|

De top 10 van de beste wiskundige boeken (wiskunde) 2023

Wiskunde is veel breder dan je misschien zou verwachten, het heeft namelijk veel sub disciplines. De sub disciplines zijn heel divers o.a. algebra, analyse, logica, meetkunde, financiële- en numerieke wiskunde.

Van wiskunde wordt vaak gezegd dat je er aanleg voor moet hebben, maar wiskunde kun je ook leren. De boeken die ik geselecteerd heb voor deze pagina kunnen je helpen bij het beter worden van wiskunde of het uitbreiden van je kennis en vaardigheden.

Om je een goed beeld te geven van de boeken worden de boeken uitgebreid beschreven, naast een boekomschrijving heb ik ook een link van Bol.com geplaatst. Deze link geeft veel extra informatie over het boek, zoals de waardering en de recensies van de lezers. Via de link kun je het boek ook eenvoudig en snel bestellen.

Basisboek wiskunde

Basisboek wiskunde legt de basis voor de wiskunde die op universiteiten en hogescholen gebruikt wordt bij studierichtingen in techniek, informatica, bètavakken, economie, bedrijfskunde, medische vakken en aanverwante disciplines. Centraal staat het aanleren van die wiskundige vaardigheden die studenten in deze disciplines moeten beheersen: rekenvaardigheid, formulevaardigheid, werken met functies en grafieken en vaardigheid in differentiëren en integreren.

In deze nieuwe editie hebben de auteurs suggesties van gebruikers van de vorige editie van het boek verwerkt. De uitleg is verbeterd en uitgebreid bij de onderwerpen algebra, getallenrijen, ruimtemeetkunde, goniometrische, exponentiële en logaritmische functies en differentiëren.

Basisboek wiskunde is een oefenboek. Elk hoofdstuk bestaat voor meer dan de helft uit opgaven. De bijbehorende theorie wordt kort en duidelijk uitgelegd. Achterin staan de antwoorden van alle opgaven zodat Basisboek wiskunde ook heel goed voor zelfstudie kan worden gebruikt.

Jan van de Craats is hoogleraar wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam en de Open Universiteit. Hij is een gerespecteerd deskundige op het gebied van het wiskundeonderwijs en de popularisering van de wiskunde. Van 2006 tot 2008 was hij voorzitter van de Resonansgroep wiskunde die de minister adviseerde over de aansluitingsproblematiek tussen voorbereidend en hoger onderwijs.

Rob Bosch is universitair hoofddocent wiskunde aan de Nederlandse Defensie Academie en lid van de redactie van Euclides, het tijdschrift van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren.


Wiskunde voor Dummies

Krijg je duizelingen van het woord vierkantswortel? Geen paniek! De pocketeditie van Wiskunde voor Dummies leert je op een gemakkelijke manier wiskunde onder de knie te krijgen. Het boek verklaart niet alleen de basisbeginselen, maar gaat ook in op de wat moeilijkere onderwerpen, zonder daarbij ingewikkelde of onbegrijpelijke taal te gebruiken. Of je nu je wiskundige kennis wil opfrissen of je kinderen wil helpen met hun huiswerk, Wiskunde voor Dummies geeft je het nodige wiskundige vertrouwen… in het kwadraat!

Mary Jane Sterling heeft meer dan dertig jaar wiskunde gedoceerd aan de Bradley Universiteit in Peoria, Illinois (VS).


Wiskunde – Zien & begrijpen

Wiskunde – zien en begrijpen bevat alle cruciale wiskundige theorieën en ontdekkingen in één handzaam boek. Op elke pagina staat een duidelijk overzicht dat je in een oogopslag van de belangrijkste feiten voorziet. Zo word je onmiddellijk een expert.

Van nul tot de Riemann-hypothese, van priemgetallen tot irrationale getallen en van Pythagoras tot John Nash en Roger Penrose, iedere sleutelfiguur, elke theorie of term wordt uitgelegd in beknopte en levendige bewoordingen en illustraties.

Dit boek is perfect voor als je veel wilt weten maar weinig tijd hebt en de afbeeldingen die de teksten begeleiden maken de wiskundige theorieën interessant en toegankelijk. Alles wat je moet weten staat in dit boek.


Basisvaardigheden Wiskunde

Met Basisvaardigheden Wiskunde kunnen studenten zelfstandig hun wiskundige vaardigheden op een peil brengen die nodig is om een opleiding aan het hbo met succes te kunnen volgen. De leerstof van dit boek staat op het niveau van havo wiskunde B en bevat van dat programma vooral de onderdelen van de analyse. In de nieuwe editie zijn twee onderwerpen toegevoegd: inverse functies en kwadraat afsplitsen.

Met de instaptoets krijgt de student een beeld van de eigen wiskundige kwaliteiten. Aan het eind van de toets krijgt de student per hoofdstuk een overzicht van haar/zijn vaardigheden. Het boek is overzichtelijk opgezet met aan de linkerpagina steeds een korte uitleg, voorzien van enkele voorbeelden. Op de rechterpagina staan de bij die uitleg behorende opgaven. Op de website behorende bij dit boek zijn extra opgaven opgenomen.

 • Beknopte opfriscursus met alle benodigde wiskunde voor het hbo
 • Zeer geschikt voor zelfstudie door instaptoetsen en voortgangstoetsen
 • Beknopte en didactisch goed gestructureerde leerstof

Noordhoff Wiskunde in je pocket

Nieuwe editie!

 • Overzichtelijker.
 • Weer helemaal actueel.
 • In full colour; dus gemakkelijker zoeken.

Soms heb je je basiskennis even niet meer paraat. Voor die momenten is er een handige serie compacte opfrisgidsjes. Met de belangrijkste feiten, regels en uitzonderingen per schoolvak overzichtelijk bij elkaar gebracht. Zo vind je snel en gemakkelijk wat je zoekt.

Al jaren een succes: thuis, op school en daarna!
– Handige hulp bij het huiswerk (ook voor je ouders!).
– Alle basiskennis overzichtelijk bij elkaar.
– Wat je niet weet, zoek je snel op.
– Naslaghulp bij de voorbereiding op proefwerk of examen.

 • Algemene rekenregels.
 • Grafen.
 • Vergelijkingen en ongelijkheden.
 • Meetkunde
 • Functies en grafieken.
 • Differentiëren
 • Goniometrie.
 • Statistiek.
 • Kansen en tellen
 • Kansverdelingen.

50 inzichten wiskunde

50 inzichten wiskunde beschrijft de basisbegrippen uit de wiskunde in
vijftig heldere essays. Het behandelt onder meer de oorsprong van de
wiskunde, de Egyptische deelsommen en de Romeinse getallen, de bijna
mystieke bijklank van het getal Pi, de priemgetallen, de gouden ratio en
Fibonacci-getallen.

De grote ideeën van relativiteit, chaostheorie, fractals en
hyperspace ontbreken evenmin in dit onmisbare overzichtswerk. Het boek
begint bij de uitvinding van het getal nul en eindigt met het grootste
onopgeloste wiskundige probleem.

Wie het oplost kan een miljoen dollar
winnen: u hoeft slechts de Riemannhypothese te bewijzen.
Rijk geïllustreerd met tabellen en anekdotes, en daarmee het perfecte en
toegankelijke overzichtswerk.


De wetten van de wereld

In deze internationale bestseller laat de Franse wiskundige en YouTube-ster Mickaël Launay aan de hand van vele anekdotes uit de geschiedenis van de wiskunde zien hoe we de wereld beter begrijpen. Wiskunde moeilijk? Niet meer als je dit boek hebt gelezen. Overal om ons heen zijn getallen. Ze zijn zo onmisbaar dat we bijna vergeten hoe fundamenteel ze zijn voor onze manier van leven.

In deze internationale bestseller neemt de Franse wiskundige en YouTube-ster Mickaël Launay de lezer mee op een fascinerende reis door de geschiedenis van de cijfers en laat hij aan de hand van vele anekdotes zien hoe wiskunde is ontstaan om de wereld om ons heen beter te begrijpen. Grote wiskundige ideeën ontstonden vaak onverwacht en werden door mannen én vrouwen ontwikkeld.

Al in de prehistorie bestonden er ingenieuze geometrische patronen en gebruikte men ‘Arabische’ cijfers uit India. Later ontstonden rekenkunde en geometrie, bijvoorbeeld om het aantal schapen in een kudde te tellen of om velden te meten en wegen aan te leggen. Aan de hand van voorwerpen om ons heen onthult Launay als ervaren gids de kunst van de wiskunde; van de schoonheid van het getal pi, kansberekening, algoritmen die computers besturen tot stellingen die nog moeten worden ontdekt.

De wetten van de wereld is het fascinerende verhaal over een van de beste uitvindingen in de geschiedenis tot nu toe en is een warm pleidooi om wiskunde – net als muziek en literatuur – voor iedereen toegankelijk te maken.

Mickaël Launay (1984) is wiskundige en schrijver. Hij is oprichter van het populair-wiskundige YouTube-kanaal Micmaths, dat al vele miljoenen keren is bekeken. In 2018 ontving hij de prix d’Alembert voor zijn inspanningen om de wiskunde voor een groot publiek toegankelijk te maken. De wetten van de wereld is in vele talen vertaald en groeide uit tot een internationale bestseller.


Wiswijs

• biedt studenten inzicht in wiskunde; • van wiskundebasis naar concrete toepassingen; • behandelt de relevante theorie van de havo en het vwo; • antwoorden achterin het boek; • volledige uitwerkingen bij alle opgaven. Studenten zijn wiskundig weerbaarder wanneer de wiskundekennis niet gebaseerd is op abstracte trucs, maar op inzicht. Wiswijs begint helemaal bij het begin, met getallen en rekenregels.

Daarna komen de diverse functies, grafieken en vergelijkingen aan de orde. Dit deel komt ruwweg overeen met de algebra en analyse uit de onderbouw van havo en vwo. Naast het opbouwen van een stevige wiskundige basis, is er ook ruime aandacht voor het toepassen van wiskunde. Tot slot behandelt Wiswijs enkele veelgevraagde onderwerpen uit het bovenbouwprogramma van havo en vwo: algebra, machten en logaritmen, differentiëren, kansberekening en combinatoriek. De uitnodigende toon, de heldere aanwijzingen, uitgebreide uitwerkingen en duidelijke samenvattingen maken Wiswijs heel toegankelijk, zelfs voor degenen die in het verleden misschien minder plezierige ervaringen met wiskunde hebben gehad.

In deze herziene vierde druk zijn onderwerpen als wetenschappelijke notatie, transformaties van grafieken en binomiale verdeling toegevoegd. Wiswijs is uitermate geschikt voor studenten en volwassenen die hun wiskundekennis willen ophalen of bijspijkeren, bijvoorbeeld voor een studie in de sociale of economische wetenschappen aan een hogeschool of universiteit. Maar ook voor zelfstudie is Wiswijs zeer goed te gebruiken.


Wiskunde, de basis 1

Geschreven voor eerstejaarsstudenten in het hoger technisch onderwijs; – voorzien van vele voorbeelden die de stof van context voorzien; – volop oefenmogelijkheden. Wiskunde, de basis 1 vergroot het wiskundig inzicht van studenten in de propedeusefase van een technische ho-opleiding en voorziet hen van een degelijke wiskundebasis.

Het boek bevat van vele opgaven om de theorie te toetsen en voorbeelden die de stof van context voorzien. Wiskunde, de basis 1 heeft als uitgangspunt dat de opgaven ‘met de hand’ berekend worden. Bij een aantal opgaven is het echter handig om gebruik te maken van een grafische rekenmachine of van een computeralgebrasysteem, veelal ter oriëntatie of juist om een berekening te controleren. Deze vernieuwde, tweede editie is o.a. uitgebreid met een paragraaf ‘Domein en bereik’ in hoofdstuk 3.

Wiskunde, de basis 1 is ontstaan uit Basisvaardigheden Wiskunde voor het HTO, dat ook geschreven is door Jaap Grasmeijer. Een docent over Wiskunde, de basis 1 “Dit boek is zeer geschikt als lesmateriaal en als inspiratiebron om studenten op een hoger niveau van inzicht te brengen.” C. Boudri, werktuigbouwkundig ingenieur en eerstegraads wiskundedocent Wiskunde, de basis 1 is geschikt voor de propedeusefase van opleidingen als Werktuigbouwkunde, Technische Bedrijfskunde, Civiele Techniek en Bouwkunde. Studenten en docenten vinden in de ondersteunende online omgeving o.a. extra opdrachten en collegesheets


Wiskundeplezier

In dit boek neemt Erik van Haren, dé wiskundepsycholoog, je mee in een reis door het brein. De verbindingen die hij legt tussen pedagogiek, psychologie en (vak)didactiek zijn uniek. Het zet je aan het denken en zal je een vernieuwde blik geven op het leerproces. Een leerproces waarin de docent leidt vanuit verbinding en durft te erkennen dat zijn onderwijs heeft gefaald wanneer hij een leerling met een onvoldoende moet beoordelen. Wiskundeplezier geeft handvatten aan iedereen die zichzelf maar vooral zijn/haar leerlingen wil helpen ontwikkelen.

Erik vat de psychologie die het leren bevordert samen in de drie-eenheid DURVEN-DOEN-BEGRIJPEN, zijn Mathplay-methode die leidt tot Wiskundeplezier. Wiskundeplezier is een mindset, waarmee je je bewust wordt van je eigen denkkracht en waardoor je zelfvertrouwen groeit. De Mathplay-methode geeft je op een begrijpelijke manier waardevolle inzichten die direct toepasbaar zijn. DURF nieuwsgierig op onderzoek uit te gaan en angsten te overwinnen door buiten je comfortzone te treden en vergroot hiermee je zelfvertrouwen.

DOE ervaring op en laat je verwonderen wanneer je spelenderwijs gemotiveerd steeds bekwamer wordt. Leer je overtuigingen en emoties BEGRIJPEN en ontdek jouw potentieel en de kracht van Wiskundeplezier. Deze methode is gemakkelijk over te brengen en voelt krachtig aan, als een manier om een grote verscheidenheid aan problemen van kinderen in de wiskundeles ‘op te lossen’.

Er werken al meer dan 2200 scholen met de Mathplay-methode en rekenspellen! Erik van Haren, M.Ed, is de oprichter van Mathplay. Hij heeft zich ruim 20 jaar verdiept in zelfontdekkend leren en wiskundig denken.


Vergelijkbare berichten