienden kunnen zijn, is zij altijd blijven uitdragen. Zij sprak over verzoening, niet over haat.


De slag om Arnhem

De complete geschiedenis van operatie Market Garden Na de eerste maanden van terreinwinst op het Europese continent groeide in de zomer van 1944 bij de geallieerde troepen de hoop dat de oorlog voor Kerstmis kon worden beëindigd. Het indrukwekkende plan waarmee dit doel moest worden bereikt, de grootste luchtlandingsoperatie in de geschiedenis, kreeg de codenaam ‘Operation Market Garden’. Maar liefst 35.000 Britse, Amerikaanse en Poolse manschappen zouden in Nederland, vanaf de grens met België tot in Arnhem, de strategisch uiterst belangrijke bruggen over de rivieren veroveren, zodat de weg naar nazi-Duitsland voor het oprukkende grondleger werd vrijgemaakt.

Maar het verzet van de Duitsers werd zwaar onderschat en ook het barslechte weer strooide roet in het eten, waardoor de grondtroepen er niet in slaagden om door te breken naar Arnhem. De mislukking van deze ambitieuze operatie en de duizenden geallieerde slachtoffers hebben ervoor gezorgd dat Market Garden nog altijd een controversiële bladzijde in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog is. In dit boek geeft Lloyd Clark een chronologisch overzicht van de slag om Arnhem, van de planning en voorbereiding tot de aanval zelf en de tragische afloop. Door zowel de acties van de geallieerde luchtlandings- en grondtroepen als de Duitse successen te bespreken, schetst hij een zo compleet mogelijk beeld.

Dit boek – op een bijzondere manier tot leven gebracht dankzij de talrijke authentieke foto’s en overzichtelijke kaarten met de troepenbewegingen – biedt u een waardevol inzicht in een gedenkwaardige strijd die voor een belangrijke doorbraak moest zorgen.


Arnhem ooggetuigenverslagen van de Slag om Arnhem

ARNHEM, Martin Middlebrook

Zestig jaar geleden, van 17 tot 26 september 1944, voltrok zich een van de meest dramatische gevechten van de Tweede Wereldoorlog: de Slag om Arnhem. Na een geslaagde invasie in Normandië wilde veldmaarschalk Montgomery met de operatie ‘Market Garden’ de weg naar Duitsland vrijmaken, zodat de geallieerden eerder dan de Russen Berlijn zouden bereiken.
Maar alles ging verkeerd; de nederlaag was verpletterend.

Nauwgezet en tot in de details heeft de Engelse auteur Martin Middlebrook de militaire acties van de Slag om Arnhem gereconstrueerd: van de rampzalige voorbereidingen tot en met de fatale afloop. Vele oud-strijders komen daarbij aan het woord, evenals enkele Nederlanders die de slag van nabij hebben meegemaakt. De Slag om Arnhem had een eind aan de Tweede Wereldoorlog moeten maken. Het heeft helaas niet zo mogen zijn …

Deze geheel herziene editie verschijnt ter gelegenheid van de herdenking van de Slag om Arnhem in september 2004.


Te dicht bij de brug die anderen te ver was

Toen in september 1944 de slag om Arnhem verloren was, dwong de overwinnaar de bewoners stad en omgeving te verlaten. Zij raakten over het bezette Nederland verspreid en wachtten in onzekere en veelal primitieve omstandigheden de bevrijding af. Daarna kwam de moeizame terugkeer naar een deels verwoeste en totaal leeggeroofde stad, waar een nieuw bestaan opgebouwd moest worden. D

oor familiedocumenten geholpen, beschrijft Frits Berends hoe die gebeurtenissen hem en de mensen in zijn directe omgeving tre en. Drie generaties komen daarin voor, hijzelf als kind, zijn ouders en grootouders. Allen moeten zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden, die variëren van ongewoon tot uitzonderlijk. Die verscheidenheid hangt af van het tijdelijke onderkomen – bij familie, vrienden of vreemden, bij boeren of burgers – en ook van het wel of niet optreden van schaarste, terreur of oorlogsgeweld. Ook al maakt de bevrijding hier gelukkig een einde aan, nieuwe problemen doemen op.

Verwoeste, beschadigde, leeggehaalde huizen en een geplunderd familiebedrijf vereisen een langdurige inspanning om terug te keren tot een normaal bestaan. Oorlogsherinneringen worden meegedragen, ervaart de auteur in zijn latere leven. Als wetenschapper krijgt hij intensieve contacten met onderzoekers uit landen, die elkaar in de oorlog bestreden. Af en toe komen oorlogsgebeurtenissen toevallig ter sprake, ervaren door ver van elkaar levende mensen, die allen door dezelfde oorlog werden getroffen. Dan springt het onwerkelijk aandoende contrast in het oog tussen het gewelddadige verleden en het heden, waarin vele onderzoekers uit allerlei landen gezamenlijk speuren naar nieuwe kennis.


BoekenBoeken

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *