|

De top 7 van de beste boeken over schizofrenie 2024

Schizofrenie is een ernstige psychische stoornis die ongeveer 1% van de bevolking treft. Het wordt gekenmerkt door een reeks symptomen, waaronder wanen, hallucinaties en denkstoornissen. Wanen zijn valse overtuigingen die niet op de werkelijkheid zijn gebaseerd, terwijl hallucinaties gepaard gaan met het zien, horen of voelen van dingen die er niet zijn.

Andere veel voorkomende symptomen van schizofrenie zijn aandachtsstoornissen, gebrek aan emoties en geheugenstoornissen. Deze symptomen kunnen ernstige gevolgen hebben voor het vermogen van een individu om in het dagelijks leven te functioneren, waardoor het een uitdaging wordt om relaties te onderhouden, een baan te behouden of voor zichzelf te zorgen.

De oorzaken van schizofrenie zijn nog niet volledig bekend, maar onderzoek suggereert dat een combinatie van genetische, omgevings- en ontwikkelingsfactoren kan bijdragen aan de ontwikkeling ervan. Maternale factoren, zoals stress, infecties en lichamelijke aandoeningen tijdens de zwangerschap, zijn ook in verband gebracht met een verhoogd risico op het ontwikkelen van schizofrenie . Het is echter belangrijk op te merken dat niet iedereen die aan deze risicofactoren wordt blootgesteld, de aandoening zal ontwikkelen.

Meer over Schizofrenie lees je in de boeken op deze pagina. Om je een goed beeld te geven van de boeken, heb ik naast een boekomschrijving ook een link van Bol.com geplaatst. De link geeft veel extra informatie over het boek.

Vraagbaak psychose en schizofrenie

Toegankelijke en betrouwbare kennis Als je een probleem hebt, is het prettig om er veel over te weten. Soms kan dat confronterend zijn, maar het geeft ook grip. Voor patiënten en hun naasten is het lastig om toegankelijke en betrouwbare kennis te vinden over psychose en schizofrenie.

Er zijn boeken voor professionals, er zijn heel veel wetenschappelijke publicaties, en er is een berg informatie te vinden op het internet. Maar al deze informatie is veelal óf te specialistisch, te uitgebreid of te ontoegankelijk, óf te simpel en zonder achtergrond. Hulp bij het begrijpen van psychose en schizofrenie.

Dit boek biedt daarom toegankelijke kennis over de verschijnselen, de oorzaken, de behandeling en het vóórkomen van psychose en schizofrenie. Het is een echte vraagbaak. Alle kennis wordt besproken aan de hand van vragen. Je hoeft het boek dus niet van voor naar achter te lezen, maar kunt beginnen bij de vragen waar je nu antwoord op wilt.

Het boek helpt bij het begrijpen van, het omgaan met of het overwinnen van problemen. Toegang hebben tot goede informatie helpt bij het nemen van beslissingen over behandeling en bij persoonlijk herstel.


Hoe schizofrenie zich redt

Veel benaderingen van waanzin zijn negatief: ze benadrukken wat waanzin niet kan en reduceren hem tot een defect. De Franse filosofen Gilles Deleuze en Félix Guattari verwerpen deze eenzijdigheid. De waanzin is tot veel meer in staat, hij probeert zichzelf te redden en kan dus antwoorden op de problematiek die hem bestookt.

In Hoe schizofrenie zich redt onderzoekt Paul Moyaert hoe de waanzin in staat is zich te verweren en of dat verder gaat dan alleen zelfverdediging. Zorgt schizofrenie voor gedrag dat meer is dan het gevecht aangaan met het leven? Deze benadering betekent niet dat je waanzin romantisch ophemelt, maar wel dat je probeert signalen op te vangen van een leven dat schizofrenie boven een loopgravengevecht kan uittillen. Die signalen zijn er wel degelijk.

Deleuze en Guattari plaatsen ook vraagtekens bij hoe de psychoanalyse waanzin in kaart brengt. In deze discussie speelt de intrigerende notie ‘lichaam zonder organen’ een belangrijke rol. Hoe schizofrenie zich redt wil niet alleen tot een beter begrip van een schizofrene problematiek komen, maar tegelijk een therapeutisch perspectief bieden: hoe kunnen we waanzin gezonder maken?


Schizofrenie en bergen beklimmen

Saskia was elf jaar oud toen ze voor het eerst stemmen hoorde. Van de ene op de andere dag veranderde ze van een vrolijk kind in een angstig meisje. In de jarenlange zoektocht naar een diagnose en een behandeling passeren vele psychiaters, psychologen, pillen en opnames de revue, maar de angsten, hallucinaties en wanen blijven haar leven beheersen. Na een traumatisch verblijf in de separeer besluit Saskia de psychiatrie vaarwel te zeggen. Met vallen en opstaan ontdekt ze zelf een manier om met haar ziekte om te gaan.

‘In dit prachtige autobiografische boek wordt feilloos en met humor beschreven welke weg wel bewandeld zou kunnen worden als de psychiatrie geen antwoord heeft bij ernstige klachten. Wat een uitzonderlijke moed en kracht!’ Wiepke Cahn, psychiater ‘Saskia presenteert op indrukwekkende wijze haar persoonlijke verhaal van ziekte en herstel. Ze houdt de hulpverleners op indringende wijze een spiegel voor.’ Berno van Meijel, hoogleraar GGZ-Verpleegkunde

‘De climax naar de eigen regie is ronduit spannend en inspirerend, ingepakt in een knappe compositie van vallen en opstaan, die maakt dat je steeds sneller gaat lezen.’ Jim van Os, psychiater


Overleven met schizofrenie

Overleven met schizofrenie gaat over het leven en de behandeling van een adolescente met schizofrenie.

Belle Scheeren (19 jaar oud) neemt de lezer mee in haar psychotische belevingen gedurende haar puberteit en adolescentie. Ze beschrijft op een aangrijpende wijze haar worstelingen tijdens haar jonge puberjaren en gedurende een langdurige opname in een jeugdpsychiatrisch ziekenhuis. Belle beschrijft als geen ander haar zoektocht, haar rouwproces en hoe ze gedurende de behandeling met haar handicap het leven opnieuw leert te leven.

De ouders en zus van Belle schrijven op een zeer indringende en roerende wijze over hun eigen ervaringen, gedachten en gevoelens gedurende dit hele process. Behandelaren diepen aan de hand van het verhaal van Belle op een professionele wijze de behandeling van psychosen en schizofrenie uit.

De persoonlijke getuigenissen van Belle en haar gezinsleden, afgewisseld met een deskundige doch eenvoudig verwoorde uitleg, maken het boek levendig en uniek. Adolescenten en hun gezinnen die hetzelfde doormaken worden niet alleen deelgenoot van de pijn. vertwijfeling en de beleving van de betrokkenen maar krijgen, samen met andere geïnteresseerden, tevens inzicht in het mogelijk ontstaan, verloop en de behandeling van psychosen en schizofrenie. jeugdzorg, maatschappelijk werkenden, begeleiders, systeemtherapeuten…
dringend en beeldend geschreven boek is geïllustreerd met gedichten van Belle. Samen met de tekst ze haast voelbaar wat in haar at. na opname woont Belle zelfstandig in Maastricht.


Schizofrenie

Schizofrenie is de meest pregnante vorm van waanzin. Waanzin spreekt tot de verbeelding en schrikt af. Maar wat is waanzin? De handboeken psychiatrie vatten hem op als een defect, een tekort. Ook de psychoanalyse ontsnapt niet helemaal aan een negatieve bepaling van waanzin. Paul Moyaert gooit het in Schizofrenie over een andere boeg.

In het spoor van de Franse filosoof Gilles Deleuze verkent hij de waanzin vanuit zijn eigen kracht, vanuit zijn vermogen zich te organiseren binnen het kader van de problematiek die hem bestookt. Hij zoekt dus niet naar de oorzaak van de waanzin, maar concentreert zich op de vraag: wat is waanzin?
Om die vraag te kunnen beantwoorden, grijpt Moyaert terug op het begrip drift.

Schizofrenie kun je het best begrijpen als een bijzondere driftproblematiek, waarin het niet zozeer gaat om de inhouden, maar om de intensiteit ervan. Driften bestoken immers lichaam en geest. Om deze driftproblematiek te verhelderen, knoopt Moyaert aan bij Freud, die zich vanaf 1920 toelegde op de vraag naar de aard van de drift.


Zorgboek Schizofrenie

Het zorgboek Schizofrenie geeft brede informatie over schizofrenie. Op basis van een gedegen beschrijving van de ziekte zelf, de oorzaken, het verloop en de behandelingen, geeft het boek praktische informatie over de gevolgen.

Het boek wil zowel de patiënt als de betrokken naasten van informatie voorzien – dat laatste vanwege de grote rol die naasten vaak bij het begeleiden van patiënten spelen. Onderwerpen zijn onder meer (het verminderen van) gevoelens van schuld en schaamte, therapietrouw, het omgaan met stress als, uitlokkende factor, van psychose, de samenwerking met de hulpverlening en de (on)mogelijkheden van maatschappelijke participatie


De geschiedenis van mijn gekte

Schizofrenie is een chronische ziekte waarover nog veel onbekend is. Als psychiater heeft Elyn Saks er uitgebreid onderzoek naar gedaan; in dit handboe tekent zij een duidelijk portret van de ziekte.

Tegelijkertijd is De geschiedenis van mijn gekte haar eigen levensverhaal: Elyn Saks lijdt zelf aan schizofrenie. Zij vertelt hoe zij dit zelf beleeft, en lever teen zeldzaam en intiem verslag van het verschijnsel psychose. Ze beschrijft wat haar geholpen heeft bij het omgaan met haar ziekte, en bij het actief en productief blijven ondanks haar strijd met waan en werkelijkheid.
Dit boek heeft twee doelstellingen: hoop geven aan mensen die lijden aan een ernstige psychische ziekte, en begrip kweken bij hun omgeving.

Elyn Saks is professor in de psychiatrie, gedragswetenschappen en medisch recht aan de University of South California. Elyn heeft verscheidene boeken en vele artikelen op haar naam staan. Ze is paranoïde schizofreen en is driemaal opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis (en vastgebonden in een isoleercel). Ze herstelde steeds, maar left oog in oog met een verraderlijke ziekte.

‘Dit fascinerende persoonlijke verslag van Saks leest als een roman, door de karakters, dialogen en spanning.’ – PUBLISHERS WEEKLY

‘Schizofrenie is een bedreigend word – te vaak stellen we het gelijk met een leven van ellende, eenzaamheid en psychotische kwellingen. Dit wordt weergaloos weerlegd door De geschiedenis van mijn gekte, een gedetailleerde levensgeschiedenis die beschrijft hoe met medicatie, emotionele ondersteuning en (in het geval van dr. Saks) psychoanalyse een zwaar schizofreen persoon het voor elkaar kan krijgen een leven vol creatief werk, liefde en vriendschappen te leiden. Het is het meest lucide en hoopvolle verhaal over schizofrenie dat ik ooit heb gelezen.’ – OLIVER SACKS, toonaangevend neuroloog en auteur


Vergelijkbare berichten