|

De top 7 van de beste boeken over Astma 2024

Astma is een veelvoorkomende luchtwegaandoening die miljoenen mensen over de hele wereld treft. Voor degenen die met astma leven of voor degenen die meer willen weten over deze aandoening, kan het vinden van betrouwbare informatie en inzichten cruciaal zijn. Gelukkig is er een schat aan literatuur beschikbaar die zowel patiënten als hun dierbaren kan helpen om astma beter te begrijpen en er effectiever mee om te gaan.

Voor de pagina heb ik de beste boeken geselecteerd te maken hebben met Astma. De boeken geven je enzichtelijke informatie over de aandoening, behandelingsmogelijkheden, praktische tips en persoonlijke verhalen.

Om je een goed beeld te geven van de boeken heb ik naast een boekomschrijving ook een link van Bol.com geplaatst. De link geeft veel extra informatie over het boek. Via de link kun je het boek over astma eenvoudig en snel bestellen.

GezondheidGezondheid

Behandelingsstrategiean bij astma

Sinds kort heeft Nederland zich aangesloten bij de internationale ontwikkeling om de verzamelterm CARA niet meer te gebruiken en te spreken over astma en COPD. In dit kader is het goed om de huidige kennis over de diagnostiek en behandeling van astma te bundelen.

In dit boek wordt een aantal handvatten aangereikt voor de praktische behandeling van astma bij kinderen en volwassenen. Het is in eerste instantie bedoeld voor de medicus practicus, maar het kan ook als naslagwerk dienen voor iedereen die geïnteresseerd is in de huidige stand van zaken betreffende de diagnostiek en behandeling van astma. Ook kan het boekje gebruikt worden als bijscholing van de medicus practicus: er is voorzien in een bijlage Casuïstiek, een aantal papieren casussen waarin telkens verwezen wordt naar bepaalde (delen van) hoofdstukken van het boekje


De Astma-Mythe

De interesse van dokter André De Zutter voor astma werd gewekt toen zijn vijf kinderen bij hun geboorte allergisch bleken. Hij koos ervoor om hen alleen een begeleidende behandeling te geven met de bedoeling hun immuunsysteem te verbeteren. Hij voelde intuïtief aan dat hij de juiste weg gekozen had en bleef doorzetten.


Praktijkboek zelfmanagement astma en COPD

Dit boek heb ik geschreven om mijn eigen visie op zelfmanagement te vertalen naar praktische handreikingen. Mijn visie op zelfmanagement heb ik ontwikkeld op basis van ruim 20 jaar ervaringen uit de huisartspraktijk, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs aan huisartsen en praktijkondersteuners. Ik heb me daarbij door verschillende mensen en hun theorieën laten inspireren. U vindt ze terug in dit boek, aangevuld met oefeningen om de theorie naar uw eigen praktijk te vertalen.

De visie op zelfmanagement is niet exclusief voor astma en COPD. Ze is gebaseerd op generieke uitgangspunten. Die plaats ik in dit boek in de context van astma en COPD zorg. Ik hoop dat het u als lezer helpt om mensen met astma en COPD zo goed mogelijk te leren leven met hun longziekte. Dat is voor mij het belangrijkste doel van zelfmanagement.


Adempauze

‘Lekker diep ademhalen’ klinkt aantrekkelijk, maar is niet altijd goed voor de gezondheid. Veel chronische aandoeningen zijn te herleiden tot een onbewuste, diepe ademhaling. Normaal, ontspannen ademen door de neus zorgt voor een betere zuurstofafgifte van het bloed aan de lichaamscellen. Ziektesymptomen nemen af, ontstekingen worden minder en verdwijnen op den duur. ‘Adempauze’ beschrijft de wetenschappelijke achtergronden van deze kennis en de methode van de Russische arts Buteyko. Hij bereikte er in Rusland en later in het Westen opvallende resultaten mee. Alle oefeningen die de ademhaling normaal en gezond maken, staan in dit boek. Door hiermee dagelijks aan de slag te gaan kun je een veelheid van chronische aandoeningen overwinnen.

Jan Vorst werkte als journalist voor diverse tijdschriften. Als astmapatiënt slaagde hij erin zijn ademhaling te normaliseren met de Buteyko-methode. Sinds 2009 helpt hij anderen bij hun chronische aandoeningen die het gevolg zijn van een onbewuste, diepe ademhaling.


Copd

COPD komt uit het Engels en staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease.

Luchtverontreiniging, pollen en sigarettenrook zijn voorbeelden van prikkels die de luchtwegen kunnen irriteren. Het lichaam heeft een ingenieus systeem om de luchtwegen schoon te houden en ons zo te behoeden voor schade. Nu werkt dit systeem helaas niet bij iedereen even effectief. Soms ook gaan we wat nonchalant met dit systeem om waardoor we onszelf schade berokkenen. Dit kan resulteren in afwijkingen aan de luchtwegen. Een aantal afwijkingen staan bekend onder de namen astma en COPD. Deze aandoeningen gaan o.a. gepaard met benauwdheid. Er is veel aan te doen om erger te voorkomen. Het heeft daarom altijd zin om een gezondere levensstijl na te streven en de adviezen van uw arts op te volgen.

In dit boekje wordt het belang van de verschillende behandelingen uitgelegd. Astma- en COPD patiënten worden vaak door verschillende hulpverleners behandeld. Hierdoor krijgen ze hun informatie soms wat versnipperd en niet helemaal op elkaar afgestemd. Dit boekje heeft tot doel om de nodige informatie compact en overzichtelijk aan te bieden.


Zorgboek Astma

Het Zorgboek Astma beschrijft hoe u met uw aandoening om kunt gaan. Het geeft informatie over een breed scala aan onderwerpen, zoals: medicijnen, het vermijden van prikkels, stoppen met roken, eerste hulp bij aanvallen, fysiotherapie, alternatieve behandelwijzen, seks, zwangerschap, hulpverlening, ziektekosten enzovoort. Het boek bevat ook veel informatie over kinderen en astma, en is daarom zeer geschikt voor ouders en begeleiders van kinderen die astma hebben.

Veel vooraanstaande deskundigen werkten aan dit zorgboek mee, onder wie longartsen, kinderartsen, longverpleegkundigen, fysiotherapeuten en medewerkers van patiëntenverenigingen, zoals het Astma Fonds. Ook mensen die zelf astma hebben, verleenden aan dit zorgboek hun medewerking. Hierdoor geeft het actuele en betrouwbare informatie, informatie waar u van op aan kunt.


Leef gezond, adem rustig

Dit Ankertje introduceert de Buteyko-methode, waardoor honderdduizenden chronisch zieken geen last meer hebben van astma. Wat we altijd hebben aangeleerd, moeten we veranderen: adem minder diep!

Leef gezond, adem rustig is geschreven door een leerling van professor Buteyko die zelf jarenlang ervaring heeft met deze Russische ademhalingsmethode. De methode is in Rusland door het Ministerie van Volksgezondheid erkend en begint de wereld te veroveren.

Officiële testen in Rusland (1968-1981) en in Australië (1994-1996) hebben aangetoond dat reeds na een week oefenen met deze methode de behoefte aan bronchiënverwijdende middelen bij astmapatiënten met gemiddeld 90% afneemt.

De methode is gebaseerd op een trainingsprogramma waarin geleerd wordt om bewust met de ademhaling om te gaan. Discipline is daarbij nodig, maar daardoor krijgt men gezondheid terug. In Rusland, Oekraïne, Israël, Nieuw-Zeeland en Groot-Brittannië wordt de Buteyko-methode met succes toegepast. Honderdduizenden chronisch zieken zijn gezonder geworden en hebben geen last meer van astma. Wat we altijd hebben aangeleerd, moeten we veranderen: adem minder diep!


GezondheidGezondheid

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *